Showing 217–240 of 263 results

Sort by:
 • Συγκριτική Διοίκηση (BENCHMARKING) by: Τερζίδης Κωνσταντίνος 5.60

  H παρούσα εργασία στοχεύει να παρουσιάσει την έννοια του Benchmarking και την χρησιμότητα του σε μια επιχείρηση. Mε αυτή την τεχνική κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα της, να αυξήσει τις πωλήσεις της και να έχει πιο αποτελεσματικό μάρκετινγκ θα βρει τις λύσεις που αναζητά.

  Περιεχόμενα

 • Σύγχρονη διοικητική των επιχειρήσεων by: Φλώρος Χ. 26.00

  Tο παρόν σύγγραμμα αποβλέπει στο να καταστήσει τον αναγνώστη κοινωνό των σύγχρονων αντιλήψεων περί διοικήσεως και των σύγχρονων κανόνων και των αρχών που έχει διατυπώσει η, συνεχώς άλλωστε εξελισσόμενη, διοικητική επιστήμη.

  Περιεχόμενα

   

 • Σύγχρονη Μακροοικονομική by: Κιόχος Π., Παπανικολάου Γ., 47.00

  Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η περιγραφή και η ανάλυση των σύγχρονων αντικειμένων της μακροοικονομικής θεωρίας, όπως αυτά έχουν εξελιχθεί στα τελευταία χρόνια στο παγκόσμιο χώρο και η ενημέρωση του φοιτητή για τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στον κλάδο της μακροοικονομικής θεωρίας καθώς και για τα μακροοικονομικά προβλήματα των σύγχρονων οικονομιών. Έτσι, ώστε ο μελετητής να αποκτήσει τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης του τρόπου λειτουργίας του μακροοικονομικού συστήματος της οικονομίας και ταυτόχρονα να τον βοηθήσει να κατανοήσει τους μηχανισμούς της οικονομικής σκέψης όσον αφορά την επιλογή μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων του οικονομικού προβλήματος και της διαμόρφωσης αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής.

  Στα πλαίσια του στόχου αυτού εξετάζονται οι κυριότερες θεωρίες της μακροοικονομικής όπως αυτές έχουν εξελιχθεί μέχρι και τα πρόσφατα χρόνια.

  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως στους σπουδαστές των οικονομικών και διοικητικών επιστημών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στους υπεύθυνους φορείς που διαμορφώνουν και παίρνουν αποφάσεις οικονομικής πολιτικής. Επίσης, απευθύνεται στα στελέχη των επιχειρήσεων, γιατί η βιωσιμότητα, η ανάπτυξη και η μακροβιότητα των επιχειρήσεων καθορίζεται κυρίως από την ικανότητα και ετοιμότητα των στελεχών της επιχείρησης να εντοπίζουν έγκαιρα και να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στο συνεχώς μεταβαλλόμενο μακροοικονομικό και πολιτικο–κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης, απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα οικονομικά θέματα και προβλήματα των σύγχρονων οικονομιών (όπως π.χ. τον πληθωρισμό, την ανεργία, τις οικονομικές διακυμάνσεις, την οικονομική μεγέθυνση, τον προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα δημοσιονομικά ελλείμματα, το δημόσιο χρέος, το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, τη δημοσιονομική, τη νομισματική και την εισοδηματική πολιτική κ.ά.).

  Περιεχόμενα

 • Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων by: Τσελές Δημήτριος 30.50

  Όπως είναι εύλογο, το επιστημονικό πεδίο των μετρήσεων έχει αποκτήσει μεγάλη σπουδαιότητα και η επιστημονική παραγωγή πολλαπλασιάζεται ταχύτατα στον τομέα αυτόν. Παράλληλα, πάρα πολλά τεχνολογικά προϊόντα εμφανίζονται συνεχώς προσφέροντας σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα. H δυναμική των εξελίξεων είναι τέτοια, ώστε είναι δύσκολη κα απαιτεί ειδική προσπάθεια και η απλή παρακολούθηση των εξελίξεων ακόμη και από ειδικούς. Aυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε επιστημονικό βοήθημα γρήγορα ξεπερνιέται και δεν είναι δυνατή η παράθεση επίκαιρων λεπτομερειών σε επιστημονικά συγγράμματα. Mέγιστη φιλοδοξία του παρόντος συγγράμματος είναι η γενική παρουσίαση του χώρου των μετρήσεων και ελέγχου, με επιμονή στα στοιχεία εκείνα που δεν συναρτώνται άμεσα με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

  Kάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από αρκετές ερωτήσεις και ασκήσεις, με στόχο την εμπέδωση της θεωρίας και τον προβληματισμό προς πρακτική κατεύθυνση.

