Showing 97–120 of 278 results

Sort by:
 • Επαγωγική Στατιστική by: Χαλικιάς Μιλτιάδης 40.00

  Σκοπός του βιβλίου είναι η παρουσίαση με τρόπο απλό και κατανοητό των βασικών αρχών της θεωρίας πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών σχολών καθώς και φοιτητών θετικών επιστημών. Ακόμα μπορεί να φανεί χρήσιμο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων.

  Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές γι’ αυτό παρά το ότι υπάρχει σε αρκετό βαθμό αυστηρή θεωρητική τεκμηρίωση, έχουν παραληφθεί δύσκολες αποδείξεις θεωρημάτων. Προκειμένου ο αναγνώστης να κατανοήσει καλύτερα τις διδασκόμενες έννοιες σε κάθε κεφάλαιο υπάρχει μεγάλο πλήθος λυμένων ασκήσεων.

  Η δομή, η ύλη και ο τρόπος παρουσίασης είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπειρίας του συγγραφέα στη διδασκαλία του μαθήματος Στατιστικής στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο πανεπιστήμιο Πειραιά, στο πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας και στη ΣΣΕ.

  Περιεχόμενα

   

 • Επενδύσεις (3η έκδ.) by: Παπούλιας Γεώργιος 41.80

  H τρίτη έκδοση έχει εμπλουτιστεί με τις πιο σύγχρονες επενδυτικές γνώσεις χωρίς αλλαγή της δομής της και χωρίς βέβαια να παραβλέπονται ή να μην αναφέρονται οι ιδιαιτερότητες της MAA. Στο πρώτο, το εισαγωγικό μέρος καλύπτονται οι μηχανισμοί των αγορών και ο κανονισμός λειτουργίας τους. Tο δεύτερο μέρος, κατά το πλείστον ανανεωμένο, αναφέρεται στη χρηματιστηριακή υποδομή, τις υπηρεσίες, μεθοδεύσεις αγοραπωλησιών και τους λογαριασμούς margin και δανεισμού τίτλων. Στο τρίτο μέρος γνωρίζουμε τις χρηματιστηριακές αξίες της δευτερογενούς μετοχικής αγοράς και τον υπολογισμό της απόδοσής τους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στο τέταρτο μέρος αναπτύσσεται η όλη διαδικασία ανάλυσης, αξιολόγησης και αποτίμησης των μετοχών σε θεωρητικό και πρακτικό κυρίως πλαίσιο και στο πέμπτο η θεωρητική πλευρά, αν μπορούμε να πούμε, της τεχνικής ανάλυσης.

  Περιεχόμενα
 • Επεξεργασία κειμένου με Word 2000-Δακτυλογραφία by: Μαυρομανωλάκης Μ., Γκίκας Στ., 30.00

  Tο παρόν βιβλίο διδάσκει τις λειτουργίες του Word και παράλληλα μια πρωτότυπη μέθοδο απομνημόνευσης του πληκτρολογίου. Πιο συγκεκριμένα: Tο βιβλίο καλύπτει τόσο την εξελληνισμένη όσο και την αγγλική έκδοση του Word 2000. Προηγείται η ελληνική απόδοση κάθε εντολής εργαλειοθήκης, πλαισίου διαλόγου ή ρύθμισης και ακολουθεί ο αντίστοιχος αγγλικός όρος. Tα δυο πρώτα μέρη αφορούν στην εκμάθηση της χρήσης του Word (βασικότερα θέματα επεξεργασίας και διαχείρισης εγγράφων). Tο δεύτερο μέρος προχωρά στην ανάπτυξη πιο εξειδικευμένων, αλλά όχι σπανίως χρησιμοποιούμενων λειτουργιών. Στο τρίτο μέρος αναφέρονται οι ασκήσεις απομνημόνευσης του πληκτρολογίου και παρατίθενται χαρακτηριστικά έγγραφα, η πληκτρολόγηση και η επεξεργασία των οποίων θα βοηθήσει στην εμπέδωση της ύλης του βιβλίου.

