Showing 241–264 of 278 results

Sort by:
 • Συστήματα διακίνησης ηλεκτρικής ενέργειας by: Κάλφας Εμμανουήλ 11.50

  Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η κατανόηση της ποιοτικής και ποσοτικής επίδρασης των βασικών συστατικών που συναποτελούν ένα Σύστημα Διακίνησης στην Ηλεκτρική Ενέργεια που διαχειρίζεται. Με δεδομένο ότι η Ηλεκτρική Ενέργεια δεν καταναλώνεται στη θέση παραγωγής της, η διερεύνηση που επιχειρείται είναι καίριο στοιχείο εξοικείωσης των σπουδαστών Ηλεκτρολόγων με το κύριο αντικείμενο των σπουδών τους.

  Περιεχόμενα

 • Σχεδίαση CAD και ηλεκτρονική κατασκευή (2η έκδ.) by: Κοκκόσης Απόστολος 20.00

  H Σχεδίαση CAD και Ηλεκτρονική Κατασκευή αντιπροσωπεύει την εξελικτική πορεία της χρήσεως των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, στη διαδικασία μελέτης-σχεδίασης, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων-συστημάτων και αποτελεί πλέον την απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων. Tο παρόν βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη, το πρώτο μέρος ασχολείται με την μεθοδολογία της σχεδίασης, το δεύτερο με τις γεννήτριες συναρτήσεων, καλύπτοντας τις βασικές μεθόδους παραγωγής κυματομορφών. Tέλος, το τρίτο μέρος αναφέρεται στην προσομοίωση κυκλωμάτων με τη χρήση του προγράμματος PSPICE και ασχολείται με την AC, την DC, τη μεταβατική και την ανάλυση Fourier για αναλογικά κυκλώματα, καθώς και επίσης και την προσομοίωση ψηφιακών και υβριδικών κυκλωμάτων.

  Περιεχόμενα

   

 • Σχεδιασμός των κατασκευών by: Στεργίου Κ. 21.00

  Η δομή, το περιεχόμενο και τα παραδείγματα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο αναφέρονται σε μηχανολογικές κατασκευές, όμως η μεθοδολογία που αναπτύσσεται είναι ευρύτατης φύσης και μπορεί να εφαρμοσθεί γενικότερα και σε άλλα, πολύ διαφορετικά πεδία.

  Η διάρθρωσή του, στο κύριο μέρος του, ακολουθεί τη λογική σειρά εξέλιξης της διαδικασίας του σχεδιασμού που συνίσταται από τα τέσσερα στάδια εργασίας δηλ. το στάδιο διασάφησης του προβλήματος, σύλληψης της ιδέας, σχεδιομελέτης και τελικής επεξεργασίας. Τέλος, ορισμένα θεωρητικά και γενικά στοιχεία στην αρχή και εκτεταμένα παραδείγματα εφαρμογής στο τέλος παρέχουν πληρότητα στο περιεχόμενο.

  Περιεχόμενα

 • Τεχνικές των πωλήσεων στην 3η βιομηχανική επανάσταση (2η έκδ.) by: Κυριαζόπουλος Π., Ζαΐρης Αντ., 42.00

  Κύριος στόχος του παρόντος συγγράμματος είναι να τονιστεί η χρησιμότητα της διαδικασίας της Πώλησης ως βασικού παράγοντα μετεξέλιξης της σύγχρονης επιχείρησης, υιοθετώντας ένα νέο πρότυπο-μοντέλο ανάπτυξης που κεφαλαιοποιεί την πολυπολιτισμική εμπειρία και γνώση, λειτουργεί ως πυλώνας στην εταιρική κουλτούρα, τη συνεχή διαφοροποίηση και την εξειδίκευση. Η δημιουργία δεύτερης έκδοσης κρίθηκε αναγκαία προκειμένου ο αναγνώστης να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάλυση κάποιων γνωστικών αντικειμένων.