  Περιεχόμενα

 • Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών by: Γεωργούδης Ιωάννης, Μακρυγιάννης Αριστείδης, Σάσσαλος Σπυρίδων, 25.00

  Tο παρόν σύγγραμμα θα φανεί χρήσιμο σε κάθε αναγνώστη που χρειάζεται, πέρα από τη θεωρητική παρουσίαση, να δει και ένα μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων στα θέματα που ο λογισμός των συναρτήσεων πολλών μεταβλητών πραγματεύεται. Δηλαδή δίνεται έμφαση στις εφαρμογές και στη περιγραφή με παραδείγματα των φυσικών κινήτρων που οδήγησαν σε πολλές από τις έννοιες που εξετάζονται.

  Περιεχόμενα

 • Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (2η έκδοση) by: Αλικάκος Νικόλαος, Καλογερόπουλος Γρηγόριος, 65.00

  Tο παρόν βιβλίο απευθύνεται σ’ όσους ενδιαφέρονται για την εκμάθηση των διαφορικών εξισώσεων χρησιμοποιώντας ιδέες και τεχνικές του Απειροστικού Λογισμού στη μελέτη επιστημονικών προβλημάτων και εφαρμογών. Αναμφίβολα, ο κύριος σκοπός του βιβλίου είναι η εξοικείωση του αναγνώστη με τις υπολογιστικές πλευρές του θέματος μέσω της εκμάθησης κάποιων τεχνικών. Επίσης, το σύγγραμμα περιέχει μια προσεχτική και αυτοδύναμη παρουσίαση των γραμμικών συστημάτων εξισώσεων διαφορών.

  Περιεχόμενα

 • img-book

  γεγονότα και προβλήματα


  Συνοπτική θεώρησις της εξελίξεως της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα by: Χουμανίδης Λ., Ζώης Κ., 25.00

  Tο παρόν πόνημα παρουσιάζει μια συνοπτική εικόνα της εξέλιξης της ελληνικής ναυτιλίας, από της μινωικής εποχής μέχρι σήμερα και αναλύει τους όρους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύχθηκε και προόδευσε η ελληνική Ναυτιλία, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα στα πλαίσια της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς.

  Περιεχόμενα

 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι by: Καλλιγερόπουλος Δ., Βασιλειάδου Σουλτ., 31.20

  Το βιβλίο αυτό αφορά στο πρώτο μέρος της θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, και ιδιαίτερα στην Ανάλυση των συστημάτων.

  Περιέχει αρχικά μια σύντομη αναδρομή στην ιστορική εξέλιξη των αυτομάτων.  Αναλύει στη συνέχεια τις βασικές έννοιες του συστήματος και του ελέγχου, εμπλουτίζοντάς τες με παραδείγματα.  Και επιχειρεί στη συνέχεια τη μαθηματική εξομοίωση συστημάτων στο επίπεδο του χρόνου και στο επίπεδο της συχνότητας.

  Το βιβλίο είναι κατ’ εξοχήν εκπαιδευτικό, προϊόν πολύχρονης δουλειάς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Είναι ιδωμένο όμως τόσο από την πλευρά του δασκάλου, για την άρτια μετάδοση της γνώσης, όσο και από την πλευρά του σπουδαστή, για την ευχερή αφομοίωση της γνώσης.  Τα κεφάλαια είναι χωρισμένα με τη μορφή μαθημάτων.  Στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρουσιάζονται οι τίτλοι των εννοιών και των ενοτήτων που το απαρτίζουν, για να εντυπωθούν στη μνήμη του σπουδαστή.  Μία χαρακτηριστική εικόνα συνοδεύει αυτή την πρώτη εντύπωση.  Ενώ στο τέλος του κεφαλαίου υπάρχει, σε μορφή περίληψης, ένα συνοπτικό θεωρητικό βοήθημα, με τους βασικούς τύπους, κανόνες και ορισμούς.