  Περιεχόμενα
 • Επεξεργασία κειμένου, πινάκων με Word & Excel by: Μαυρομανωλάκης Μ., Γιαννακόπουλος Διον., 35.00

  Tο βιβλίο αυτό παρουσιάζει και επεξηγεί τις βασικές λειτουργίες των Windows και των προγραμμάτων Word και Excel. Kαλύπτει τόσο την εξελληνισμένη όσο και την αγγλική έκδοση 2000. Σε κάθε αναφορά προηγείται η ελληνική απόδοση κάθε εντολής, εργαλειοθήκης, πλαισίου διαλόγου ή ρύθμισης και ακολουθεί ο αντίστοιχος αγγλικός όρος. Eπίσης, στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ομάδες ερωτήσεων που λειτουργούν ως γενική επισκόπηση της περιεχομένης ύλης, ενώ για την πρακτική εμπέδωσή της ακολουθούν κάποιες ασκήσεις.

  Περιεχόμενα
 • Επιχειρηματική Δεοντολογία και Πρακτική by: Ντάνος Αναστάσιος 18.00

  Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 αναπτύχθηκαν οι προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί μια νέα αντίληψη-προσέγγιση για την επιχειρηματική ηθική και την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Οι Οικονομικές Σχολές-θεωρίες, μέχρι τότε, υποστήριζαν πως μοναδική υποχρέωση των επιχειρήσεων ήταν να προσφέρουν κέρδη στους μέτοχους τους. Η τάση αυτή εγκαταλείφθηκε αρχικά από τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και στη συνεχεία από τις μικρότερες, κάτω από τις πιέσεις των κρατών, αλλά και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, με αποτέλεσμα η σύνδεση της επιχειρηματικής ανάπτυξης με το κοινωνικό σύνολο να γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Η δεοντολογία της εργασίας και ο κώδικας αρχών, που πρέπει να διέπει τις επιχειρήσεις, καταγράφονται ως καινούριες κατακτήσεις των εργαζόμενων.

  Η σχέση των επιχειρήσεων με την κοινωνία αλλάζει, αφού οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεν στοχεύουν μόνο στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με σκοπό την κερδοφορία, αλλά ενδιαφέρονται επίσης και για τη δημιουργία ενός κοινωνικού προσώπου-προφίλ, κοινωνικά αποδεκτού, κατά τρόπο που μπορούμε να μιλάμε για μια εταιρική κοινωνική ευθύνη, που συμβάλλει στην ηθική τους διάσταση. Με αλλά λόγια, οι προκλήσεις αυτές οριοθέτησαν τις άξιες και τις αρχές για την ανάπτυξη της ποιότητας της εργασιακής ζωής και της ηθικής υφής στους κόλπους των επιχειρήσεων.

  Είναι παρήγορο και συνάμα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στις μέρες μας έχει εγκαταλειφθεί η τάση-άποψη ότι ο χώρος, που διαδραματίζεται η επιχειρηματική πρωτοβουλία-δραστηριότητα, δεν μπορεί να επισκιάζεται από την αναλγησία, την απανθρωπιά και την εκμετάλλευση, τη στιγμή που η κοινωνία μας πορεύεται στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση και στη μεταμοντέρνα εποχή.

  Η δημιουργία της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας καθιστά τις επιμέρους επιχειρήσεις όχι μόνο οικονομικές-παραγωγικές μονάδες, αλλά και φορείς αξιών και αρχών (ηθικής και κουλτούρας) και προσδίδει σε αυτές ευρύτερο κοινωνικό ρόλο, αλλά και ανάληψη κοινωνικών ευθυνών.

  Το ανθρωποκεντρικό πλαίσιο, στο οποίο καλείται να αναπτύξει τη δραστηριότητά της η σύγχρονη επιχείρηση, πρέπει να διέπεται-διαπνέεται από κοινωνικό-ανθρωπιστικό χαρακτήρα και να αντιμετωπίζει τον εργαζόμενο ως ενιαία και αδιάσπαστη ψυχική, πνευματική και σωματική προσωπικότητα και οντότητα.

  Με τις ευαισθησίες και τις σκέψεις αυτές, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τις άξιες και τις αρχές, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής κουλτούρας και ηθικής και της υιοθέτησης της κοινωνικής υπευθυνότητας από τις επιχειρήσεις και παράλληλα να τους προσδώσουμε ακαδημαϊκή διάσταση, με τη διδασκαλία τους και τη μεθοδική τους αντιμετώπιση.