  Περιεχόμενα

 • Τεχνική Νομοθεσία (2η έκδ.) by: Κυριακόπουλος Π. 28.00

  Φιλοδοξία του παρόντος έργου είναι να καταστεί όχι απλώς ένα εισαγωγικό στη σχετική νομοθεσία και τις νομικές έννοιες εκπαιδευτικό βοήθημα, αλλά ένα, κατά το δυνατό, πλήρες και διαρκούς χρήσεως εργαλείο – καταφύγιο του Τεχνικού Επιστήμονα, στο οποίο ακόπως, αμέσως και με βεβαιότητα θα βρίσκει όλη τη σχετική με ό,τι τον ενδιαφέρει βασική νομοθεσία.

  Περιεχόμενα

 • img-book

  στοιχεία θεωρίας και μεθοδολογία εφαρμογών


  Τεχνικό Σχέδιο by: Σταματίνα Μαλικούτη 54.00

   

  ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
  Για ποιον λόγο σήμερα, στην εποχή της αδιαφιλονίκητης ηγεμονίας των τεχνολογικών μέσων, θα προχωρούσε κάποιος στη συγγραφή ενός βιβλίου Τεχνικού Σχεδίου; Όταν η σχετική τεχνική φιλολογία είναι σε φθίνουσα πορεία ή ανύπαρκτη και αφορά μόνο στην περιγραφή των εμπορικών και εκπαιδευτικών σχεδιαστικών προγραμμάτων περιβάλλοντος υπολογιστή;
  Η έκδοση αυτού του βιβλίου κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας:
  –    Της ανησυχητικής απουσίας γνωστικού υποβάθρου των φοιτητών στα ζητήματα της Γεωμετρίας του Επιπέδου και του Χώρου, με συνέπεια την πλήρη αδυναμία γεωμετρικής σκέψης και σύνθεσης.
  –    Της σημαντικού βαθμού δυσκολίας των φοιτητών για την αναγνώριση των γραφικών ιδιοτήτων των σωμάτων και των επιφανειών στον χώρο, για την «ανάγνωση» και τη συνειδητοποίηση της κλίμακας σχεδίασης, καθώς και για την ογκομετρική αντίληψη του κτισμένου περιβάλλοντος –δεξιοτήτων που αποτελούν ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την επιτυχή αντιμετώπιση των εφαρμογών στο επαγγελματικό πεδίο.
  –    Της γενικευμένης άποψης για την επαρκή κάλυψη των παραπάνω θεμελιωδών ελλειμμάτων από τα εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας. Την άποψη αυτή δεν θεωρούμε μόνον επιπόλαια, αλλά και «επικίνδυνη» για την εκπαίδευση των μηχανικών. Οι εξελιγμένες δυνατότητες των ψηφιακών προγραμμάτων δεν παύουν να είναι παρόμοιες με αυτές ενός λειτουργικού σχεδιαστικού οργάνου-εργαλείου. Από την πολυετή εμπειρία μας, η χρήση μόνον αυτού του εργαλείου έχει οδηγήσει και την ορθότητα και την πληρότητα των σχεδιαστικών παραστάσεων σε φθίνουσα πορεία.
  –    Της ακλόνητης πεποίθησής μας, ότι οι παραστάσεις διαμέσου της συμβατικής σχεδίασης συνιστούν μία κλασική διαδικασία, που πρέπει αρχικά να προσεγγίζουν και να εξαντλούν οι φοιτητές, προκειμένου να κάνουν κτήμα τους όλες τις γεωμετρικές αρχές και μεθόδους, στις οποίες και τα σχεδιαστικά προγράμματα βασίζονται.

