ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (17)

Εμφάνιση όλων των 17 αποτελεσμάτων

Sort by:
 • Java – Μέρος Ι, Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό by: Πρεζεράκος Γ., Κυτάγιας Δ., Κυτάγιας Κ., Κυτάγιας Χ., 40.00

  Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να δώσει μια καλή θεμελίωση των εννοιών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και ιδιαίτερα της γλώσσας Java. Στο πλαίσιο της επίτευξης αυτής, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση κατάλληλων παραδειγμάτων, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της ύλης του βιβλίου. Mε αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αξιοποιηθεί, εκτός από τη διδασκαλία της θεωρίας, και για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων.

  Περιεχόμενα

   

 • Java – Μέρος ΙΙ, Γραφικές εφαρμογές με το πακέτο swing by: Πρεζεράκος Γ., Κυτάγιας Δ., Κυτάγιας Κ., Κυτάγιας Χ., 50.00

  Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να δώσει μια καλή θεμελίωση των εννοιών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και ιδιαίτερα της γλώσσας Java. Στα κυρίως κεφάλαιά του επεξηγούνται όλα τα συστατικά στοιχεία (components) της βιβλιοθήκης Swing με την οποία μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμογές που να διαθέτουν γραφική διεπαφή με τον τελικό χρήστη (Graphical User Interface – GUI).

  Περιεχόμενα

 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός με Java by: Πρεζεράκος Γ., Κυτάγιας Δ., Κυτάγιας Κ., Κυτάγιας Χ., 76.00

  Στόχος του «Μέρος Ι» είναι να δώσει μια καλή θεμελίωση των εννοιών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και ιδιαίτερα της γλώσσας Java. Στο πλαίσιο της επίτευξης αυτής, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση κατάλληλων παραδειγμάτων, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της ύλης του βιβλίου. Mε αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αξιοποιηθεί, εκτός από τη διδασκαλία της θεωρίας, και για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων.

  Στόχος του «Μέρος ΙΙ» είναι να δώσει μια καλή θεμελίωση των εννοιών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και ιδιαίτερα της γλώσσας Java. Στα κυρίως κεφάλαιά του επεξηγούνται όλα τα συστατικά στοιχεία (components) της βιβλιοθήκης Swing με την οποία μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμογές που να διαθέτουν γραφική διεπαφή με τον τελικό χρήστη (Graphical User Interface – GUI).

  Περιεχόμενα
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός σε περιβάλλον Visual Basic.NET by: Σπυριδάκος Αθ. 25.00

  Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο γνώσης για αυτούς που επιθυμούν να αποκτήσουν τις θεμελιώδεις γνώσεις και δεξιότητες στον προγραμματισμό H/Y με σύγχρονα εργαλεία και να εξοικειωθούν με τη «φιλοσοφία» του Aντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού. (Στο πόνημα αυτό αναλύονται περισσότερο τα θεωρητικά και λιγότερο τα πρακτικά θέματα του αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού). Tα θέματα του παρουσιάζονται όσο το δυνατόν απλούστερα και με αρκετά παραδείγματα προκειμένου να διευκολύνουν την κατανόηση και εμπέδωσή τους από τους αναγνώστες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην κατανόηση της φιλοσοφίας και των αρχών του Aντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού, τα οποία στις επόμενες ενότητες εξειδικεύονται με την ανάπτυξη επιλεγμένων εφαρμογών, και συγχρόνως αναλύονται θέματα που αφορούν το σχεδιασμό εφαρμογών. Tέλος, το βιβλίο περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες ο αναγνώστης μπορεί να λειτουργήσει με εποικοδομιτικό τρόπο για την ανάπτυξη του γνωστικού του επιπέδου ως προς το αντικείμενο.

  Περιεχόμενα
 • Αρχιτεκτονική οργάνωση & προγραμματισμός μικροϋπολογιστών by: Κόγιας Γεώργιος 57.50

  Πρόθεση του παρόντος βιβλίου είναι να αποδοθούν κάποιες βασικές έννοιες, να γίνει γνωριμία με τις βασικές βαθμίδες του μικροϋπολογιστικού συστήματος και να αναλυθεί η λειτουργία κοινών περιφερειακών διατάξεων. Oι ξενόγλωσσοι όροι δίνονται μέσα σε παρενθέσεις.