  Περιεχόμενα

 • Επιχειρησιακές επικοινωνίες (2η έκδ.) by: Κόντης Θ. 20.00

  Στο χώρο των επιχειρησιακών οργανισμών, αλλά και του δημοσίου τομέα της οργανώσεως, η αναγνώριση της ανάγκης επιλύσεως των επικοινωνιακών προβλημάτων πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού η επιστημονική έρευνα και η διοικητική πρακτική έχουν αποδείξει ότι, η επιτυχία των οργανώσεων εξαρτάται από το βαθμό προσέγγισης στα προβλήματα αυτά. Aυτό γίνεται περισσότερο φανερό τώρα, που οι δυσκολίες της επικοινωνίας έχουν αυξηθεί μαζί με την μεγέθυνση των επιχειρήσεων, την πολυάνθρωπη επάνδρωσή τους και την ισχυροποίηση των συνδικαλιστικών ενώσεων, που διεκδικούν το μερίδιό τους στις παραγωγικές επιτεύξεις.

  Κάτω από το πρίσμα αυτό, η παρούσα μελέτη στοχεύει να προβληματίσει πάνω στην αναγκαιότητα να αντιλαμβάνεται κανείς αύριο τα διοικητικά προβλήματα με πνεύμα ανθρώπινης κατανοήσεως, συνεργασίας και ανθρώπινης αλληλεγγύης. H κατανόηση εξάλλου των προβλημάτων επικοινωνίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη κλίματος ανθρωπίνων σχέσεων στο εργασιακό χώρο, απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών κάθε σύγχρονου οργανισμού.

  Περιεχόμενα

 • Επιχειρησιακή Επικοινωνία by: Κυριαζόπουλος Π., Ζαΐρης Αντ., 5.60

  Χωρίς ικανοποιητική επικοινωνία, δημιουργούνται περιττά προβλήματα στις σχέσεις μας και ελαττώνεται η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητά μας.

  Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ένα κοινωνικό και επικοινωνιακό ων, αλλά αντιμετωπίζει φυσιολογικά και ψυχολογικά εμπόδια στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει ικανοποιητικά και αποτελεσματικά.

  Η παρούσα μελέτη αποτυπώνει γλαφυρά τις βασικές αρχές για μια επιτυχημένη προφορική επικοινωνία, δείχνει δε συστήματα για την ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων.

  Περιεχόμενα
 • Επιχειρησιακή έρευνα by: Μοσχονά Ερ., Χαλικιάς Μιλτιάδης, Χελιδόνης Γ., 26.40

  Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η παρουσίαση με τρόπο απλό και κατανοητό των βασικών τεχνικών και μεθόδων της Eπιχειρησιακής Έρευνας. Kατά τη συγγραφή έχει δοθεί έμφαση στις εφαρμογές και στην επίλυση προβλημάτων με χρήση H/Y, όπου είναι δυνατό, ενώ έχει αποφευχθεί η παρουσίαση δύσκολων μαθηματικών αποδείξεων που θα ενδιέφερε μόνο εξειδικευμένους ερευνητές.

  Περιεχόμενα
 • Επιχειρησιακή έρευνα by: Κιόχος Α., Κιόχος Π., Θάνος Γ., Σαλαμούρης Δ., 36.00

  Aντικειμενικός σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η παροχή βασικών γνώσεων στους αναγνώστες σχετικά με τις μεθόδους και τεχνικές της βέλτιστης χρήσης των συντελεστών της παραγωγής και την ανάλυση των κυριότερων προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την επιλογή των αντικειμενικών σκοπών της επιχείρησης και των μέσων πραγματοποίησής τους.

  Στο παρόν πόνημα καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το θεωρητικό μέρος να παρουσιαστεί κατά τρόπο σύντομο και απλό και συγχρόνως να δοθεί κατά το δυνατόν η πρακτική σημασία των διαφόρων διαδικασιών, χωρίς βέβαια να παραλείπεται η αυστηρότητα στη θεμελίωση των διαφόρων εννοιών.

  Περιεχόμενα
 • Εργασιακές σχέσεις και θεσμοί by: Ντάνος Αναστάσιος 19.50

  Οι εργασιακές σχέσεις έχουν εμφανίσει ραγδαία εξέλιξη την τελευταία εικοσαετία και έχουν συμπεριληφθεί ως ιδιαίτερος κλάδος στις Κοινωνικές Επιστήμες. Είναι συγγενής κλάδος με την επιστήμη της Οικονομικής της Εργασίας, ενώ παράλληλα έχουν άμεση σχέση με τη Βιομηχανική ψυχολογία, το Εργατικό δίκαιο, την Πολιτική Επιστήμη και την Ιστορία.

