Showing 73–96 of 263 results

Sort by:
 • Διοικητική ψυχολογία by: Κόντης Θ. 18.00

  H παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια κατάταξης των επιστημονικών και θεωρητικών ενοτήτων που καλύπτουν την έρευνα στον τομέα της διοικητικής ψυχολογίας και απευθύνεται σε οποιονδήποτε έχει ιδιαίτερη έφεση στην έρευνα των ανθρωπίνων προβλημάτων και γενικά στη μελέτη της ανθρώπινης παρουσίας μέσα στους οργανισμούς.

  Περιεχόμενα

 • Διοικητικό marketing στο λιανικό εμπόριο by: Κυριαζόπουλος Π., Κιουλάφας Κ., 19.00

  Tο παρόν βιβλίο είναι πολύ χρήσιμο για όσους ασχολούνται με το λιανεμπόριο και ιδιαίτερα για την επιμόρφωση τους. Mε λίγα λόγια το έργο αυτό δίνει χρήσιμες πληροφορίες στον αναγνώστη για το πως έρχεται ο καταναλωτής σε επαφή με το προϊόν και ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν την αγοραστική του συμπεριφορά. Aκόμη, πώς ο λιανέμπορος χρησιμοποιώντας τους παραπάνω παράγοντες θα μπορέσει να αναλύσει την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή και συνεπώς θα είναι σε θέση δίνοντάς του τα κατάλληλα ερεθίσματα να καθοδηγεί την καταναλωτική του συμπεριφορά.

  Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων by: Ντάνος Αναστάσιος, Σαμαντά Ειρήνη, 28.00

   

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  Είναι γεγονός ότι οι αλλαγές, που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και κυρίως αυτές, που αφορούν το οικονομικό περιβάλλον επηρεάζουν άμεσα τις επιδόσεις των επιχειρήσεων, σε όλους τους κλάδους που δραστηριοποιούνται οι οικονομικοί οργανισμοί.

  Αυτές οι αλλαγές έχουν άμεση επίδραση στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων. Ο φόρτος εργασίας, τα εξαντλητικά ωράρια, η ασάφεια σε ό,τι αφορά τον ρόλο, που έχει ο κάθε εργαζόμενος να διαδραματίσει, τα αυξημένα επαγγελματικά καθήκοντα, ο έντονος ανταγωνισμός στον χώρο εργασίας, είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις, που καλείται να αντιμετωπίσει ο εργαζόμενος και που προκαλούν έντονα συμπτώματα στρες.

  Η διερεύνηση κατ’ αρχάς και η επίλυση στη συνέχεια αυτών των προβλημάτων, αποτελούν τα κύρια θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η σύγχρονη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων δεδομένου ότι, τα προβλήματα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοση των εργαζομένων της επιχείρησης, με συνέπεια την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα.

  Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα by: Κυριαζόπουλος Π., Βρυζίδης Λάζαρος, 22.00

  H δεκαετία του 2000 είναι γνωστή ως η δεκαετία στην οποία η οικονομική μονάδα κατάλαβε την έννοια της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας: ότι δηλαδή στην ουσία ανταγωνιστικότητα σημαίνει επιβίωση. Tα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000 ήταν χρόνια προσπάθειας να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος επιβίωσης. Λέξεις  όπως συρρίκνωση παραγωγής, αναδόμηση, διοίκηση με στόχους, διαφοροποίηση, προϋπολογισμός μηδενικής βάσης, διαχείριση οργανωτικής δομής, αναδιοργάνωση και επανοργάνωση περιγράφουν τις διάφορες προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Όλα σήμαιναν, μέχρι κάποιο βαθμό, το ίδιο πράγμα: να γίνονται περισσότερα με λιγότερους ανθρώπους. H διαφορά βρισκόταν στην εφαρμογή και αυτή ήταν η επιχειρηματικότητα.