  Το αντικείμενο αυτού του βιβλίου συνίσταται στην αποσαφήνιση των βασικών στοιχείων του χώρου και στην παρουσίαση και αιτιολόγηση των γεωμετρικών τεχνικών, διαμέσου των οποίων τα στοιχεία αυτά παριστάνονται στις δύο διαστάσεις του χαρτιού (ή της οθόνης του υπολογιστή).
  Ο κύριος στόχος του συγγράμματος είναι η γνώση και η εμπέδωση της σχεδιαστικής γλώσσας, διαμέσου της οποίας συνεννοούνται όλες οι ειδικότητες των μηχανικών. Οι αποδέκτες θα είναι κάτοχοι της γλώσσας αυτής, αφενός όταν έχουν αποκτήσει δεξιότητα στην παράσταση των στοιχείων του τριδιάστατου χώρου σε διδιάστατη επιφάνεια, αφετέρου όταν μπορούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τα διδιάστατα σχήματα, ώστε να τα ανάγουν σε χωρικές συνθέσεις.
  Το σύγγραμμα απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές των Σχολών και των Τμημάτων Μηχανικών, οι οποίοι μελετούν τις κατασκευές και τα τεχνικά έργα.
  Η διατύπωση μεθοδολογίας και η ανάλυση διαφόρων τεχνικών παράστασης συμπαγών και μη συμπαγών στερεών σωμάτων κατά τη σχεδίαση με το μηχανικό μολύβι, παράλληλα με την απαραίτητη θεωρητική υποστήριξη, στοιχειοθετούν τον άξονα ανάπτυξης των περιεχομένων. Τα στοιχεία θεωρίας χρησιμοποιούνται στο εύρος και στον βαθμό που -με απλουστευτικό τρόπο και με παραδοχές- αιτιολογούνται οι οδηγίες εφαρμογής των αρχών παράστασης κατά τη σχεδίαση στο επίπεδο του χαρτιού.
  Η ακολουθία των περιεχομένων έχει σχεδιαστεί με κύρια κριτήρια, την υποχρέωση κάλυψης των βασικών γνωστικών κενών από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την εκπαιδευτικά αναγκαία διάκριση του εξωτερικού περιβλήματος ενός στερεού σώματος-κτιρίου από το λειτουργικό και το κατασκευαστικό κέλυφός του, καθώς και την προσπάθεια όξυνσης της λεπτομερούς παρατήρησης του κτισμένου περιβάλλοντος από τους αποδέκτες. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ανάπτυξη των ζητημάτων υπακούει στην καθιερωμένη ακαδημαϊκή ακολουθία ως ένα σημείο, αφού παρεμβάλλεται φωτογραφικό υλικό, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

  Σταματίνα Γ. Μαλικούτη
  Πειραιάς, 2018

  Περιεχόμενα

 • Τεχνολογία Κατεργασίας Μετάλλων by: Στεργίου Ι., Στεργίου Κ., 39.70

  Oι μέθοδοι κατεργασίας των μετάλλων αποτελούν τη βάση της παραγωγής προϊόντων. Tο πλήθος των μεθόδων κατεργασίας είναι τόσο μεγάλο ώστε ακόμα και η απλή αναφορά τους είναι δυσχερής πόσο μάλλον η ειδικότερη ανάπτυξή τους. H επιλογή των μεθόδων που περιγράφονται στο βιβλίο αυτό βασίστηκε στην ευρύτητα εφαρμογής τους, στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και τη μελλοντική τους προοπτική.

  Για την καλύτερη διαχείριση του μεγάλου πλήθους των κατεργασιών εφαρμόζεται το DIN8580 το οποίο εντάσσει τις μεθόδους κατεργασίας σε ένα ιδιαίτερο εποπτικό και εύχρηστο σύστημα με κύριες ομάδες, ομάδες, υποομάδες και περαιτέρω υποδιαιρέσεις.

  Tα κεφάλαια 1-7 αναφέρονται στις διάφορες μεθόδους κατεργασίας. Tα κεφάλαια 8 «Ταχεία Πρωτοτυποποίηση» και 9 «Τεχνολογία Μετρήσεων» συμπεριλήφθησαν ως συγγενείς περιοχές που υποστηρίζουν τις κατεργασίες. Ιδιαίτερα η Ταχεία Πρωτοτυποποίηση έχει αποκτήσει τελευταία μεγάλη σημασία και έκταση εφαρμογής.

  Περιεχόμενα

 • Τεχνολογία πλεκτικής by: Γράβας Ευθ. 33.50

  Η μοναδική αυτή έκδοση έχει ως βασικό σκοπό να ενδυναμώσει την ελληνική κλωστοϋφαντουργική βιβλιογραφία η οποία παραμένει αρκετά περιορισμένη, και να χρησιμεύσει ως ένα ουσιαστικό βοήθημα για τους σπουδαστές των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας οι οποίοι θα αποτελέσουν την βάση της πλεκτοβιομηχανίας για τις επόμενες δεκαετίες συνεχίζοντας και ενισχύοντας το επιστημονικό έργο των προκατόχων τους. Παράλληλα ευελπιστεί να καλύψει την ανάγκη που υπάρχει στον χώρο της πλεκτοβιομηχανίας για εκδόσεις τεχνικής υποστήριξης θεωρητικού υπόβαθρου, όπου μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένα σχήματα αναλύονται διάφοροι μηχανισμοί, δίνονται εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο παραγωγής ενός πλεκτού υφάσματος, αναλύεται η αλληλουχία των κινήσεων των βελονών για την διαμόρφωση μιας θηλιάς, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζονται τεχνικές ανάδειξης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των πλεκτών.