  Οι Εργασιακές σχέσεις έχουν ως αντικείμενο ενασχόλησης τις σχέσεις εργασίας, που λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στους μισθωτούς και τους εργοδότες, και εφαρμόζονται σε όλες τις σύγχρονες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, στις οποίες λειτουργούν οι Θεσμοί της τριμερούς συνεργασίας που εμφανίζονται ανάμεσα στους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των μισθωτών, των εργοδοτών και των αρμόδιων εργασιακών εκπροσώπων του Κράτους.

  Κατόπιν των ανωτέρω, οι εργασιακές σχέσεις αναφέρονται σε κάθε πτυχή επίσημων και ανεπίσημων σχέσεων που εμφανίζονται ανάμεσα στους μισθωτούς, τους εργοδότες και τους εργασιακούς εκπροσώπους και έχουν ως απώτερο σκοπό τη ρύθμιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο εργασιακό περιβάλλον και τη διασφάλιση της Εργασιακής Ειρήνης.

  Επιπλέον, οι Εργασιακές Σχέσεις αναζητούν όλους εκείνους τους παράγοντες, που ασκούν επίδραση και, κατά συνέπεια, κατευθύνουν την εργασιακή συμπεριφορά των ατόμων, των ομάδων, καθώς επίσης ερευνούν και εξετάζουν την συμπεριφορά των συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Κυρίως, όμως, το ενδιαφέρον των Εργασιακών Σχέσεων εστιάζεται στις αμοιβές των εργαζομένων, καθώς επίσης και σε κάθε πλευρά των συνθηκών εργασίας που εμφανίζεται στο εργασιακό περιβάλλον.

  Ακόμη, αντικείμενο των Εργασιακών Σχέσεων αποτελεί και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι αρμόδιοι εργασιακοί εκπρόσωποι του κράτους και κυρίως οι παρεμβάσεις τους στις συλλογικές συμβάσεις και στις απεργίες.

  Τέλος, οι Εργασιακές Σχέσεις ερευνούν όλο το φάσμα των τυπικών και άτυπων κανόνων εργασίας, που απορρέουν από τους νόμους, το Σύνταγμα, αλλά ακόμη και από τα εργατικά και επιχειρησιακά έθιμα και τις συλλογικές και τις ατομικές εργασιακές συμφωνίες.

  Με δεδομένες τις παραπάνω σκέψεις, η όλη συγγραφική προσπάθεια, αφού έλαβα υπόψη της την σχετική ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, αλλά κατά την σχετική νομολογία, επιχείρησε να προσεγγίσει όλες τις πτυχές των Εργασιακών Σχέσεων, που εμφανίζονται στην εργασιακή κοινότητα και διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο για τη διασφάλιση της Εργασιακής Ειρήνης.

  Περιεχόμενα
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Υπολογιστικών Μαθηματικών by: Αλεξανδρόπουλος Αντώνιος, Βρυζίδης Λάζαρος, Ζαχαροπούλου Σ., Παλιατσός Αθ., 15.70

  Στόχος του παρόντος έργου είναι να συμφιλιώσει τους αναγνώστες με τα μαθηματικά αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού υπολογιστή καιτων μαθηματικών πακέτων. Kάνοντας χρήση των αριθμητικών μεθόδων και των μαθηματικών πακέτων, Mathematica και Matlab, δίνει αριθμητικές λύσεις για τις πιο γνωστές αριθμητικές μεθόδους και τα πιο συχνά προβλήματα, λύνοντας ένα ή περισσότερα παραδείγματα. Για όλα αυτά γίνεται μια ορισμένη μόνο αναφορά και όχι εκμάθησή τους. Aποτελεί όμως ένα σημαντικό βήμα για την κατανόηση των μαθηματικών μέσα από την εφαρμογή.

  Περιεχόμενα
 • Εργαστηριακή Φυσική by: Νικολόπουλος Δημήτρης, Σκούντζος Αντώνης, 85.00

  Το βιβλίο «Εργαστηριακή Φυσική», αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια παντρέματος, τόσο της θεωρητικής κατάρτισης, όσο και της πειραματικής εφαρμογής, γνώσεων και αρχών και είναι συνέχεια μιας ανάλογης προσπάθειας που είχε εκδηλωθεί προ ετών, από τους ίδιους συγγραφείς με τη μορφή δύο βιβλίων εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρισμού και Μηχανικής. Το βιβλίο που εκδίδεται σήμερα, βελτιωμένο τόσο ως προς τη δομή όσο και κυρίως ως προς το περιεχόμενό του, θα αποτελέσει, όπως πιστεύουμε, σημαντικό βοήθημα των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι.. Το ερέθισμα για την έκδοση του παρόντος υπήρξε η ανάγκη πληρέστερης και κατά το δυνατό σφαιρικότερης αντιμετώπισης των δυσκολιών που παρουσιάζει για το σπουδαστή η εφαρμοσμένη διδασκαλία της Φυσικής.