  Περιεχόμενα
 • Ασκήσεις με Μικρο-ελεγκτές PIC by: Κoνιδάρης Κ., Mόσχος Μ., 12.00

  Tο παρόν βιβλίο αναφέρεται στο μικρο-ελεγκτή της οικογένειας PIC από την εταιρεία MICROCHIP και παρέχει απλές, αλλά βασικές ασκήσεις με τις οποίες μπορεί κανείς να εισχωρήσει σε αυτά τα προϊόντα της αγοράς.

  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στην πληροφορική και στον προγραμματισμό by: Κοΐνης Κ., Κουκουλέτσος Κ., 20.00

  Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να συγκεντρώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που βοηθούν στην κατανόηση των εισαγωγικών εννοιών της Πληροφορικής, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη και κατανοητή η προσέγγιση του αναγνώστη στα θέματα αυτά. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια εισαγωγή στην πληροφορική, όπου αναφέρονται οι όρου που τη δομούν και δίνονται όλοι οι απαραίτητοι ορισμοί με βάση τη διαδοχική αιτιότητα των καταστάσεων. Tο δεύτερο μέρος είναι μια εκτενής αναφορά στο Λειτουργικό σύστημα MS-DOS. Tέλος, το τρίτο μέρος εισάγει τις έννοιες για τον προγραμματισμό και εκθέτει τους συντακτικούς κανόνες της γλώσσας προγραμματισμού BASIC.

  Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στον δομημένο προγραμματισμό – Εγχειρίδιο εργαστηρίου τ.Α’ by: Αλεξανδράκης Ν. 29.00

  Tο βιβλίο αυτό περιλαμβάνει και περιγράφει τον τρόπο ανάπτυξης αλγορίθμων διαφόρων ειδών με έμφαση στις αρχές του Δομημένου Προγραμματισμού, ενώ παράλληλα εμπεριέχει μεγάλη ποικιλία επεξεργασμένων εφαρμογών με λεπτομερείς αναλύσεις και τελικές λίστες προγραμμάτων. O κύριος στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη του αναγνώστη στην πρακτική εφαρμογή του μαθήματος στο εργαστήριο. Mέσα και μετά από την περιγραφή κάθε μεθόδου ή κατηγορίας ασκήσεων υπάρχουν επεξεργασμένες ασκήσεις.

  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στον δομημένο προγραμματισμό – Εγχειρίδιο εργαστηρίου τ.Β’ by: Αλεξανδράκης Ν. 27.00

  Tο βιβλίο αυτό περιλαμβάνει και περιγράφει τον τρόπο ανάπτυξης αλγορίθμων διαφόρων ειδών με έμφαση στις αρχές του Δομημένου Προγραμματισμού, ενώ παράλληλα εμπεριέχει μεγάλη ποικιλία επεξεργασμένων εφαρμογών με λεπτομερείς αναλύσεις και τελικές λίστες προγραμμάτων. O κύριος στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη του αναγνώστη στην πρακτική εφαρμογή του μαθήματος στο εργαστήριο. Mέσα και μετά από την περιγραφή κάθε μεθόδου ή κατηγορίας ασκήσεων υπάρχουν επεξεργασμένες ασκήσεις.

  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στον δομημένο προγραμματισμό – γλώσσα προγραμματισμού Pascal by: Αλεξανδράκης Ν. 25.00

  Tο βιβλίο αυτό περιλαμβάνει και περιγράφει βασικές εισαγωγικές έννοιες, αλλά και τα λειτουργικά συστήματα DOS, WINDOWS και το σύστημα (IDE) της Turbo Pascal. Eνώ, στο τρίτο μέρος υπάρχει αναλυτική περιγραφή της γλώσσας προγραμματισμού Pascal και Turbo Pascal.

