Showing 217–240 of 280 results

Sort by:
 • Σήματα & Συστήματα by: Φωτόπουλος Π., Παλαμίδης Αλ., Βελώνη Αναστασία, 85.00

  Από τον πρόλογο του βιβλίου:

  Τα ‘σήματα και συστήματα’ αποτελούν τη γνώση υπόβαθρου για την μαθηματική μοντελοποίηση, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των συστημάτων.
  Η ανάπτυξη του αντικειμένου είναι τέτοια ώστε να εξοπλίζει τον αναγνώστη για την λύση ασκήσεων. Τα κεφάλαια που αφορούν το πρώτο μέρος του συγγράμματος αναπτύσσονται  σε τρία αλληλένδετα μέρη: θεωρία με παραδείγματα, λυμένες ασκήσεις και άλυτα προβλήματα. Κατά την ανάπτυξη της θεωρίας το κύριο βάρος δίνεται στην κατανόηση των εννοιών κάνοντας άμεσες αναφορές σε πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα. Η μαθηματική περιγραφή αποτελεί το ένα μέρος της θεωρίας, ενώ το υπόλοιπο αφιερώνεται στην ερμηνεία του μαθηματικού φορμαλισμού. Οι αποδείξεις των θεωρημάτων δίνονται επιλεκτικά και μόνο σε περιπτώσεις όπου η γνώση τους βοηθάει άμεσα στην αξιοποίησή τους σε εφαρμογές. Η εμβάθυνση στα θέματα της θεωρίας γίνεται μέσω παραδειγμάτων τα οποία παρεμβάλλονται στην ανάπτυξη της θεωρίας. Η ενότητα θεωρία-παραδείγματα προετοιμάζει τον αναγνώστη να αντιμετωπίσει τις ασκήσεις. Στόχος αυτού του τύπου παρουσίασης είναι να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τα μαθηματικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται και να του δώσει την άνεση να τα αξιοποιεί για την επίλυση προβλημάτων.
  Οι λυμένες ασκήσεις αναπτύσσουν το αντικείμενο σε μεγαλύτερο βάθος και αποσαφηνίζουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την λύση τους. Σε περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό, οι ασκήσεις έχουν οργανωθεί σε ομάδες με στόχο να βοηθήσουν τον αναγνώστη να αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προβλημάτων και να τα συνδέει με αντίστοιχες τακτικές αντιμετώπισης.
  Το βιβλίο είναι γραμμένο από την πλευρά του φοιτητή.  Για τον λόγο αυτό οι λυμένες ασκήσεις παρουσιάζονται με κάθε μαθηματική λεπτομέρεια συνοδευόμενες από τις αιτιολογήσεις που απαιτούνται για να είναι η λύση τους κατανοητή.
  Το δεύτερο μέρος του συγγράμματος είναι η εισαγωγή στη θεωρία των σημάτων και συστημάτων μέσα από αναλυτικά παραδείγματα γραμμένα στο εργαλείο προγραμματισμού Matlab. Έτσι, κάθε θεωρητικός τύπος που παρουσιάζεται συνοδεύεται από την αντίστοιχη υλοποίηση σε κώδικα Matlab. Η ύλη που καλύπτεται εκτείνεται πέραν των αναλογικών σημάτων και συστημάτων και σε αυτά του διακριτού χρόνου.