  Τη βάση κάθε επί μέρους μελέτης της Εργαστηριακής Φυσικής αποτελεί, όπως είναι φυσικό, το σύνολο όλων εκείνων των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων, πάνω στις οποίες στηρίζεται το πείραμα, και οι οποίες βοηθούν στην κατανόησή του. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η απλή λήψη μετρήσεων, χωρίς τη κατανόηση της σκοπιμότητας τους και του τρόπου επεξεργασίας τους , δεν βοηθά παρά ελάχιστα τον ασκούμενο σπουδαστή. Επί πλέον η ανάγκη της διευκόλυνσης της προσπάθειας των σπουδαστών στην ανεύρεση και επιλογή όλων των θεωρητικών γνώσεων, αποτέλεσε βασικό κριτήριο για το περιεχόμενο του παρόντος.

  Η επιλογή των προς μελέτη θεμάτων έχει γίνει με τρόπο που να καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα από την ύλη της φυσικής. Έτσι το πρώτο μεν μέρος του βιβλίου αναφέρεται σε θέματα ηλεκτρισμού, μαγνητισμού και νεότερης Φυσικής, το δε δεύτερο μέρος σε θέματα μηχανικής, ακουστικής, και θερμότητας, τέλος στο τρίτο μέρος περιλαμβάνονται Ειδικά Θέματα Ηλεκτρομαγνητισμού με βαθύτερη και εκτενέστερη θεωρητική ανάπτυξη, που κρίθηκαν απαραίτητα για την καλύτερη κατάρτιση των σπουδαστών του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων για τους οποίους προορίζεται σε πρώτη φάση η «Εργαστηριακή Φυσική».

  Περιεχόμενα
 • Εργατικό Δίκαιο by: Κυριακόπουλος Ι., Κυριακόπουλος Π., 25.00

  Tο έργο αυτό φιλοδοξεί να καταστήσει το γνωστικό αντικείμενο του Eργατικού Δικαίου όσο το δυνατό πιο εύληπτο και πιο αφομοιώσιμο. Για το λόγο αυτό από την πληθώρα των νομοθετημάτων, που αφορούν τον κατ’ εξοχή ευαίσθητο χώρο του Eργατικού Δικαίου και των εργασιακών σχέσεων, επιλέξαμε εκείνα, που κατά τη γνώμη μας είναι αναγκαία και επαρκή για την κατάρτισή τους, σ’ αυτό το γνωστικό αντικείμενο.

  Περιεχόμενο
 • Έρευνα Αγοράς by: Κυριαζόπουλος Π., Κιουλάφας Κ., 17.00

  Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να γνωρίσει στον αναγνώστη το πεδίο της Έρευνας αγοράς, όπως απαντάται στην επαγγελματική πρακτική. Eπίσης, αγγίζει ένα ευαίσθητο τομέα για κάθε υπεύθυνο έρευνας προκειμένου να δημιουργήσει μια πρόταση έρευνας, προβληματίζοντας τον αναγνώστη και δίνοντας κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση και παρουσίαση του ερευνητικού έργου.

  Περιεχόμενα
 • Ευκλείδεια Γεωμετρία α’-β’ λυκείου by: Κατωπόδης Σπύρος 17.00

  Το υπάρχον βιβλίο σε καμία των περιπτώσεων δεν έρχεται να αντικαταστήσει το σχολικό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας.
  Αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια των μαθητών οι οποίοι μέσω αυτού θα έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν τα Μαθηματικά υπό ένα πρίσμα περισσότερο συνοπτικό, σύντομο, απλό και κατανοητό.
  Θα έχουν δε την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ακόμα περισσότερες, του σχολικού βιβλίου, ασκήσεις και να διευρύνουν, κατά αυτόν τον τρόπο, τον ορίζοντα των μαθηματικών τους γνώσεων.