  Ιδιαίτερη προσπάθεια έγινε να συμπεριληφθεί στην παρουσίαση του βιβλίου η διεθνής σύγχρονη αντίληψη, ορολογία και μεθοδολογία της θεωρίας συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.  Όλοι οι όροι αναφέρονται και με την αγγλική τους μετάφραση, ενώ στο τέλος του βιβλίου περιέχεται εκτεταμένο ευρετήριο τεχνικών και επιστημονικών όρων, καθώς και αναλυτική βιβλιογραφία.

  Περιεχόμενα

 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ by: Καλλιγερόπουλος Δ., Βασιλειάδου Σουλτ., 33.30

  Το βιβλίο αυτό αφορά στο δεύτερο μέρος της θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, και ειδικότερα στην Ανάλυση και Σύνθεση κλειστών συστημάτων ελέγχου.
  Αρχικά παρουσιάζονται τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτών. Αναλύεται η έννοια της ευστάθειας. Περιγράφεται η σχετική ευστάθεια κλειστών συστημάτων με τη μέθοδο του τόπου ριζών. Στη συνέχεια αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της σύνθεσης, με την αναλυτική μέθοδο, με τη μέθοδο του τόπου ριζών, με τη μέθοδο των αρμονικών προδιαγραφών και τέλος με τον έλεγχο της εσωτερικής κατάστασης ενός συστήματος.
  Η δομή του βιβλίου είναι αντίστοιχη εκείνης του πρώτου μέρους, έτσι ώστε τα δύο συγγράμματα να αποτελούν μιαν ενότητα και να ολοκληρώνουν, στα δεδομένα πλαίσια τη θεωρία γραμμικών συστημάτων ελέγχου στο συνεχή χρόνο.
  Οι μαθηματικές αναδρομές, οι ορισμοί των όρων, η ένταξη παραδειγμάτων και ασκήσεων, ο διαχωρισμός των κεφαλαίων σε μορφή μαθημάτων, η σύνοψη στην αρχή και στο τέλος κάθε κεφαλαίου, γίνονται όπως και στο πρώτο βιβλίο. Το περιεχόμενο όμως του βιβλίου αυτού το κάνει εκτός από ένα εκπαιδευτικό βοήθημα και ένα εγχειρίδιο, ένα εργαλείο για τη λύση προβλημάτων σύνθεσης και κατασκευής συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.
  Και εδώ έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια να συμπεριληφθεί στην παρουσίαση του βιβλίου η διεθνής σύγχρονη αντίληψη, ορολογία και μεθοδολογία της θεωρίας συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Οι όροι αναφέρονται και με την αγγλική τους μετάφραση και περιέχονται αλφαβητικά στο εκτεταμένο ευρετήριο. Η αναλυτική βιβλιογραφία που επισυνάπτεται ανοίγει τις προοπτικές για την επέκταση και την εμβάθυνση της γνώσης στον τομέα αυτό.

  Περιεχόμενα

 • Συστήματα διακίνησης ηλεκτρικής ενέργειας by: Κάλφας Εμμανουήλ 11.50

  Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η κατανόηση της ποιοτικής και ποσοτικής επίδρασης των βασικών συστατικών που συναποτελούν ένα Σύστημα Διακίνησης στην Ηλεκτρική Ενέργεια που διαχειρίζεται. Με δεδομένο ότι η Ηλεκτρική Ενέργεια δεν καταναλώνεται στη θέση παραγωγής της, η διερεύνηση που επιχειρείται είναι καίριο στοιχείο εξοικείωσης των σπουδαστών Ηλεκτρολόγων με το κύριο αντικείμενο των σπουδών τους.

  Περιεχόμενα

 • Σχεδίαση CAD και ηλεκτρονική κατασκευή (2η έκδ.) by: Κοκκόσης Απόστολος 20.00

  H Σχεδίαση CAD και Ηλεκτρονική Κατασκευή αντιπροσωπεύει την εξελικτική πορεία της χρήσεως των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, στη διαδικασία μελέτης-σχεδίασης, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων-συστημάτων και αποτελεί πλέον την απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων. Tο παρόν βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη, το πρώτο μέρος ασχολείται με την μεθοδολογία της σχεδίασης, το δεύτερο με τις γεννήτριες συναρτήσεων, καλύπτοντας τις βασικές μεθόδους παραγωγής κυματομορφών. Tέλος, το τρίτο μέρος αναφέρεται στην προσομοίωση κυκλωμάτων με τη χρήση του προγράμματος PSPICE και ασχολείται με την AC, την DC, τη μεταβατική και την ανάλυση Fourier για αναλογικά κυκλώματα, καθώς και επίσης και την προσομοίωση ψηφιακών και υβριδικών κυκλωμάτων.