  Ποια είναι όμως η πραγματική έννοια της επιχειρηματικότητας σήμερα;  Πώς πρέπει να δρα ένας υποψήφιος επιχειρηματίας, ώστε να θεωρείται πετυχημένος παγκοσμίως;

  Tο εγχειρίδιο αυτό καλείται να δώσει κάποιες απαντήσεις και να βοηθήσει, ώστε οι επιχειρηματικοί σχεδιασμοί να δίνουν λύσεις για το παρόν και να ανοίγουν δρόμους για το μέλλον.

  Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην έρευνα αγοράς by: Κυριαζόπουλος Π., Σαμαντά Ειρήνη, 21.00

  Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε μια πρακτική προσέγγιση της έρευνας αγοράς που διενεργούν οι οικονομικοί οργανισμοί. Η έρευνα αγοράς συνδέεται με το θέμα της στρατηγικής marketing.
  Το βιβλίο πραγματεύεται δύο είδη έρευνας: την ποσοτική και την ποιοτική έρευνα. Επίσης προσδιορίζονται τα διάφορα είδη του ερευνητικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται στην έρευνα. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά για το σχεδιασμό και τη διατύπωση των ερωτήσεων της έρευνας.
  Κύριος σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τις μεταβλητές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην πορεία της εφαρμογής της έρευνας. Σε σχέση με αυτές τις μεταβλητές, εξετάζεται η διάκριση στην οποία προβαίνουν οι ερευνητές και οι επαγγελματίες μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.
  Έτσι το βιβλίο πραγματεύεται:

  • την αλλαγή διενέργειας έρευνας αγοράς στην εποχή της πληροφορίας
  • τους στόχους της έρευνας αγοράς στην 3η βιομηχανική επανάσταση,
  • την πρωτογενή έρευνα
  • τη χρήση δευτερογενούς έρευνας
  • το σχεδιασμό ενός ερωτηματολογίου
  • τις βασικές έννοιες επεξεργασίας δεδομένων
  • προτάσεις χρήσης ετοίμων ερωτηματολογίων.

  Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά by: Κυριαζόπουλος Π., Σαμαντά Ειρήνη, 21.30

   

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  Είναι γεγονός ότι στα τελευταία χρόνια του εικοστού αιώνα έχουμε γίνει μάρτυρες αξιόλογων και ραγδαίων αλλαγών που αναφέρονται στον τρόπο της ζωής μας τόσο σε θεσμούς όσο και αξίες. Η πρόοδος της σύγχρονης τεχνολογίας, η διάδοση της επιστημονικής, οικονομικής και κάθε μορφής πληροφόρησης στον τομέα της λήψης αποφάσεων και η εξέταση των κοινωνικών δομών, αξιών, όπως επίσης και των θεσμών των βιομηχανοποιημένων εθνών, είναι σε όλους εμφανής. Μια σύγχρονη επιχείρηση χρειάζεται αναμφισβήτητα να αντιμετωπίσει τόσο τις εξωτερικές όσο και τις εσωτερικές αλλαγές του περιβάλλοντος, αλλά και εκείνες που έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής και εργασίας των υπαλλήλων της.

  Η στατική ή τελείως αντιδραστική επιχείρηση δύσκολα θα επιζήσει σε μια κοινωνία που συνεχώς μεταβάλλεται. Οι επιτυχίες του χθες μετρούν πολύ λίγο σε ένα περιβάλλον που απαιτεί, χρειάζεται και χρησιμοποιεί προϊόντα και υπηρεσίες που δεν ήταν προσιτά τον περασμένο μήνα ή χρόνο. Για να επιζήσουν οι οργανισμοί πρέπει να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα που να τους καθιστά ικανούς να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις αλλαγές. Οι οργανισμοί πρέπει συνεχώς να επανεξετάζουν τα προγράμματα τους, έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις συνθήκες που διαρκώς μεταβάλλονται.