  Περιεχόμενα

 • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση by: Δασκάλου Γ. 35.00

  Tο παρόν βιβλίο έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τον αναγνώστη για τους ενιαίους γενικούς ευρωπαϊκούς στόχους και τις ενδιάμεσες αποκλίνουσες σκοπιμότητες, για τις καθημερινές διαδικασίες, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές. Kατεβλήθη προσπάθεια να συγκροτηθεί ένας αντικειμενικός πυρήνας υλικού κυρίως για τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι, κατά τεκμήριον, επιθυμούν να προσεγγίσουν και να εμβαθύνουν τα πραγματικά γεγονότα.

  Περιεχόμενα
 • Εφαρμογες Αντικειμενοστρεφους Προγραμματισμου στο περιβαλλον Visual Basic.NET 2005 και 2008 by: Σπυριδάκος Αθ. 28.00

  Tο πόνημα αυτό περιλαμβάνει εκτός από την εισαγωγή και δεκατέσσερις ακόμη ενότητες. Στη δεύτερη ενότητα περιγράφεται εν συντομία το περιβάλλον της Visual Basic.NET και δίνονται οι γενικοί άξονες και δραστηριότητες που ακολουθούμε για την ανάπτυξη παραθυρικών εφαρμογών.

  Aπό την Eνότητα 3 ως  την Eνότητα 14 αναλύονται περιπτώσεις εφαρμογών Λογισμικού, ξεκινώντας από τις απλές και προχωρώντας προς τις περισσότερο πολύπλοκες. Kάθε εφαρμογή που παρουσιάζεται έχει και συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, που αφορούν: α) τις τεχνολογικές δυνατότητες του περιβάλλοντος της Visual Basic, β) τις προγραμματιστικές τεχνικές και πρακτικές και γ) το σχεδιασμό και προγραμματισμό αλγορίθμων.

  Στην ενότητα 15 παρουσιάζεται διεξοδικά η ανάπτυξη εφαρμοργών αρχιτεκτονικής πελάτη-εξυπηρετητή (client-server) στο περιβάλλον VB.NET με το Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Bάσεων Δεδομένων SQLSERVER.

  Tέλος, στα παραρτήματα δίνονται στοιχεία που αφορούν τη γλώσσα  προγραμματισμού που υποστηρίζει η Visual Basic καθώς και τα βασικότερα ελεγκτήρια που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον.

  Περιεχόμενα
 • Εφαρμογές συστημάτων συλλογής δεδομένων by: Πυρομάλης Δημήτριος, Τσελές Δημήτριος, 33.00

  Η μεγάλη πρόοδος της μικροηλεκτρονικής και της πληροφορικής έδωσαν μεγάλη ώθηση στα Συστήματα Συλλογής Δεδομένων τα τελευταία χρόνια. Τα Συστήματα Συλλογής Δεδομένων αποτελούν τεχνολογία αιχμής και προσφέρονται για έρευνα και καινοτομία. Τα εν λόγω συστήματα βρίσκονται πλέον παντού, από το ερευνητικό εργαστήριο και την βιομηχανία, έως τα αυτοκίνητα και τα κτίρια, και γενικά όπου χρειάζεται η λήψη, η επεξεργασία και η μετάδοση μετρήσεων και πληροφοριών.

  Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη στην εκμάθηση των θεμελιωδών τεχνικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη εφαρμογών Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων.

  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μαθητές Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης, μηχανικούς της  βιομηχανίας, ερευνητές, και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν εφαρμογές Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων.

  Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τις αρχές, τις μεθόδους και τις τεχνικές που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων, μέσω παραδειγμάτων που στηρίζονται στην χρήση γνωστών και εδραιωμένων εργαλείων ανάπτυξης (S/W & H/W).

  Για την μεγαλύτερη εξοικείωση του αναγνώστη με τους όρους των Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων, αναφέρονται πάντα οι αγγλικοί ορισμοί και εκφράσεις μαζί με τους αντίστοιχους στην Ελληνική γλώσσα. Αυτό επίσης βοηθά τον αναγνώστη στις αναζητήσεις του στο διαδίκτυο.

  Ο αναγνώστης του βιβλίου αυτού θα πρέπει να διαθέτει τις βασικές θεωρητικές γνώσεις των Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων. Επίσης, ο αναγνώστης θα πρέπει να διαθέτει τα εργαλεία λογισμικού και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στα κεφάλαια του βιβλίου. Για την καλύτερη αφομοίωση της γνώσης, ο αναγνώστης καλό είναι μόνος του να εκτελεί τα παραδείγματα, να απαντά στις ερωτήσεις, και να αναπτύσσει τις προς ανάπτυξη εφαρμογές.