  Περιεχόμενα

   

 • Σχεδιασμός των κατασκευών by: Στεργίου Κ. 21.00

  Η δομή, το περιεχόμενο και τα παραδείγματα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο αναφέρονται σε μηχανολογικές κατασκευές, όμως η μεθοδολογία που αναπτύσσεται είναι ευρύτατης φύσης και μπορεί να εφαρμοσθεί γενικότερα και σε άλλα, πολύ διαφορετικά πεδία.

  Η διάρθρωσή του, στο κύριο μέρος του, ακολουθεί τη λογική σειρά εξέλιξης της διαδικασίας του σχεδιασμού που συνίσταται από τα τέσσερα στάδια εργασίας δηλ. το στάδιο διασάφησης του προβλήματος, σύλληψης της ιδέας, σχεδιομελέτης και τελικής επεξεργασίας. Τέλος, ορισμένα θεωρητικά και γενικά στοιχεία στην αρχή και εκτεταμένα παραδείγματα εφαρμογής στο τέλος παρέχουν πληρότητα στο περιεχόμενο.

  Περιεχόμενα

 • Τεχνικές των πωλήσεων στην 3η βιομηχανική επανάσταση (2η έκδ.) by: Κυριαζόπουλος Π., Ζαΐρης Αντ., 42.00

  Κύριος στόχος του παρόντος συγγράμματος είναι να τονιστεί η χρησιμότητα της διαδικασίας της Πώλησης ως βασικού παράγοντα μετεξέλιξης της σύγχρονης επιχείρησης, υιοθετώντας ένα νέο πρότυπο-μοντέλο ανάπτυξης που κεφαλαιοποιεί την πολυπολιτισμική εμπειρία και γνώση, λειτουργεί ως πυλώνας στην εταιρική κουλτούρα, τη συνεχή διαφοροποίηση και την εξειδίκευση. Η δημιουργία δεύτερης έκδοσης κρίθηκε αναγκαία προκειμένου ο αναγνώστης να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάλυση κάποιων γνωστικών αντικειμένων.

  Περιεχόμενα

 • Τεχνική Νομοθεσία (2η έκδ.) by: Κυριακόπουλος Π. 28.00

  Φιλοδοξία του παρόντος έργου είναι να καταστεί όχι απλώς ένα εισαγωγικό στη σχετική νομοθεσία και τις νομικές έννοιες εκπαιδευτικό βοήθημα, αλλά ένα, κατά το δυνατό, πλήρες και διαρκούς χρήσεως εργαλείο – καταφύγιο του Τεχνικού Επιστήμονα, στο οποίο ακόπως, αμέσως και με βεβαιότητα θα βρίσκει όλη τη σχετική με ό,τι τον ενδιαφέρει βασική νομοθεσία.

  Περιεχόμενα

 • img-book

  στοιχεία θεωρίας και μεθοδολογία εφαρμογών


  Τεχνικό Σχέδιο by: Σταματίνα Μαλικούτη 54.00

   

  ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
  Για ποιον λόγο σήμερα, στην εποχή της αδιαφιλονίκητης ηγεμονίας των τεχνολογικών μέσων, θα προχωρούσε κάποιος στη συγγραφή ενός βιβλίου Τεχνικού Σχεδίου; Όταν η σχετική τεχνική φιλολογία είναι σε φθίνουσα πορεία ή ανύπαρκτη και αφορά μόνο στην περιγραφή των εμπορικών και εκπαιδευτικών σχεδιαστικών προγραμμάτων περιβάλλοντος υπολογιστή;
  Η έκδοση αυτού του βιβλίου κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας:
  –    Της ανησυχητικής απουσίας γνωστικού υποβάθρου των φοιτητών στα ζητήματα της Γεωμετρίας του Επιπέδου και του Χώρου, με συνέπεια την πλήρη αδυναμία γεωμετρικής σκέψης και σύνθεσης.
  –    Της σημαντικού βαθμού δυσκολίας των φοιτητών για την αναγνώριση των γραφικών ιδιοτήτων των σωμάτων και των επιφανειών στον χώρο, για την «ανάγνωση» και τη συνειδητοποίηση της κλίμακας σχεδίασης, καθώς και για την ογκομετρική αντίληψη του κτισμένου περιβάλλοντος –δεξιοτήτων που αποτελούν ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την επιτυχή αντιμετώπιση των εφαρμογών στο επαγγελματικό πεδίο.
  –    Της γενικευμένης άποψης για την επαρκή κάλυψη των παραπάνω θεμελιωδών ελλειμμάτων από τα εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας. Την άποψη αυτή δεν θεωρούμε μόνον επιπόλαια, αλλά και «επικίνδυνη» για την εκπαίδευση των μηχανικών. Οι εξελιγμένες δυνατότητες των ψηφιακών προγραμμάτων δεν παύουν να είναι παρόμοιες με αυτές ενός λειτουργικού σχεδιαστικού οργάνου-εργαλείου. Από την πολυετή εμπειρία μας, η χρήση μόνον αυτού του εργαλείου έχει οδηγήσει και την ορθότητα και την πληρότητα των σχεδιαστικών παραστάσεων σε φθίνουσα πορεία.
  –    Της ακλόνητης πεποίθησής μας, ότι οι παραστάσεις διαμέσου της συμβατικής σχεδίασης συνιστούν μία κλασική διαδικασία, που πρέπει αρχικά να προσεγγίζουν και να εξαντλούν οι φοιτητές, προκειμένου να κάνουν κτήμα τους όλες τις γεωμετρικές αρχές και μεθόδους, στις οποίες και τα σχεδιαστικά προγράμματα βασίζονται.

  Το αντικείμενο αυτού του βιβλίου συνίσταται στην αποσαφήνιση των βασικών στοιχείων του χώρου και στην παρουσίαση και αιτιολόγηση των γεωμετρικών τεχνικών, διαμέσου των οποίων τα στοιχεία αυτά παριστάνονται στις δύο διαστάσεις του χαρτιού (ή της οθόνης του υπολογιστή).
  Ο κύριος στόχος του συγγράμματος είναι η γνώση και η εμπέδωση της σχεδιαστικής γλώσσας, διαμέσου της οποίας συνεννοούνται όλες οι ειδικότητες των μηχανικών. Οι αποδέκτες θα είναι κάτοχοι της γλώσσας αυτής, αφενός όταν έχουν αποκτήσει δεξιότητα στην παράσταση των στοιχείων του τριδιάστατου χώρου σε διδιάστατη επιφάνεια, αφετέρου όταν μπορούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τα διδιάστατα σχήματα, ώστε να τα ανάγουν σε χωρικές συνθέσεις.
  Το σύγγραμμα απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές των Σχολών και των Τμημάτων Μηχανικών, οι οποίοι μελετούν τις κατασκευές και τα τεχνικά έργα.
  Η διατύπωση μεθοδολογίας και η ανάλυση διαφόρων τεχνικών παράστασης συμπαγών και μη συμπαγών στερεών σωμάτων κατά τη σχεδίαση με το μηχανικό μολύβι, παράλληλα με την απαραίτητη θεωρητική υποστήριξη, στοιχειοθετούν τον άξονα ανάπτυξης των περιεχομένων. Τα στοιχεία θεωρίας χρησιμοποιούνται στο εύρος και στον βαθμό που -με απλουστευτικό τρόπο και με παραδοχές- αιτιολογούνται οι οδηγίες εφαρμογής των αρχών παράστασης κατά τη σχεδίαση στο επίπεδο του χαρτιού.
  Η ακολουθία των περιεχομένων έχει σχεδιαστεί με κύρια κριτήρια, την υποχρέωση κάλυψης των βασικών γνωστικών κενών από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την εκπαιδευτικά αναγκαία διάκριση του εξωτερικού περιβλήματος ενός στερεού σώματος-κτιρίου από το λειτουργικό και το κατασκευαστικό κέλυφός του, καθώς και την προσπάθεια όξυνσης της λεπτομερούς παρατήρησης του κτισμένου περιβάλλοντος από τους αποδέκτες. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ανάπτυξη των ζητημάτων υπακούει στην καθιερωμένη ακαδημαϊκή ακολουθία ως ένα σημείο, αφού παρεμβάλλεται φωτογραφικό υλικό, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

  Σταματίνα Γ. Μαλικούτη
  Πειραιάς, 2018

  Περιεχόμενα

 • Τεχνολογία Κατεργασίας Μετάλλων by: Στεργίου Ι., Στεργίου Κ., 39.70

  Oι μέθοδοι κατεργασίας των μετάλλων αποτελούν τη βάση της παραγωγής προϊόντων. Tο πλήθος των μεθόδων κατεργασίας είναι τόσο μεγάλο ώστε ακόμα και η απλή αναφορά τους είναι δυσχερής πόσο μάλλον η ειδικότερη ανάπτυξή τους. H επιλογή των μεθόδων που περιγράφονται στο βιβλίο αυτό βασίστηκε στην ευρύτητα εφαρμογής τους, στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και τη μελλοντική τους προοπτική.