  Το βιβλίο αυτό δεν έχει σαν στόχο την παρουσίαση και την ανάλυση των προβλημάτων παραγωγής των πλεκτών, αλλά χαρακτηρίζεται ως ένα εγχειρίδιο το οποίο στην παρούσα μορφή του μπορεί να καθοδηγήσει μέσα από τις παραπομπές του όλους εκείνους που εμπλέκονται στον χώρο της πλεκτικής. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην απόδοση των διαφόρων τεχνικών όρων εφόσον πολλοί από αυτούς δεν έχουν τυποποιηθεί στην πλεκτοβιομηχανία ούτε στην εκπαίδευση. Παρόλα αυτά ο συγγραφέας ελπίζει ότι ένα μικρό ποσοστό της ορολογίας θα ενσωματωθεί στην διδασκαλία των μαθημάτων πλεκτικής των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και στην βιομηχανία.

  Περιεχόμενα

 • Τεχνολογία υλικών και εξαρτημάτων (2η έκδ.) by: Τζιαμπάζης Αθ., Τζιαμπάζη Β., 20.00

  Βασικός σκοπός της έκδοσης του βιβλίου είναι η συστηματοποιημένη παρουσίαση των κύριων κατηγοριών υλικών και εξαρτημάτων, που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει τη δυνατότητα χειρισμού της εφαρμογής των αποτελεσμάτων της τεχνολογικής  εξέλιξης στον τομέα αυτό. Tο βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζονται τα κύρια ηλεκτροτεχνικά υλικά, ενώ στο δεύτερο εξετάζεται η τεχνολογία κατασκευής των βασικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

  Περιεχόμενα

 • Το μικρο-υπολογιστικό σύστημα by: Κόγιας Γεώργιος 14.00

  Tο παρόν βιβλίο απευθύνεται σ’ εκείνους τους χρήστες που θα ήθελαν να γνωρίσουν καλύτερα το μικροϋπολογιστικό σύστημα. Κρατώντας τα μαθηματικά, αλλά και τις απαραίτητες γνώσεις των ψηφιακών ηλεκτρονικών, σε ένα, ανεκτό για όλους, στοιχειώδες επίπεδο, το βιβλίο προσπαθεί να εισάγει το χρήστη σε ορισμένες λεπτομέρειες της λειτουργίας του συστήματος, που κρίνονται ουσιαστικές.

  Περιεχόμενα

 • Των Ελλήνων τα άθλα και τα έπαθλα, αι παιδιαί και τα ορχήματα by: Κυριακόπουλος Π., Κυριακοπούλου Σοφ., 30.00