  Πρέπει να αποδεχθούμε το γεγονός ότι, για να επιτύχουν οι προσπάθειες που αποβλέπουν σε μια προγραμματισμένη αλλαγή, πρέπει να έχουν σαν πρώτιστο στόχο τη βελτίωση της οργανωτικής υγείας, την ικανότητα δηλαδή του επιχειρηματικού συστήματος, όχι μόνο να λειτουργεί αποτελεσματικά, αλλά και να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται σε ένα σύστημα που να λειτουργεί πληρέστερα. Η προσοχή στην υγεία του οργανισμού πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα κάθε διευθυντή που ενδιαφέρεται σοβαρά να φέρει καινοτομίες στο επιχειρηματικό περιβάλλον σήμερα.

  Οι προσπάθειες για οργανωτική αλλαγή και εξέλιξη, τυπικά συνδέονται με μια ποικιλία από στόχους και ορολογίες. Μερικοί από τους πιο συνηθισμένους στόχους είναι η αυξημένη ή μεγαλύτερη απόδοση, η βελτίωση των κινήτρων και της συνεργασίας, η σαφέστερη επικοινωνία, η ελάττωση των απουσιών από την εργασία, η ελάττωση των προστριβών και το μειωμένο κόστος. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο όρος οργανωτική ανάπτυξη (organizational development, OD) περιγράφει την πορεία πραγματοποίησης της αλλαγής. Αυτοί θεωρούν την οργανωτική ανάπτυξη σαν ένα καινούργιο τομέα της οργανωτικής θεωρίας που χρησιμοποιεί γνώσεις από την επιστήμη της συμπεριφοράς, με σκοπό να βοηθηθούν οι οργανισμοί στην προσαρμογή τους στην αλλαγή.

  Το παρόν βιβλίο ασχολείται με τον τρόπο που θα «επιβιώσει» η σημερινή επιχείρηση μέσα στην λαίλαπα του παγκόσμιου ανταγωνισμού, σε συνδυασμό με τις μεταβολές που φέρνει η 3η Βιομηχανική Επανάσταση.

  Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στις δημόσιες σχέσεις by: Μαντάς Ν., Kουτρομάνος Κ., 10.50

  Tο παρόν βιβλίο ασχολείται με τις δημόσιες σχέσεις, όπου αντικείμενο και στόχος τους είναι ο άνθρωπος και η δράση του. Aναλύει την έννοια του όρου και παρουσιάζει την σημασία τους στη σύγχρονη κοινωνία.

  Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στο Marketing / χθες..σήμερα…αύριο by: Σαμαντά Ειρήνη, Κυριαζόπουλος Π., 43.00