  Σε κάθε περίπτωση οι Συγγραφείς του βιβλίου αυτού είναι υπέρ της χρήσης νόμιμου λογισμικού και εργαλείων ανάπτυξης, και εναντίον πάσης φύσεως καταπάτησης των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται η χρήση νομίμων αδειών χρήσης των εργαλείων λογισμικού από τον αναγνώστη. Εκπαιδευτικές άδειες χρήσης, ή άδειες περιορισμένης χρονικής χρήσης, μπορούν να καλύψουν τους σκοπούς αυτού βιβλίου δίχως πρόβλημα…

  Περιεχόμενα
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά by: Αλεξανδρόπουλος Αντώνιος, Βρυζίδης Λάζαρος, 50.00

  Το βιβλίο αυτό που αποτελείται από το ΜΕΡΟΣ Α΄ και το ΜΕΡΟΣ Β΄ γράφτηκε για να αντιμετωπίσει ανάγκες διαφόρων κλάδων της Τεχνολογίας.

  Το ΜΕΡΟΣ Α΄ περιλαμβάνει Αριθμητική Ανάλυση που στόχο έχει να επινοήσει και προσαρμόσει στις δυνατότητες ενός Η/Υ σε μεθόδους για τη λύση μαθηματικών προβλημάτων που προκύπτουν από την επιστημονική έρευνα. Έχει σκοπό να παρουσιάσει βασικά θέματα ώστε ο αναγνώστης-μελετητής να το χρησιμοποιήσει όχι μόνο σαν απλό βοήθημα αλλά και σαν πηγή πληροφοριών για την επίλυση μιας μεγάλης ποικιλίας μαθηματικών προβλημάτων που τον απασχολούν.

  Το ΜΕΡΟΣ Β΄ περιλαμβάνει τις σειρές Fourier, τους Μετασχηματισμούς Laplace Fourier και Zήτα, απαραίτητο εργαλείο για τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου καθώς και στοιχεία διανυσματικής ανάλυσης που χωρίς αυτή η μελέτη των πεδίων θα ήταν ελλιπής καθώς και στοιχεία των συναρτήσεων Γάμμα, Βήτα και διαφορική εξίσωση Bessel.

  Προσπαθήσαμε κατά την παρουσίαση της ύλης να αποφύγουμε τις αποδείξεις εκείνες που θα αποπροσανατόλιζαν από το σκοπό του βιβλίου.

  Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουμε ουσιαστικά στην εξοικείωση των σπουδαστών, με την εφαρμογή των μαθηματικών, σε θέματα τεχνικής εξειδίκευσης και θα συμβάλλουμε στη γενικότερη προσπάθεια της εφαρμοσμένης γνώσης.

  Περιεχόμενα
 • Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία by: Βούκαλης Δημήτρης 12.55

  Το βιβλίο αυτό επεξηγεί τις βασικές έννοιες και μεθόδους της σύγχρονης κρυπτογραφίας και τα συναφή με αυτή θέματα σε μια πρωταρχική βάση. Είναι μια εισαγωγή στις στοιχειώδεις έννοιες της κρυπτογραφίας, από την πλευρά της κρυπτογράφησης, των ψηφιακών υπογραφών στα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα, όπως για τις e-επιλογές, στα σχήματα ασφαλείας της κρυπτογραφίας κ.τ.λ.. Βασικό βοήθημα για όλους όσους ασχολούνται με το πεδίο της κρυπτογραφίας και απαιτούν να καταλάβουν την απόκρυψη της πληροφορίας και την προστασία των ψηφιακών δεδομένων και των επικοινωνιών, είναι δομημένο έτσι που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βασικό εργαλείο για τεχνικούς που ασχολούνται με το αντικείμενο, για προχωρημένους σπουδαστές, επαγγελματίες στις επικοινωνίες και στους Η/Υ και τους ερευνητές στο αντικείμενο των Η/Υ και επικοινωνιών και για πληροφόρηση ατόμων. Εμπεριέχει θέματα στους αλγόριθμους ασφαλείας δεδομένων και πρωτοκόλλων με στόχο την ανάπτυξη των συστημάτων και των μεθόδων σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις.

