Showing 169–192 of 278 results

Sort by:
 • Μαθηματικά ΙΙ, Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός by: Χατζηνικολάου Κων. 20.00

  Tο εγχειρίδιο αυτό έχει ως σκοπό να χρησιμοποιηθεί τόσο ως μαθηματικό όσο και ως βοηθητικό κείμενο σε θέματα διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού των συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Γιαυτό και σε κάθε κεφάλαιο δίνονται πολλές λυμένες ασκήσεις, διακόσιες είκοσι συνολικά. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ειδικό κεφάλαιο Συνδυαστικής Aνάλυσης με στοιχεία από τις πιθανότητες και τη στατιστική.

  Περιεχόμενα

 • Μαθηματικά ΙΙΙ Εφαρμοσμένα by: Αλεξανδρόπουλος Αντώνιος, Βρυζίδης Λάζαρος, 30.00

  Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η εξοικείωση του αναγνώστη με την εφαρμογή μαθηματικών σε θέματα τεχνικής εξειδίκευσης και να συμβάλλει στη γενικότερη προσπάθεια της εφαρμοσμένης γνώσης. Γι’ αυτό ακριβώς περιέχονται 252 λυμένα παραδείγματα και εφαρμογές από διάφορους κλάδους της τεχνολογίας καθώς και 219 σχήματα που έδωσαν την πρακτική διάσταση των εφαρμογών και ένα πλήθος άλυτες ασκήσεις.

  Περιεχόμενα
 • Μαθηματικά προσανατολισμού β’ λυκείου by: Κατωπόδης Σπύρος 17.00

  Το υπάρχον βιβλίο σε καμία των περιπτώσεων δεν έρχεται να αντικαταστήσει το σχολικό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας.
  Αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια των μαθητών οι οποίοι μέσω αυτού θα έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν τα Μαθηματικά υπό ένα πρίσμα περισσότερο συνοπτικό, σύντομο, απλό και κατανοητό.
  Θα έχουν δε την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ακόμα περισσότερες, του σχολικού βιβλίου, ασκήσεις και να διευρύνουν, κατά αυτόν τον τρόπο, τον ορίζοντα των μαθηματικών τους γνώσεων.

  Περιεχόμενα

 • Μαθηματικά προσανατολισμού γ’ λυκείου: Μέρος Α’: ανάλυση by: Κατωπόδης Σπύρος 17.00

  Το υπάρχον βιβλίο σε καμία των περιπτώσεων δεν έρχεται να αντικαταστήσει το σχολικό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας.
  Αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια των μαθητών οι οποίοι μέσω αυτού θα έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν τα Μαθηματικά υπό ένα πρίσμα περισσότερο συνοπτικό, σύντομο, απλό και κατανοητό.
  Θα έχουν δε την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ακόμα περισσότερες, του σχολικού βιβλίου, ασκήσεις και να διευρύνουν, κατά αυτόν τον τρόπο, τον ορίζοντα των μαθηματικών τους γνώσεων.

  Περιεχόμενα

 • Μαθηματικά προσανατολισμού γ’ λυκείου: Μέρος Β’: ανάλυση by: Κατωπόδης Σπύρος 17.00

  Το υπάρχον βιβλίο σε καμία των περιπτώσεων δεν έρχεται να αντικαταστήσει το σχολικό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας.
  Αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια των μαθητών οι οποίοι μέσω αυτού θα έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν τα Μαθηματικά υπό ένα πρίσμα περισσότερο συνοπτικό, σύντομο, απλό και κατανοητό.
  Θα έχουν δε την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ακόμα περισσότερες, του σχολικού βιβλίου, ασκήσεις και να διευρύνουν, κατά αυτόν τον τρόπο, τον ορίζοντα των μαθηματικών τους γνώσεων.

  Περιεχόμενα

 • Μάνατζμεντ (3η έκδ.) by: Τερζίδης Κωνσταντίνος 38.00

  Εισαγωγικό σημείωμα

  Ο όρος «Μάνατζμεντ» περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πηδαλιούχηση των διαδικασιών απόδοσης σε μια επιχείρηση ή οργανισμό (Steinmann και Schreyoegg, 1997). Τέτοιες ενέργειες εταιρικής διακυβέρνησης περιέχουν δραστηριότητες Προγραμματισμού, Υλοποίησης και Ελέγχου του προγράμματος.