  Ζούμε σε μια πρωτοφανή και πρωτόγνωρη περίοδο για τα παγκόσμια δεδομένα. Δεν μπορούσε κάποιος ποτέ να προβλέψει τη διάρκεια και το βάθος αυτής της κρίσης που δημιουργεί η μετάβαση από την 2η στην 3η βιομηχανική επανάσταση. Η σύγκριση που γίνεται με τα δεδομένα της δεκαετίας του  1970, με τις αλλεπάλληλες πετρελαϊκές κρίσεις που είχαμε, είναι ατυχής. Τη δεκαετία του ’70 αφενός είχαμε ένα σοκ στην Ευρώπη και στην οικονομία  αλλά μετά έγιναν επενδύσεις για την ανοικοδόμηση των ερειπίων της κρίσης. Οι εταιρείες τότε ήταν μικρές. Σήμερα οι εταιρείες έχουν μεγαλώσει υπερβολικά, απεδείχθη ότι ήταν πολύ πιο εύκολο να αλλάξει πορεία μια βάρκα παρά ο Τιτανικός. Την εποχή των ανεξάρτητων οικονομιών υπήρχε τεράστια ευελιξία. Τα σημερινά μεγέθη καθιστούν δύσκολη και πολύ επίπονη την προσαρμογή μιας εταιρείας στα νέα δεδομένα. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να πάμε δέκα πέντε χρόνια πίσω και να προσαρμόσουμε ανάλογα τις επιχειρήσεις. Αυτή, όμως, είναι μια άσκηση επί χάρτου που δεν μπορεί να γίνει  στην πραγματικότητα. Μια εταιρεία είναι ένας δυναμικός οργανισμός, και αναπτύσσεται σε νέους τομείς, ενώ αλλάζουν τα δεδομένα της αγοράς και οι κανονιστικές προδιαγραφές, ιδιαίτερα μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπου το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η “sharing economy”. Οι επιχειρήσεις είναι  υποχρεωμένες να εργάζονται με εξαιρετικά χαμηλό κόστος και να εξυπηρετούν ένα  υψηλό κύκλο εργασιών με πολύ μικρά περιθώρια κέρδους. Μεταξύ 1998 και 2008, οι εταιρείες παρουσίαζαν  χαμηλούς τζίρους, αλλά με υψηλά περιθώρια κέρδους. Σήμερα, στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ευρώπη, οι επιχειρήσεις προσπαθούν  να μειώσουν  τους μισθούς στα επίπεδα της περασμένης δεκαετίας αλλά αυτό δεν πρόκειται να  αποφέρει κέρδος στην ανταγωνιστικότητα ενός Οργανισμού και φυσικά αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Εφόσον πάντα υπάρχει και θα υπάρχει ζήτηση για καλά στελέχη στην αγορά και όταν η επιχείρηση εφαρμόσει μια λογική να γυρίσει  τη μηχανή ανάποδα, το πιθανότερο είναι ότι θα χάσει πολύ καλά στελέχη τα οποία αποτελούν το άυλο κεφάλαιο τους, και το κεφάλαιο δεν το απολύεις. Η μείωση μισθών είναι ένας ολισθηρός και πολύ επικίνδυνος δρόμος.

  Σήμερα υπάρχει μόνο μία επιλογή. Μία επιχείρηση πρέπει να βρει τον τρόπο να συνεχίσει να αναπτύσσεται ακόμα και σε μια φθίνουσα αγορά. Αυτό είναι το κλειδί. Οι  εταιρείες δεν  συρρικνώνονται προς την κερδοφορία. Ακόμα και αυτό να επιτευχθεί πρόσκαιρα, ίσως για μία χρονιά, δεν μπορεί να έχει συνέχεια. Όταν μια εταιρεία μπει σε μια λογική πτωτικής πορείας θα οδηγηθεί σίγουρα στη χρεοκοπία. Γι’ αυτό επιβάλλεται να βρει τους τρόπους για να αναπτυχθεί προσαρμόζοντας τη στρατηγική του marketing που θα εφαρμόσει. Αν πουλάει ακριβά προϊόντα να κατευθυνθεί προς φθηνότερα. Αν είναι προσανατολισμένη σε καταναλωτές υψηλής εισοδηματικής στάθμης θα πρέπει να προσαρμόσει το προϊόν της στις προτιμήσεις κοινού χαμηλότερης αγοραστικής δύναμης. Αν είναι εγκλωβισμένη σε αγορές που σβήνουν, να κάνει γρήγορα στροφή σε νέες που αναπτύσσονται.

  Η εποχή της στασιμότητας έχει περάσει, σήμερα η Επιχείρηση οφείλει να πάει στον καταναλωτή ακόμη και αν χρειαστεί να τον πλησιάσει μέσω των smartphone και των tablets και αύριο να μοιραστεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της μέσω της νεφο-πληροφορικής (Cloud Computing).

  Αυτή η προσέγγιση επιχειρείται από τους συγγραφείς του ανά χείρας πονήματος, ελπίζοντας πως θα δώσουμε το ερέθισμα για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος από τους φοιτητές.

  Περιεχόμενα

 • Επενδύσεις (3η έκδ.) by: Παπούλιας Γεώργιος 41.80

  διοίκηση και ανάλυση