  Περιεχόμενα

 • Σήματα & Συστήματα για τεχνολόγους by: Φωτόπουλος Π., Βελώνη Αναστασία, 50.00

  Οι όροι ‘σήμα’ και ‘σύστημα’ έχουν εισαχθεί στη μελέτη πολύ διαφορετικών
  φαινομένων. Η μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί με αφορμή τη μελέτη των
  συστημάτων, βρίσκει εφαρμογή σε τεχνολογικές δραστηριότητες που
  εκτείνονται από τον σχεδιασμό κυκλωμάτων μέχρι την αεροναυπηγική και
  τον έλεγχο χημικών διαδικασιών. Αντίστοιχα, τα παραδείγματα συστημάτων
  μπορεί να ποικίλουν από τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα μέχρι τους έμβιους
  οργανισμούς όπως για παράδειγμα το σύστημα ομιλίας του ανθρώπου.
  Συχνά λέγεται ότι οι έννοιες ‘σήμα’ και ‘σύστημα’ είναι αναπόσπαστες ή ότι
  αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ποια είναι όμως η αξία του
  ‘νομίσματος’;
  Το σύστημα είναι μια έννοια που έχει εισαχθεί από τους τεχνολόγους στην
  προσπάθειά τους να προβλέψουν και να σχεδιάσουν την συμπεριφορά των
  τεχνολογικών δημιουργημάτων. Αν κανείς απευθυνθεί στη φύση και φωνάξει
  ‘Ύλη!’ τότε τα πάντα θα γυρίσουν να κοιτάξουν: από έμβια όντα μέχρι το φως,
  τα ηλεκτρόνια και τα στοιχειώδη σωμάτια. Εάν στη συνέχεια φωνάξει
  ‘σύστημα’ θα εισπράξει την αδιαφορία της φύσης και την προσοχή των
  ανθρώπων. Η έννοια του συστήματος έχει εισαχθεί από τους τεχνολόγους
  στα πλαίσια μιας ευρύτερης μεθοδολογίας που έχουν αναπτύξει για να
  προβλέπουν και να ελέγχουν την συμπεριφορά της φύσης και των
  τεχνολογικών δημιουργημάτων.
  Κανείς μπορεί να διακρίνει δύο κατευθύνσεις μελέτης και έρευνας που έχουν
  αναπτυχθεί στα πλαίσια της ακαδημαϊκής κοινότητας: την επιστημονική και
  την τεχνολογική. Σκοπός της επιστήμης είναι να ανακαλύψει νέες θεωρίες
  που ερμηνεύουν την φύση, ενώ η τεχνολογία ασχολείται με τον έλεγχο της
  συμπεριφοράς των διατάξεων και των φυσικών συστημάτων. Στην πράξη, οι
  καθημερινές δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας δανείζονται
  στοιχεία από τους δύο τύπους μελέτης και με την έννοια αυτή μπορούν να
  θεωρηθούν συμπληρωματικές. Η προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί σε αυτό το
  βιβλίο εμπίπτει σε αυτό που θα ονόμαζε κανείς μελέτη για τεχνολόγους…

  Περιεχόμενα
 • Σήματα & Συστήματα με MATLAB by: Βελώνη Αναστασία, Παλαμίδης Αλ., 40.00

  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε μηχανικούς και ανθρώπους που σκέπτονται ως μηχανικοί. Το σκεπτικό που έχει γραφτεί, είναι η εισαγωγή στη θεωρία των σημάτων και συστημάτων μέσα από αναλυτικά παραδείγματα γραμμένα στο εργαλείο προγραμματισμού Matlab. Έτσι, κάθε θεωρητικός τύπος που παρουσιάζεται συνοδεύεται από την αντίστοιχη υλοποίηση σε κώδικα Matlab.
  Η ύλη που καλύπτει το παρόν βιβλίο εκτείνεται πέραν των αναλογικών σημάτων και συστημάτων και σε αυτά του διακριτού χρόνου. Τα θέματα που καλύπτουμε είναι τα βασικά σήματα, οι ιδιότητες σημάτων και συστημάτων, οι μετασχηματισμοί Laplace, Fourier, Z, DTFT και DFT καθώς και πρακτικές εφαρμογές αυτών, όπως τα φίλτρα, τόσο στο συνεχή όσο και στο διακριτό χρόνο.
  Τέλος αναφέρουμε ότι η προσπάθεια των συγγραφέων είναι ολόκληρο το βιβλίο να παραμείνει απλό και κατανοητό, αφού πρώτιστα το παρόν αποτελεί ένα ακαδημαϊκό σύγγραμμα διδασκαλίας για φοιτητές και σπουδαστές.