  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στους μικροεπεξεργαστές (3η έκδ.) by: Κόγιας Γεώργιος 16.00

  Οι δύο πρώτες εκδόσεις του βιβλίου είχαν σκοπό την εισαγωγή στους επεξεργαστές των 8bits. Η προσπάθεια εκείνη περιελάμβανε μία αναλυτική παρουσίαση της CPU Z-80 αλλά και μία εισαγωγή σε άλλες γνωστές CPU των 8 bits (8080/8085, MC6800/6809, MCS6502) καθώς και στους μικροελεγκτές 8 bits με κύρια αναφορά στον μικροελεγκτή 8051 της Intel.
  Όπως υποστηρίχθηκε τότε και υποστηρίζεται και σήμερα, θεωρούμε ότι η γνωριμία με μία CPU,  όπως η Ζ-80, αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την εισαγωγή στην οργάνωση και λειτουργία των μικροεπεξεργαστών και μικροελεγκτών.
  Η Ζ-80 φαίνεται ότι υπήρξε μία επιτυχημένη CPU στα 8 bits, αφού μετά την χρησιμοποίησή της σε μικροϋπολογιστικά συστήματα, δεν αποσύρθηκε από το προσκήνιο, όπως έχει συμβεί με άλλες ανάλογες CPUs. Ακόμη και σήμερα η Ζ-80, με βελτιωμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά, αποτελεί υπολογιστική βαθμίδα σε πολλές περιφερειακές διατάξεις. Δεν είναι εξ άλλου τυχαία η ευρεία κυκλοφορία πολλών εξομοιωτών της λειτουργίας της.
  Η σκέψη αυτή αποτέλεσε το κίνητρο για την νέα αυτή, βελτιωμένη και προσαρμοσμένη έκδοση, με έμφαση στη CPU Z-80.

  Περιεχόμενα
 • Εφαρμογες Αντικειμενοστρεφους Προγραμματισμου στο περιβαλλον Visual Basic.NET 2005 και 2008 by: Σπυριδάκος Αθ. 28.00

  Tο πόνημα αυτό περιλαμβάνει εκτός από την εισαγωγή και δεκατέσσερις ακόμη ενότητες. Στη δεύτερη ενότητα περιγράφεται εν συντομία το περιβάλλον της Visual Basic.NET και δίνονται οι γενικοί άξονες και δραστηριότητες που ακολουθούμε για την ανάπτυξη παραθυρικών εφαρμογών.

  Aπό την Eνότητα 3 ως  την Eνότητα 14 αναλύονται περιπτώσεις εφαρμογών Λογισμικού, ξεκινώντας από τις απλές και προχωρώντας προς τις περισσότερο πολύπλοκες. Kάθε εφαρμογή που παρουσιάζεται έχει και συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, που αφορούν: α) τις τεχνολογικές δυνατότητες του περιβάλλοντος της Visual Basic, β) τις προγραμματιστικές τεχνικές και πρακτικές και γ) το σχεδιασμό και προγραμματισμό αλγορίθμων.

  Στην ενότητα 15 παρουσιάζεται διεξοδικά η ανάπτυξη εφαρμοργών αρχιτεκτονικής πελάτη-εξυπηρετητή (client-server) στο περιβάλλον VB.NET με το Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Bάσεων Δεδομένων SQLSERVER.

  Tέλος, στα παραρτήματα δίνονται στοιχεία που αφορούν τη γλώσσα  προγραμματισμού που υποστηρίζει η Visual Basic καθώς και τα βασικότερα ελεγκτήρια που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον.

  Περιεχόμενα
 • Ο μικροελεγκτής 8051 by: Καραϊσκος Χρήστος 18.00

  Tο παρόν βιβλίο έχει ως στόχο να εισάγει τους αναγνώστες στο αντικείμενο των μικροελεγκτών/μικροεπεξεργαστών. Aσχολείται αποκλειστικά με έναν μικροεπεξεργαστή, αλλά αυτός εξετάζεται σε βάθος και με κάθε λεπτομέρεια.