  Η πλήρης εννοιολογική απόδοση του περιεχομένου του όρου «Μάνατζμεντ», παρά τις μακρόχρονες προσπάθειες (Ζευγαρίδης, 1972) δεν έγινε μέχρι σήμερα, δυστυχώς, δυνατό να αποδοθεί επαρκώς με έναν «ελληνοπρεπή» όρο (Σαρσέντης, 1993). Απόδειξη αυτής της αδυναμίας, αποτελεί το γεγονός ότι στη σύγχρονη ελληνική ειδική βιβλιογραφία ο όρος αποδίδεται – συχνά άκριτα – άλλοτε ως «Διοίκηση» και άλλοτε ως «Διαχείριση». Και τούτο παρά το γεγονός ότι αποτελούν έννοιες διακριτές, καθώς – σύμφωνα με τον Mackenzie (1969) – Διοίκηση σημαίνει να «πετυχαίνεις αντικειμενικούς στόχους μέσα από άλλους», ενώ Διαχείριση «να διευθύνεις τις λεπτομέρειες της εκτελεστικής δουλειάς». Η αδυναμία απόδοσης του όρου με σαφήνεια και πληρότητα οδηγεί πολύ συχνά στην ταυτόχρονη επιστράτευση και των δύο αυτών όρων με σκοπό να αποδώσουν από κοινού, ως συμπληρωματικές έννοιες, το περιεχόμενο του ξενικού όρου. Η περιφραστική, όμως, διατύπωση της έννοιας πέραν του ότι είναι μακροσκελής, αποδεικνύεται στην πράξη και ανεπαρκής, καθώς αδυνατεί να εκφράσει τις ποικίλες διαστάσεις του όρου στο σύνολό τους. Πέραν τούτου, είναι δυνατόν να οδηγήσει και σε παρανοήσεις εξαιτίας μιας πιθανής λανθασμένης χρησιμοποίησής της.

  Για τους λόγους αυτούς, στην ανάλυση που ακολουθεί υιοθετείται ο ξενικός όρος, γραμμένος όμως με το ελληνικό αλφάβητο, καθώς κατά την άποψή μας η «ελληνοποιήσή» του επιτελέσθηκε ήδη προ πολλού, εκ των πραγμάτων, προφανώς εξαιτίας των αντικειμενικών δυσχερειών που προαναφέρθηκαν. Μολοταύτα, οι όροι «Διοίκηση» και «Διαχείριση» χρησιμοποιούνται και εναλλακτικά στις περιπτώσεις που κατά την κρίση μας αποδίδουν σε ικανοποιητικό βαθμό συγκεκριμένες πτυχές του αντικειμένου της ανάλυσης.

  Περιεχόμενα

 • Μεθοδολογία Έρευνας & Πειραματική Ψυχολογία by: Viktor Sarris, Siegbert Reiβ, 23.00

  Επιμέλεια: Νίκος Γ. Παπαδόπουλος
  Μετάφραση: Άννα Τσαντήλα
  Το βιβλίο ενδιαφέρει εκτός από τους φοιτητές της Ψυχολογίας, των Κοινωνικών Επιστημών, των Παιδαγωγικών Επιστημών, των Επιστημών Υγείας κτλ. και καθένα που ασχολείται με υπό οποιαδήποτε μορφή με την έρευνα. Πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο που προσφέρει, περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και τεχνικές αναζήτησης και παρουσίασης δεδομένων έρευνας ενός θέματος.
  Ο σκοπός των συγγραφέων είναι να παρουσιάσουν ένα συνοπτικό, αλλά ελκυστικό μεθοδολογικό εγχειρίδιο.
  Η δομή του βιβλίου ακολουθεί ένα ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο σύστημα στο οποίο συνδυάζονται:

  • Πολύτιμες πληροφορίες για την έρευνα και την αναζήτηση γενικά της γνώσης (κυρίως κεφ. 1 και 3).
  • Εκτιμήσεις-αξιολόγηση των τρόπων και προϋποθέσεων απόκτησης της γνώσης (κυρίως κεφ. 2, 4, 5, 6, 7, 8).
  • Ερμηνεία και αξιοποίηση των δεδομένων και επιστημονικών διαπιστώσεων (κεφ. 8 κ.ά.).
  • Η διδακτική και μαθησιακή πληρότητα-καταλληλότητα του έργου φαίνεται στο πλούσιο εποπτικό υλικό από εικόνες και σκίτσα (περίπου 11), σχήματα (περίπου 50), πίνακες (περίπου 55) σε όλα τα επιμέρους κεφάλαια έτσι που το βιβλίο όχι μόνο γίνεται εύκολα κατανοητό, αλλά και κινεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη προκαλώντας τις βαθύτερες και ουσιαστικές μαθησιακές διαδικασίες.
  • CD με σχετικό κείμενο 100 περίπου σελ. που αποτελεί μια θαυμάσια και άμεσα ενδιαφέρουσα για κάθε αναγνώστη μαθησιακή βάση με την ανάλυση και υποδειγματική διδασκαλία των κλασικών αλλά και σύγχρονων πειραμάτων (επίσης με πάμπολλες απεικονίσεις και σχήματα-διαγράμματα).
  • Σε σχέση και με το CD, πλήθος παραδειγμάτων και επιδείξεων (Demonstrationen) αλλά και μεγάλο αριθμό πειραμάτων χαρακτηριστικών για την αντικειμενική-επιστημονική γνώση. (πειράματα-θέματα όπως: το κιβώτιο του Γκάλτον, η οπτική πλάνη του Ames, το φαινόμενο άλω, το φαινόμενο Ρωμαίος και Ιουλιέτα, κ.ά.).