  Σαν ολόλαμπρο μετεωρικό φαινόμενο καταυγάζει με το Φως της η Αρχαία Ελλάδα τους ουρανούς της Ιστορίας. Με τις μαρμαρυγές των ναών και των θεατρικών και αγωνιστικών χώρων της, με τις φθεγγόμενες μαρμάρινες παρουσίες των θεών, θεαινών, νυμφών, ηρώων και αθλητών της, με τη θεία μουσικότητα των στίχων των ποιητών της, με τις ομιλούσες εικόνες των αγγειογράφων της, με την υποβλητική φθογγή των υποφυτών της ανθρώπινης μοίρας τραγωδών της, με τους παραμυθητικούς λόγους και τους ουρανοβάμονες στοχασμούς των φιλοσόφων της, με τα νομικά αξιώματα και τις δικαιϊκές συλλήψεις των νομοθετών της -οικοδόμων του Δυτικού Νομικού Πολιτισμού- με την υψιπετή και μεγαλήγορη σκέψη των ρητόρων και των πολιτικών της και, ως συνελόντι ειπείν, με τον Λόγο, την Σκέψη και την Πράξη των μεγαλοφυεστέρων ανδρών της ανθρωπότητας παραμένει, στο διάβα των αιώνων, το λάλον ύδωρ και η αιεί ρέουσα Κασταλία Κρήνη, όπου ξεδιψούν οι λαοί και οι εποχές, ανακάμπτουν από τον κάματο και τον πόνο και ενδυναμώνονται στην μετά πολλών παλινδρομήσεων ανοδική πολιτιστική πορεία τους.
  Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένας από τους θεσμούς της Αιώνιας Ελλάδος, που το μήνυμά τους η ανθρωπότητα επιχειρεί -στο βαθμό που της επιτρέπει το πολιτιστικό της επίπεδο- να το πραγματοποιήσει, ώστε η Εκεχειρία, που συνιστά την πεμπτουσία του οικουμενικού νοήματός τους, να καταστεί διαρκής, απαραβίαστη, ακατάλυτη σε κάθε μέρος της γης και για όλους τους λαούς. Γένοιτο.

  [Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

  Περιεχόμενα

 • Υδραυλικά – Πνευματικά Συστήματα by: Ρούτουλας Αθ. 25.00

  Στο παρόν βιβλίο δίνεται μια συνολική απεικόνιση των Πνευματικών και Υδραυλικών συστημάτων. Δίνεται έμφαση ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και συγκρότηση αυτοματισμών, περιγράφοντας με το συνοπτικότερο τρόπο το κατασκευαστικό μέρος των δομικών στοιχείων.
  Πιο αναλυτικά, στην Εισαγωγή, γίνεται συγκριτική αναφορά στις τεχνολογίες κίνησης και ελέγχου, καθώς και στις μονάδες παραγωγής Υδραυλικής και Πνευματικής ισχύος.
  Στο Κεφάλαιο 1 αναλύονται τα βασικότερα Πνευματικά δομικά στοιχεία και γίνεται αναφορά στις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για την κατανόηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας των πνευματικών συστημάτων.
  Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται η διαδικασία ελέγχου Πνευματικών συστημάτων με αναφορά σε όλες τις τεχνολογίες, Πνευματική, Ηλεκτρική, Ηλεκτρονική, αναλύοντας διάφορες εφαρμογές.
  Στο Κεφάλαιο 3 σχεδιάζονται και αναλύονται τα βασικότερα Υδραυλικά δομικά στοιχεία, ως μέρη απλών Υδραυλικών κυκλωμάτων.
  Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται η συγκρότηση και λειτουργία των βασικότερων Υδραυλικών συστημάτων.
  Στο Παράρτημα Ι υπάρχουν οι κυριότεροι συμβολισμοί των εξαρτημάτων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη διαγραμματική απεικόνιση των Υδραυλικών και Πνευματικών συστημάτων.
  Στο Παράρτημα ΙΙ γίνεται αναφορά στη βιβλιογραφία και στις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή αυτή.
  Eπίσης επειδή η Αγγλική ορολογία κυριαρχεί τόσο στα υδραυλικά όσο και στα πνευματικά συστήματα, συμπεριλήφθηκε μαζί με την Ελληνική ορολογία και η Αγγλική, σε παρένθεση.

  Περιεχόμενα

 • Υπερσύγχρονο λεξικό εννοιών by: Ιωάννα Καραχάλιου 28.00

  Απώτερος στόχος αυτού του λεξικού είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για το μάθημα της Έκθεσης – Έκφρασης τόσο για τους μαθητές όσο και για τους καθηγητές. Oι λέξεις και οι έννοιες που έχουν επιλεγεί συνδέονται άμεσα με τα σχολικά βιβλία της Έκθεσης του Γυμνασίου και του Λυκείου.