  Για την καλύτερη διαχείριση του μεγάλου πλήθους των κατεργασιών εφαρμόζεται το DIN8580 το οποίο εντάσσει τις μεθόδους κατεργασίας σε ένα ιδιαίτερο εποπτικό και εύχρηστο σύστημα με κύριες ομάδες, ομάδες, υποομάδες και περαιτέρω υποδιαιρέσεις.

  Tα κεφάλαια 1-7 αναφέρονται στις διάφορες μεθόδους κατεργασίας. Tα κεφάλαια 8 «Ταχεία Πρωτοτυποποίηση» και 9 «Τεχνολογία Μετρήσεων» συμπεριλήφθησαν ως συγγενείς περιοχές που υποστηρίζουν τις κατεργασίες. Ιδιαίτερα η Ταχεία Πρωτοτυποποίηση έχει αποκτήσει τελευταία μεγάλη σημασία και έκταση εφαρμογής.

  Περιεχόμενα

 • Τεχνολογία πλεκτικής by: Γράβας Ευθ. 33.50

  Η μοναδική αυτή έκδοση έχει ως βασικό σκοπό να ενδυναμώσει την ελληνική κλωστοϋφαντουργική βιβλιογραφία η οποία παραμένει αρκετά περιορισμένη, και να χρησιμεύσει ως ένα ουσιαστικό βοήθημα για τους σπουδαστές των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας οι οποίοι θα αποτελέσουν την βάση της πλεκτοβιομηχανίας για τις επόμενες δεκαετίες συνεχίζοντας και ενισχύοντας το επιστημονικό έργο των προκατόχων τους. Παράλληλα ευελπιστεί να καλύψει την ανάγκη που υπάρχει στον χώρο της πλεκτοβιομηχανίας για εκδόσεις τεχνικής υποστήριξης θεωρητικού υπόβαθρου, όπου μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένα σχήματα αναλύονται διάφοροι μηχανισμοί, δίνονται εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο παραγωγής ενός πλεκτού υφάσματος, αναλύεται η αλληλουχία των κινήσεων των βελονών για την διαμόρφωση μιας θηλιάς, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζονται τεχνικές ανάδειξης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των πλεκτών.

  Το βιβλίο αυτό δεν έχει σαν στόχο την παρουσίαση και την ανάλυση των προβλημάτων παραγωγής των πλεκτών, αλλά χαρακτηρίζεται ως ένα εγχειρίδιο το οποίο στην παρούσα μορφή του μπορεί να καθοδηγήσει μέσα από τις παραπομπές του όλους εκείνους που εμπλέκονται στον χώρο της πλεκτικής. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην απόδοση των διαφόρων τεχνικών όρων εφόσον πολλοί από αυτούς δεν έχουν τυποποιηθεί στην πλεκτοβιομηχανία ούτε στην εκπαίδευση. Παρόλα αυτά ο συγγραφέας ελπίζει ότι ένα μικρό ποσοστό της ορολογίας θα ενσωματωθεί στην διδασκαλία των μαθημάτων πλεκτικής των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και στην βιομηχανία.

  Περιεχόμενα

 • Τεχνολογία υλικών και εξαρτημάτων (2η έκδ.) by: Τζιαμπάζης Αθ., Τζιαμπάζη Β., 20.00

  Βασικός σκοπός της έκδοσης του βιβλίου είναι η συστηματοποιημένη παρουσίαση των κύριων κατηγοριών υλικών και εξαρτημάτων, που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει τη δυνατότητα χειρισμού της εφαρμογής των αποτελεσμάτων της τεχνολογικής  εξέλιξης στον τομέα αυτό. Tο βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζονται τα κύρια ηλεκτροτεχνικά υλικά, ενώ στο δεύτερο εξετάζεται η τεχνολογία κατασκευής των βασικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

  Περιεχόμενα