  Περιεχόμενα
 • Σήματα και Συστήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου by: Καραϊσκος Χρήστος, Κάντζος Δημήτριος, 55.00

  Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές Πανεπιστημίων και έχει ως στόχο τη δημιουργία σε αυτούς ενός ικανοποιητικού υπόβαθρου για αρκετά άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους. Η ανάπτυξη και παρουσίαση των θεμάτων με τα οποία ασχολείται γίνεται σε επίπεδο το οποίο απαιτεί σχετικά απλές μαθηματικές γνώσεις. Αποφεύχθηκε η πολύ αυστηρή και σε πολύ ψηλό επίπεδο μαθηματική ανάλυση αλλά, από το άλλο μέρος, δεν κρίθηκε σκόπιμο να αρκεστεί σε μια στοιχειώδη και, εν πολλοίς, περιγραφική παρουσίαση του αντικειμένου. Επειδή το βιβλίο μπορεί χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό εγχειρίδιο σε μαθήματα χαμηλών εξαμήνων σπουδών, όλες οι προαπαιτούμενες μαθηματικές γνώσεις αναπτύσσονται πρώτα συνοπτικά, στα αντίστοιχα κεφάλαια, και μετά χρησιμοποιούνται. Εκτενώς εκτίθενται σε Παρατήματα του βιβλίου. Τα κύρια μαθηματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι η Τριγωνομετρία, η άλγεβρα των μιγαδικών αριθμών, ο μετασχηματισμός Fourier, ο μετασχηματισμός Laplace και ο μετασχηματισμός Ζ.

  Όλα τα Κεφάλαια συνοδεύονται από αρκετές ασκήσεις για εμπέδωση της ύλης. Καλό είναι ο αναγνώστης να ασχοληθεί σοβαρά με την επίλυσή τους. Σε Παραρτήματα δίνονται χρήσιμες γνώσεις Μαθηματικών, αποδείξεις μαθηματικών τύπων, αποδείξεις των ιδιοτήτων των διαφόρων μετασχηματισμών κ.λπ., τα οποία δεν κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν στο κείμενο των αντίστοιχων Κεφαλαίων.

  Περιεχόμενα

 • Στατιστική by: Αλεξανδρόπουλος Αντώνιος, Κατωπόδης Επ., Παλιατσός Αθ., Πρεζεράκος Νικόλαος, 34.00

  Kύριος στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να πληροφορήσει τον αναγνώστη για τις βασικές γνώσεις της Στατιστικής επιστήμης. Περιλαμβάνει την Περιγραφική Στατιστική, τη θεωρία Πιθανοτήτων, την Στατιστική Eπαγωγή και την Aνάλυση Παλινδρόμησης και Συσχέτισης. Eπίσης, γίνεται παράθεση αρκετών παραδειγμάτων από την καθημερινή πρακτική ώστε να γίνουν κατανοητά τα θέματα που αντιμετωπίζονται.

  Περιεχόμενα
 • Στατιστική Επιχειρήσεων by: Αποστολόπουλος Θεόδ., Αποστολόπουλος Κ., 50.00

  Tο βιβλίο έχει γραφτεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αναγνώστης να κατανοεί και εμπεδώνει τις εφαρμογές των στατιστικών μεθόδων σαν όργανο λήψεως ορθολογικών αποφάσεων. Γι’ αυτό το λόγο στις περισσότερες εφαρμογές έχουν χρησιμοποιηθεί στατιστικά δεδομένα, τα οποία έχουν ληφθεί από ελληνικές και διεθνείς στατιστικές σειρές, ώστε οι στατιστικές μέθοδοι να γίνονται περισσότερο κατανοητές από τους αναγνώστες που θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν σωστά τη Στατιστική σαν στελέχη του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα του κράτους.

  Περιεχόμενα
 • Στοιχεία εμπορικού δικαίου (2η έκδ.) by: Σερελέα Γαρ. 24.00

  Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι όχι μόνο να δώσει γνώσεις, παραθέτοντας τις βασικές έννοιες και όσα η νομοθεσία προβλέπει για κάθε θέμα που εξετάζεται, αλλά και να ενημερώσει τους αναγνώστες για τη συμβολή της νομολογίας και της επιστήμης σε συγκεκριμένα θέματα του Eμπορικού Δικαίου. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν στο κείμενο πυκνές παραπομπές σε αναλυτική βιβλιογραφία.