  Περιεχόμενα
 • Εφαρμοσμένη οργανωτική & διοικητική by: Κόντης Θ., Μαντάς Ν., 22.00

  Tο παρόν βιβλίο αποτελεί μια σύζευξη της ανάγκης εμπέδωσης των βασικών θεωρητικών γνώσεων και της ανάγκης προσφοράς πρακτικών και ειδικών γνώσεων στα αντικείμενα της οργάνωσης και της Διοίκησης, ώστε να αποτελεί χρήσιμο βοήθημα σ’ αυτούς που, πέρα των θεωρητικών εννοιών, επιθυμούν να κατανοήσουν και πρακτικές εφαρμογές των πορισμάτων της επιστημονικής έρευνας και θεωρίας. Eιδικότερα, η εργασία αυτή φιλοδοξεί να προσφέρει και πρακτικές γνώσεις στα διοικητικά στελέχη που επιθυμούν να ασχοληθούν ενεργά, αλλά και επαγγελματικά με την οργάνωση και τη Διοίκηση, ως στελέχη στο χώρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.

  Περιεχόμενα
 • Εφαρμοσμένο Marketing (3η έκδ.) by: Κυριαζόπουλος Π. 30.00

  Στη σημερινή παγκόσμια ανταγωνιστική αγορά οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ευέλικτες και ικανές να προσαρμόζονται στις συνεχείς αλλαγές. Αυτή η ικανότητα όμως δεν είναι υπαρκτή αν η επιχείρηση διακατέχεται από έλλειψη εμπιστοσύνης και καμιά πρόοδος δεν είναι εφικτή, αν δεν υπάρχει γερή βάση εμπιστοσύνης. Tο κλειδί της επιτυχημένης επιχείρησης είναι ο διαχειριστής της, που πρέπει να παίρνει ενεργό μέρος στις λειτουργίες της, να δρα με τους εργαζομένους, να τους λαμβάνει σοβαρά υπόψη και να δείχνει να ενδιαφέρεται.

  Tέλος, καμιά επιχείρηση δεν μπορεί να επιβιώσει και ούτε φυσικά αν ακμάσει, χωρίς πελάτες. Mια πετυχημένη επιχείρηση παρέχει άμεση ικανοποίηση της ζήτησης.

  Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο νέος τρόπος σκέψης στη διοίκησης μιας επιχείρησης καθώς και οι νέες τάσεις στο τρόπο του σκέπτεσθαι από τους ανθρώπους του Marketing.

  Περιεχόμενα

 • Η Eξυπηρέτηση του πελάτη by: Κυριαζόπουλος Π. 6.20

  Oι πελάτες σήμερα έχουν πολλές επιλογές και είναι γνώστες των όσων συμβαίνουν στην αγορά, έτσι ώστε δεν μπορούν να ξεγελαστούν εύκολα, ούτε να πεισθούν τόσο γρήγορα όσο στο παρελθόν. Oι πωλητές χρειάζονται κάτι περισσότερο από έναν ωραίο τρόπο ομιλίας και ένα λαμπερό χαμόγελο, πρέπει ν’ αναπτύξουν σχέσεις με τους πελάτες, να μιλάνε με αυτούς και όχι προς αυτούς. Kαμιά επιχείρηση δεν μπορεί να επιβιώσει, και ούτε φυσικά να ακμάσει, χωρίς πελάτες. Στο εγχειρίδιο αυτό λοιπόν παρουσιάζονται με τρόπο απλό και συνοπτικό, όλα τα μυστικά προκειμένου να τους κερδίσει,διατηρήσει και αυξήσει.

  Περιεχόμενα
 • Η Ελληνική Γλώσσα, η Πατρίδα του Πολιτισμού by: Κυριακόπουλος Π. 31.50

  Tο παρόν βιβλίο μελετά την ελληνική γλώσσα. Στόχος του είναι να αφυπνίσει τους αναγνώστες περί της σπουδαιότητας της ελληνικής γλώσσας, τη δύναμή της και τη σπουδαιότητά της σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. H γλώσσα μας είναι η βάση και οι ρίζες μας, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας. Δίνεται παράλληλα ένα σύντομο ιστορικό της ελληνικής γλώσσας, καθώς και τα προκρούστεια γλωσσικά ανοσιουργήματα που συντελέστηκαν εις βάρος της μετά το 1974. Tέλος, στόχος του βιβλίου είναι να ενθαρρύνει τους αναγνώστες να μιλάνε σωστά ελληνικά γι’ αυτό εμπεριέχει και ένα σύντομο γλωσσικό οδηγό και αξιομνημόνευτες αλληγορικές αρχαιοελληνικές εκφράσεις.

  Περιεχόμενα