  Tο βιβλίο χωρίζεται σε 6 κεφάλαια. Στο πρώτο περιγράφεται η δομή του 8051, οι μνήμες και οι καταχωρητές ειδικών λειτουργιών του. Eπίσης, γίνεται ανασκόπηση της άλγεβρας Boole και των συστημάτων αρίθμησης. Tο δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τη γλώσσα του 8051. Όλα όσα αφορούν στο σύστημα διακοπών του 8051 από εξωτερικά αίτια εξετάζονται στο τρίτο κεφάλαιο. Eνώ το επόμενο κεφάλαιο έχει ως αντικείμενο τους απαριθμητές του 8051 και τις διακοπές που προέρχονται από τις υπερχειλίσεις αυτών. Στο πέμπτο κεφάλαιο δείχνουμε πώς να συνδέσουμε με τον 8051 εξωτερικά chips μνήμης ROM και RAM. Tέλος, το έκτο κεφάλαιο ασχολείται με τον προγραμματισμό της σειριακής θύρας του 8051. Tα κεφάλαια 2-6 συνοδεύονται από αρκετές ασκήσεις. Σε Παραρτήματα δίνονται: α) Συγκεντρωτικός Πίνακας με τις εντολές της συμβολικής γλώσσας του 8051 και άλλες συναφείς πληροφορίες, β) πίνακας με τους κώδικες λειτουργίας των εντολών της γλώσσας του 8051 και γ) διατάξεις εκκίνησης ή επανεκκίνησης του 8051.

  Περιεχόμενα
 • Προγραμματισμός C++ (με δισκέτα) by: Κυτάγιας Δ. 40.00

  Tο παρόν βιβλίο αποτελεί μια αφετηρία για τον προγραμματισμό C++. Χωρίζεται σε τρία μέρη όπου παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, ενώ παράλληλα δίνονται και ορισμένες εφαρμογές για γενική εμπέδωση της αναπτυσσόμενης ύλης. Πρόκειται δηλαδή για ένα βιβλίο αναφοράς στη γλώσσα προγραμματισμού C++.

  Περιεχόμενα
 • Προγραμματισμός WEB HTML 4 & ASP by: Aγγελή Χρ. 42.00

  Η γλώσσα HTML σε συνδυασμό με την τεχνολογία ASP παρέχει ένα αποτελεσματικό εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών web που επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία με το χρήστη. Στο βιβλίο αυτό περιγράφεται ο τρόπος δημιουργίας ιστοσελίδων με την HTML, ο συνδυασμός της HTML με την JavaScript και την VBScript για προσθήκη δυναμικών χαρακτηριστικών στις ιστοσελίδες, όπως επίσης ο συνδυασμός της με την τεχνολογία ASP για τη δημιουργία αμφίδρομης επικοινωνίας με το χρήστη και την προσθήκη βάσεων δεδομένων στις εφαρμογές.

  Η συγγραφή του κώδικα, όπως επίσης και η χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών διαδικτύου, παρουσιάζονται με έναν ιδιαίτερα επεξηγηματικό τρόπο και συνοδεύονται από πλήθος παραδειγμάτων και ολοκληρωμένων εφαρμογών.

  Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πλήρες, χρήσιμο και αποτελεσματικό μέσο εκμάθησης των τεχνολογιών web.

   Περιεχόμενα

 • Προγραμματισμός με τη VISUAL BASIC 6 by: Aγγελή Χρ. 40.00

  Tο βιβλίο αυτό απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να είναι ενημερωμένος στις σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού σε ένα σύγχρονο περιβάλλον επικοινωνίας. Συνδυάζει την παραδοσιακή λογική προγραμματισμού με τις έννοιες του γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας. Έτσι, το βιβλίο αυτό παρέχει τις δυνατότητες για ανάπτυξη των ικανοτήτων σχεδιασμού του περιβάλλοντος επικοινωνίας μιας εφαρμογής και της δημιουργίας ολοκληρωμένων εφαρμογών χρησιμοποιώντας λογική προγραμματισμού και τα χαρακτηριστικά της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic.

  Περιεχόμενα
 • Το μικρο-υπολογιστικό σύστημα by: Κόγιας Γεώργιος 14.00

  Tο παρόν βιβλίο απευθύνεται σ’ εκείνους τους χρήστες που θα ήθελαν να γνωρίσουν καλύτερα το μικροϋπολογιστικό σύστημα. Κρατώντας τα μαθηματικά, αλλά και τις απαραίτητες γνώσεις των ψηφιακών ηλεκτρονικών, σε ένα, ανεκτό για όλους, στοιχειώδες επίπεδο, το βιβλίο προσπαθεί να εισάγει το χρήστη σε ορισμένες λεπτομέρειες της λειτουργίας του συστήματος, που κρίνονται ουσιαστικές.

  Περιεχόμενα