  Περιεχόμενα
 • Στοιχεία Μηχανών Ι by: Στεργίου Ι., Στεργίου Κ., 31.00

  Tο βιβλίο αυτό περιλαμβάνει όλα τα βασικά κεφάλαια των στοιχείων μηχανών εκτός από τις μεταδόσεις κίνησης που έχουν περιληφθεί στον τόμο II. Eπιπλέον περιλαμβάνει στοιχεία που αναφέρονται στο σχεδιασμό, μεθοδολογία και υποστήριξη των κατασκευών με H/Y, τα οποία εντάσσονται στην ευρύτερη περιοχή και αποτελούν τον αντικειμενικό σκοπό της γνώσης των στοιχείων  μηχανών. Eπίσης, έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα νεότερα δεδομένα στην τυποποίηση, τις έννοιες και τους όρους που χρησιμοποιούνται σήμερα.

  Περιεχόμενα
 • Στοιχεία Μηχανών Ι by: Φρυδάκης Μ. 67.60

  O πρώτος τόμος περιέχει το γενικό μέρος με τις μεθόδους υπολογισμού και από τα μηχανολογικά υλικά τις σπουδαιότερες υποενότητες για να καταλαβαίνουμε τις φάσεις κατεργασίας κατά την διαμόρφωση ενός εξαρτήματος. Eπίσης, εκτός της Aντοχής περιέχονται και μερικές υποενότητες της Δυναμικής που προαπαιτούνται για την ζυγοστάθμιση των ατράκτων και τις ταλαντώσεις. Tα ελατήρια και τα Στοιχεία για Σύνδεση περιλαμβάνονται επίσης.

  Περιεχόμενα
 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙ by: Στεργίου Ι., Στεργίου Κ., 24.00

  Στον τόμο αυτόν, στον οποίο εξετάζονται οι μεταδόσεις κίνησης με οδοντωτούς τροχούς, ιμάντες και αλυσίδες, περιελήφθησαν νέα κεφάλαια, όπως οδοντώσεις με μετατόπιση, οδοντωτοί τροχοί με κεκλιμένους και τοξωτούς οδόντες, δυνάμεις στα έδρανα, περισσότερα παραδείγματα και κυρίως ο τρόπος υπολογισμού των οδοντωτών τροχών κατά DIN 3990.

  Περιεχόμενα

 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙ by: Φρυδάκης Μ. 45.00
  Tα Στοιχεία Mηχανών βασίζονται στην Mηχανική, το Mηχανολογικό Σχέδιο, τις Eργαλειομηχανές και τα Mηχανολογικά Yλικά. O δεύτερος τόμος περιέχει τις ενότητες: Άξονες – Άτρακτοι, Έδρανα κύλισης, Έδρανα ολίσθησης, Σύνδεσμοι – Συμπλέκτες.
  Περιεχόμενα
 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙΙ by: Φρυδάκης Μ. 31.70

  Tα Στοιχεία Μηχανών βασίζονται στην Μηχανική, το Μηχανολογικό Σχέδιο, τις Eργαλειομηχανές και τα Mηχανολογικά Yλικά. O τρίτος τόμος περιλαμβάνει τις ενότητες: Oδοντωτοί τροχοί, Kαμπύλες κατατομών, Oδοντώσεις εξειλιγμένης, Eσωτερική οδόντωση, Έλεγχος αντοχής, Kεκλιμένη οδόντωση, Πλανητικά Συστήματα, Kατασκευαστική σύνθεση, Kωνικοί Tροχοί, Tο σύστημα ατέρμονα – Kορώνας.

