ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ (5)

Εμφάνιση όλων των 5 αποτελεσμάτων

Sort by:
 • Αγγλική Δακτυλογραφία by: Μηλιώτη Ειρ., Βαρδάκης Παντελής, 12.00

  Tο παρόν αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζονται ασκήσεις εκμάθησης του Aγγλικού πληκτρολογίου, έτσι ώστε ο ασκούμενος να εξοικειωθεί με τις θέσεις των δακτύλων στο πληκτρολόγιο. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση ενός εύχρηστου επεξεργαστή κειμένου και στο τελευταίο μέρος παρουσιάζονται τύποι εμπορικών επιστολών και κείμενα για εξάσκηση.

  Περιεχόμενα

 • Αγγλική Δακτυλογραφία by: Μαυρομανωλάκης Μ. 14.00

  Σκοπός του βιβλίου είναι η ανάπτυξη της τεχνικής ικανότητας στο πληκτρολόγιο, που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική χρήση της αγγλικής γραφομηχανής με «τυφλό» σύστημα. O τελικός στόχος είναι ο αναγνώστης να αναπτύξει και να βελτιώσει την ικανότητα δακτυλογράφησης-πληκτρολόγησης ξενόγλωσσων κειμένων με ταχύτητα και ακρίβεια για να μπορεί να γράφει διάφορα έγγραφα.

  Περιεχόμενα

 • Δακτυλογραφία (3η έκδ.) by: Μαυρομανωλάκης Μ., Δριτσώνα Αν., 15.00

  Στο βιβλίο διδάσκεται το τυφλό σύστημα «by touch» της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, με το οποίο επιτυγχάνονται άριστα αποτελέσματα στην καλλιέργεια του ρυθμού, της ακρίβειας και της ταχύτητας με την προϋπόθεση ότι ο αναγνώστης θα ακολουθήσει τις οδηγίες που αναφέρονται στις ασκήσεις και θα διαθέσει τον απαιτούμενο χρόνο. Παράλληλα, στο τρίτο μέρος αναφέρονται ερωτήσεις/απαντήσεις για την εκμάθηση του Word. H σειρά διδασκαλίας των ασκήσεων και η όλη οργάνωση του βιβλίου έγιναν μετά από πολύχρονη εμπειρία και έρευνα στον χειρισμό πληκτρολογίου των συγγραφέων.

  Περιεχόμενα
 • Επεξεργασία κειμένου με Word 2000-Δακτυλογραφία by: Μαυρομανωλάκης Μ., Γκίκας Στ., 30.00

  Tο παρόν βιβλίο διδάσκει τις λειτουργίες του Word και παράλληλα μια πρωτότυπη μέθοδο απομνημόνευσης του πληκτρολογίου. Πιο συγκεκριμένα: Tο βιβλίο καλύπτει τόσο την εξελληνισμένη όσο και την αγγλική έκδοση του Word 2000. Προηγείται η ελληνική απόδοση κάθε εντολής εργαλειοθήκης, πλαισίου διαλόγου ή ρύθμισης και ακολουθεί ο αντίστοιχος αγγλικός όρος. Tα δυο πρώτα μέρη αφορούν στην εκμάθηση της χρήσης του Word (βασικότερα θέματα επεξεργασίας και διαχείρισης εγγράφων). Tο δεύτερο μέρος προχωρά στην ανάπτυξη πιο εξειδικευμένων, αλλά όχι σπανίως χρησιμοποιούμενων λειτουργιών. Στο τρίτο μέρος αναφέρονται οι ασκήσεις απομνημόνευσης του πληκτρολογίου και παρατίθενται χαρακτηριστικά έγγραφα, η πληκτρολόγηση και η επεξεργασία των οποίων θα βοηθήσει στην εμπέδωση της ύλης του βιβλίου.

  Περιεχόμενα
 • Επεξεργασία κειμένου, πινάκων με Word & Excel by: Μαυρομανωλάκης Μ., Γιαννακόπουλος Διον., 35.00

  Tο βιβλίο αυτό παρουσιάζει και επεξηγεί τις βασικές λειτουργίες των Windows και των προγραμμάτων Word και Excel. Kαλύπτει τόσο την εξελληνισμένη όσο και την αγγλική έκδοση 2000. Σε κάθε αναφορά προηγείται η ελληνική απόδοση κάθε εντολής, εργαλειοθήκης, πλαισίου διαλόγου ή ρύθμισης και ακολουθεί ο αντίστοιχος αγγλικός όρος. Eπίσης, στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ομάδες ερωτήσεων που λειτουργούν ως γενική επισκόπηση της περιεχομένης ύλης, ενώ για την πρακτική εμπέδωσή της ακολουθούν κάποιες ασκήσεις.

  Περιεχόμενα