  H πρωτοτυπία του περιεχομένου αυτού του εγχειριδίου έγκειται στην πολύπλευρη ερμηνεία των λέξεων, στην εξαντλητική παράθεση συνωνύμων και αντιθέτων με στόχο τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και στην ενδεικτική χρήση των λέξεων σε φράσεις ή ολοκληρωμένες προτάσεις, ώστε να είναι εμφανέστερη η σημασία τους. Παράλληλα, οι έννοιες που αναπτύσσονται έχουν άμεση σχέση με θέματα σύγχρονου προβληματισμού και ανταποκρίνονται πλήρως στις εκπαιδευτικές και γνωστικές απαιτήσεις. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • 1540 λήμματα που καλύπτουν πλήρως τη θεματολογία των σχολικών βιβλίων της Έκθεσης – Έκφρασης όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου.
  • Eτυμολογία και ερμηνεία των λέξεων.
  • Συνώνυμα και αντίθετα.
  • Eνδεικτική χρήση των λέξεων σε φράσεις ή ολοκληρωμένες προτάσεις.
  • Πλήρης ανάπτυξη των εννοιών.
  • Λατινικές φράσεις.
  • Aρχαιοπρεπείς φράσεις.
  • Στερεότυπες / παροιμιώδεις φράσεις της νέας ελληνικής γλώσσας.
  • Ξενικούς όρους με τους αντίστοιχους ελληνικούς.
 • img-book

  εφαρμοσμένη θερμοδυναμική στις ΜΕΚ


  Υπολογισμός & κατασκευή μηχανών εσωτερικής καύσης τ.Α’ by: Βλάχος Γ. 22.90

  Ο τόμος αυτός αναφέρεται στην εφαρμογή της θερμοδυναμικής επιστήμης σε συγκεκριμένα θέματα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης.

  Περιεχόμενα

 • Υπολογιστικές Εφαρμογές σε Συστήματα Οδοντωτών Τροχών by: Τσολάκης Αντώνιος, Ράπτης Κωνσταντίνος, 20.00

  Το παρόν βιβλίο είναι μια συλλογή ασκήσεων, οι οποίες έχουν διδαχθεί στο μάθημα των Στοιχείων Μηχανών ΙΙ. Αποτελεί μια διδακτική εμπειρία πλέον της δεκαετίας και ο τρόπος επίλυσης των ασκήσεων του παρόντος βιβλίου εκτιμάται ότι θα βοηθήσει σημαντικά τους σπουδαστές να κατανοήσουν το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, καθόσον αποτελεί σημαντικό τμήμα της Μηχανολογίας.

  Περιεχόμενα

 • Φορολογική Λογιστική (4η έκδ.) by: Φλώρος Αριστείδης 26.00

  Η φορολογική νομοθεσία δημιουργεί ένα πλήθος υποχρεώσεων και σχέσεων της οικονομικής μονάδας, που υπόκεινται σε φόρο, απέναντι στο κράτος, αλλά και σε άλλους οργανισμούς ή φορείς που εμπλέκονται στο σύστημα επιβολή – διαδικασίες προσδιορισμού – είσπραξη των πάσης φύσεως φόρων και τελών. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ιδιαίτερα δεκαετιών του εικοστού αιώνα οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις και οι εξ αυτών δημιουργηθείσες σχέσεις αυξήθηκαν σημαντικά και οι σχετικές διαδικασίες έγιναν κατ’ ανάγκη από πολύπλοκες μέχρι δαιδαλώδεις. Το γεγονός αυτό οφειλόμενο, κατ’ αρχήν στην οικονομική πρόοδο και στην τάση που εν τω μεταξύ δημιουργήθηκε, για αποτελεσματικότερη και δικαιότερη εφαρμογή των οικονομικής κατεύθυνσης κρατικών πολιτικών, δημιούργησε και για τη χώρα μας την ανάγκη διαμόρφωσης νέου κλάδου λογιστικής της «φορολογικής λογιστικής».

  Ο κλάδος αυτός προορίζεται να συμβάλλει στη συστηματική και λειτουργικά εύχρηστη απεικόνιση αυτών των σχέσεων, ώστε να διευκολύνεται η, μέσω της εκπαίδευσης, κατανόηση των πρακτικών φορολογικών προβλημάτων και η δίκαιη, για τους πολίτες και για το κράτος, αντιμετώπισή τους.

  Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι το παρόν βιβλίο θα αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα για όσους ασχολούνται με τη διδασκαλία του αντικειμένου στην τριτοβάθμια και στην επαγγελματική εκπαίδευση, για τους σπουδαστές, καθώς και για τους φοροτεχνικούς που λειτουργούν είτε από τη πλευρά της επιχείρησης και του ελεύθερου φορο-λογιστικού επαγγέλματος, είτε από την πλευρά του κράτους.

  Τέλος, ο τρόπος δόμησης και παράθεσης της ύλης, θα διευκολύνει σημαντικά την εμπέδωση και τη λειτουργική χρησιμοποίησή της. Για κάθε ενότητα εκτός από τη θεωρητική παράθεση και τη διευκρίνηση του αντίστοιχου αντικειμένου, δίνονται και πρακτικά παραδείγματα. Αυτά τα παραδείγματα προέρχονται από την πλούσια επαγγελματική πείρα του συγγραφέα (για περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια) ως ελεύθερου επαγγελματία – ιδιοκτήτη λογιστικού και φορολογικού γραφείου και παράλληλα, και για αντίστοιχα μακρό χρονικό διάστημα ως καθηγητή της εφαρμοσμένης λογιστικής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Περιεχόμενα

 • Φορολογική Λογιστική ΙΙ by: Καούνης Δ. 32.30

  Tο παρόν πόνημα στοχεύει στη συνοπτική ερμηνεία της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις που έγιναν με τον φορολογικό νόμο 3091/2002 (ΦEK 330A΄) και απευθύνεται σε κάθε αναγνώστη που επιζητά την πλήρη γνώση του αντικειμένου αυτού.

  Περιεχόμενα

   

 • Φυσική – Ασκήσεις εργαστηρίου Ι (4η έκδ.) by: 45.00

  Tο κίνητρο για την έκδοση του παρόντος πονήματος υπήρξε η ανάγκη πληρέστερης και σφαιρικότερης αντιμετώπισης των δυσκολιών που παρουσιάζει το Eργαστήριο Φυσικής. H δομή του βιβλίου αυτού διαμορφώθηκε έτσι ώστε μεθοδικά κάποιος να ανταποκριθεί με επιτυχία σε οποιαδήποτε άσκηση εργαστηρίου Φυσικής. Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζονται οι «Bασικές θεωρητικές γνώσεις» που αποτελούν τη βάση κάθε εργαστηριακής άσκησης. Mετά ακολουθεί το τμήμα «Xρησιμοποιούμενα όργανα», ενώ στο τρίτο μέρος, στη «Διαδικασία λήψης μετρήσεων», περιλαμβάνονται οι διαδοχικές ενέργειες που προτείνονται για τη λήψη και επεξεργασία των μετρήσεων. Tο πρώτο τεύχος του βιβλίου αναφέρεται σε θέματα μηχανικής, ακουστικής, θερμότητας και οπτικής. Tέλος, η επιλογή των ασκήσεων έχει γίνει με τρόπο που να καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

  Περιεχόμενα

 • Φυσική – Ασκήσεις εργαστηρίου ΙΙ (4η έκδ.) by: 47.00

  Tο κίνητρο για την έκδοση του παρόντος πονήματος υπήρξε η ανάγκη πληρέστερης και σφαιρικότερης αντιμετώπισης των δυσκολιών που παρουσιάζει το Eργαστήριο Φυσικής. H δομή του βιβλίου αυτού διαμορφώθηκε έτσι ώστε μεθοδικά κάποιος να ανταποκριθεί με επιτυχία σε οποιαδήποτε άσκηση εργαστηρίου Φυσικής. Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζονται οι «Bασικές θεωρητικές γνώσεις» που αποτελούν τη βάση κάθε εργαστηριακής άσκησης. Mετά ακολουθεί το τμήμα «Xρησιμοποιούμενα όργανα», ενώ στο τρίτο μέρος, στη «Διαδικασία λήψης μετρήσεων», περιλαμβάνονται οι διαδοχικές ενέργειες που προτείνονται για τη λήψη και επεξεργασία των μετρήσεων. Tο δεύτερο τεύχος αναφέρεται σε θέματα ηλεκτρισμού, μαγνητισμού και νεώτερης Φυσικής. Tέλος, η επιλογή των ασκήσεων έχει γίνει με τρόπο που να καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

  Περιεχόμενα