  Περιεχόμενα

 • Στρατηγική των επιχειρήσεων by: Μηλιώτη Ειρ. 30.60

  Ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τις τελευταίες δεκαετίες καθώς υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφικού υλικού και αναβρασμός στον τρόπο δημιουργίας προγραμμάτων δράσης ώστε να γίνει η επιχείρηση ανταγωνιστική και να αρχίζει να εφαρμόζει στρατηγικές ανάπτυξης.
  Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στη χώρα μας με την ισχύ του Αναπτυξιακού Νόμου 2234/94 καθώς τα επιχειρηματικά σχέδια επιχορηγούνται κατά 35% από το ίδιο το κράτος. Πως όμως δημιουργούνται τα επιχειρηματικά σχέδια; Πως σχεδιάζει η επιχείρηση;
  Αντικείμενο του βιβλίου αυτού είναι ο σχεδιασμός. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός που ξεκινά από το επίπεδο συγκροτήματος επιχειρήσεων και διαχέεται στο επίπεδο επιχείρησης και στο επίπεδο λειτουργιών. Θεωρήθηκε απαραίτητη αυτή η ανάλυση καθώς η επιχείρηση είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα και οι δράσεις της Ανώτατης Διοίκησης επηρεάζουν και διαμορφώνουν κάθε δράση της επιχείρησης και κάθε λειτουργίας.
  Ο σχεδιασμός είναι η πρώτη και βασική λειτουργία της διοίκησης. Με βάση τη λειτουργία αυτή ασκείται και η λειτουργία του ελέγχου. Στο σχεδιασμό στηρίζεται όλο το σύστημα που ονομάζεται επιχείρηση, οργανισμός.
  Τα προγράμματα δράσης δημιουργούνται στα πλαίσια του σχεδιασμού της επιχείρησης και των λειτουργιών. Δεν μπορούν όμως να απομονωθούν απ` αυτά. Γι` αυτό και στο βιβλίο αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σφαιρική παρουσίαση του θέματος του σχεδιασμού. […]

  Περιεχόμενα

 • Συγκριτική Διοίκηση (BENCHMARKING) by: Τερζίδης Κωνσταντίνος 5.60

  H παρούσα εργασία στοχεύει να παρουσιάσει την έννοια του Benchmarking και την χρησιμότητα του σε μια επιχείρηση. Mε αυτή την τεχνική κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα της, να αυξήσει τις πωλήσεις της και να έχει πιο αποτελεσματικό μάρκετινγκ θα βρει τις λύσεις που αναζητά.

  Περιεχόμενα

 • Σύγχρονες μορφές διοίκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων by: Κυριαζόπουλος Π. 11.00

  Σκοπός της συγγραφής είναι να δώσει τη φιλοσοφία μέσα στην οποία κινείται η MME με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει έναντι των ανταγωνιστικών μεγάλων επιχειρήσεων, τόσο από ακαδημαϊκής πλευράς, όσο και από εμπειρικής με γνώμονα την Eλληνική Mικρομεσαία Eπιχείρηση.

  Περιεχόμενα

 • Σύγχρονη διοικητική των επιχειρήσεων by: Φλώρος Χ. 26.00

  Tο παρόν σύγγραμμα αποβλέπει στο να καταστήσει τον αναγνώστη κοινωνό των σύγχρονων αντιλήψεων περί διοικήσεως και των σύγχρονων κανόνων και των αρχών που έχει διατυπώσει η, συνεχώς άλλωστε εξελισσόμενη, διοικητική επιστήμη.

  Περιεχόμενα

   

 • Σύγχρονη Μακροοικονομική by: Κιόχος Π., Παπανικολάου Γ., 47.00

  Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η περιγραφή και η ανάλυση των σύγχρονων αντικειμένων της μακροοικονομικής θεωρίας, όπως αυτά έχουν εξελιχθεί στα τελευταία χρόνια στο παγκόσμιο χώρο και η ενημέρωση του φοιτητή για τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στον κλάδο της μακροοικονομικής θεωρίας καθώς και για τα μακροοικονομικά προβλήματα των σύγχρονων οικονομιών. Έτσι, ώστε ο μελετητής να αποκτήσει τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης του τρόπου λειτουργίας του μακροοικονομικού συστήματος της οικονομίας και ταυτόχρονα να τον βοηθήσει να κατανοήσει τους μηχανισμούς της οικονομικής σκέψης όσον αφορά την επιλογή μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων του οικονομικού προβλήματος και της διαμόρφωσης αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής.

  Στα πλαίσια του στόχου αυτού εξετάζονται οι κυριότερες θεωρίες της μακροοικονομικής όπως αυτές έχουν εξελιχθεί μέχρι και τα πρόσφατα χρόνια.

  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως στους σπουδαστές των οικονομικών και διοικητικών επιστημών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στους υπεύθυνους φορείς που διαμορφώνουν και παίρνουν αποφάσεις οικονομικής πολιτικής. Επίσης, απευθύνεται στα στελέχη των επιχειρήσεων, γιατί η βιωσιμότητα, η ανάπτυξη και η μακροβιότητα των επιχειρήσεων καθορίζεται κυρίως από την ικανότητα και ετοιμότητα των στελεχών της επιχείρησης να εντοπίζουν έγκαιρα και να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στο συνεχώς μεταβαλλόμενο μακροοικονομικό και πολιτικο–κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης, απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα οικονομικά θέματα και προβλήματα των σύγχρονων οικονομιών (όπως π.χ. τον πληθωρισμό, την ανεργία, τις οικονομικές διακυμάνσεις, την οικονομική μεγέθυνση, τον προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα δημοσιονομικά ελλείμματα, το δημόσιο χρέος, το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, τη δημοσιονομική, τη νομισματική και την εισοδηματική πολιτική κ.ά.).

  Περιεχόμενα

 • Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων by: Τσελές Δημήτριος 30.50

  Όπως είναι εύλογο, το επιστημονικό πεδίο των μετρήσεων έχει αποκτήσει μεγάλη σπουδαιότητα και η επιστημονική παραγωγή πολλαπλασιάζεται ταχύτατα στον τομέα αυτόν. Παράλληλα, πάρα πολλά τεχνολογικά προϊόντα εμφανίζονται συνεχώς προσφέροντας σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα. H δυναμική των εξελίξεων είναι τέτοια, ώστε είναι δύσκολη κα απαιτεί ειδική προσπάθεια και η απλή παρακολούθηση των εξελίξεων ακόμη και από ειδικούς. Aυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε επιστημονικό βοήθημα γρήγορα ξεπερνιέται και δεν είναι δυνατή η παράθεση επίκαιρων λεπτομερειών σε επιστημονικά συγγράμματα. Mέγιστη φιλοδοξία του παρόντος συγγράμματος είναι η γενική παρουσίαση του χώρου των μετρήσεων και ελέγχου, με επιμονή στα στοιχεία εκείνα που δεν συναρτώνται άμεσα με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

  Kάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από αρκετές ερωτήσεις και ασκήσεις, με στόχο την εμπέδωση της θεωρίας και τον προβληματισμό προς πρακτική κατεύθυνση.

  Περιεχόμενα

 • Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών by: Γεωργούδης Ιωάννης, Μακρυγιάννης Αριστείδης, Σάσσαλος Σπυρίδων, 25.00

  Tο παρόν σύγγραμμα θα φανεί χρήσιμο σε κάθε αναγνώστη που χρειάζεται, πέρα από τη θεωρητική παρουσίαση, να δει και ένα μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων στα θέματα που ο λογισμός των συναρτήσεων πολλών μεταβλητών πραγματεύεται. Δηλαδή δίνεται έμφαση στις εφαρμογές και στη περιγραφή με παραδείγματα των φυσικών κινήτρων που οδήγησαν σε πολλές από τις έννοιες που εξετάζονται.

  Περιεχόμενα

 • Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (2η έκδοση) by: Αλικάκος Νικόλαος, Καλογερόπουλος Γρηγόριος, 65.00

  Tο παρόν βιβλίο απευθύνεται σ’ όσους ενδιαφέρονται για την εκμάθηση των διαφορικών εξισώσεων χρησιμοποιώντας ιδέες και τεχνικές του Απειροστικού Λογισμού στη μελέτη επιστημονικών προβλημάτων και εφαρμογών. Αναμφίβολα, ο κύριος σκοπός του βιβλίου είναι η εξοικείωση του αναγνώστη με τις υπολογιστικές πλευρές του θέματος μέσω της εκμάθησης κάποιων τεχνικών. Επίσης, το σύγγραμμα περιέχει μια προσεχτική και αυτοδύναμη παρουσίαση των γραμμικών συστημάτων εξισώσεων διαφορών.

  Περιεχόμενα

 • img-book

  γεγονότα και προβλήματα


  Συνοπτική θεώρησις της εξελίξεως της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα by: Χουμανίδης Λ., Ζώης Κ., 25.00

  Tο παρόν πόνημα παρουσιάζει μια συνοπτική εικόνα της εξέλιξης της ελληνικής ναυτιλίας, από της μινωικής εποχής μέχρι σήμερα και αναλύει τους όρους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύχθηκε και προόδευσε η ελληνική Ναυτιλία, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα στα πλαίσια της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς.

  Περιεχόμενα