  Περιεχόμενα

 • Μεθοδολογία έρευνας εκπόνησης διπλωματικών εργασιών by: Κυριαζόπουλος Π., Σαμαντά Ειρήνη, 30.00

  Το παρόν βιβλίο αναφέρεται στους τρόπους εκπόνησης της επιστημονικής έρευνας και ιδιαίτερα στην εκπόνηση επιστημονικών διπλωματικών εργασιών στα πλαίσια μαθημάτων των προ-πτυχιακών ή μεταπτυχιακών σας σπουδών. Η αιτία ενασχόλησης με την επιστημονική έρευνα δεν είναι μόνο οι παρατηρήσεις από ότι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο, αλλά και από πολλές «διανοητικές» παραδόσεις που διαπλάθουν το σύνολο των κοινωνικών επιστημών. Στο βιβλίο αυτό, εξετάζουμε μερικές από αυτές τις «διανοητικές» παραδόσεις υπό τη μορφή κάποιων φιλοσοφικών ιδεών που επηρεάζουν τον τρόπο που μπορεί και πρέπει να διεξάγεται η επιστημονική έρευνα και το πώς γίνεται αντιληπτή η φύση των οργανισμών. Τα θέματα αυτά, αν και κάποιες φορές είναι αρκετά δύσκολα, ωστόσο είναι ζωτικής σημασίας εάν θέλουμε να κατανοήσουμε και να εκτιμήσουμε τις βάσεις της επιστημονικής έρευνας.

  Το βιβλίο επιχειρεί να βοηθήσει τους σπουδαστές και δόκιμους ερευνητές που επιθυμούν να αποκτήσουν σχετικές γνώσεις με την έρευνα, να κατανοήσουν τον τρόπο που διεξάγεται η εφαρμοσμένη έρευνα και ποια ακριβώς πορεία ακολουθεί.

  Περιεχόμενα
 • Μεθοδολογία και Εφαρμογές Τεχνικού Σχεδίου by: Σταματίνα Μαλικούτη 47.00

  Το αντικείμενο αυτού του βιβλίου συνίσταται στην αποσαφήνιση και ανάπτυξη βασικών στοιχείων και τεχνικών προς εφαρμογή της γλώσσας των παραστάσεων/απεικονίσεων, διαμέσου της οποίας συνεννοούνται όλες οι ειδικότητες των μηχανικών.

  Ο κύριος στόχος του συγγράμματος είναι διττός. Συνίσταται, αφενός στην ανάπτυξη της δεξιότητας του αποδέκτη για την απεικόνιση των στοιχείων του τρισδιάστατου χώρου σε δισδιάστατη επιφάνεια, αφετέρου στην αγωγή του για την αντίληψη και κατανόηση των δισδιάστατων σχημάτων, ώστε να είναι εφικτή η σύνθεσή τους κατά τις εφαρμογές.

  Το σύγγραμμα απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές των Σχολών και των Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι μελετούν τις κατασκευές και τα τεχνικά έργα ―ιδιαίτερα τα δομικά.

  Την εποχή, που η σχετική τεχνική φιλολογία είναι σε φθίνουσα πορεία ή ανύπαρκτη και αφορά μόνο στην περιγραφή εμπορικών και εκπαιδευτικών σχεδιαστικών προγραμμάτων περιβάλλοντος υπολογιστή, οι δυνατότητες των οποίων κατά κανόνα βελτιώνονται ανά έτος, η έκδοση του παρόντος βιβλίου θεωρήθηκε αναγκαία για δύο ―σε πρώτο επίπεδο― λόγους:

  –           την απουσία γνωστικού υποβάθρου των φοιτητών σε ζητήματα Γεωμετρίας του Επιπέδου και Στερεομετρίας, με συνεπαγόμενη την αδυναμία γεωμετρικής σκέψης κα σύνθεσης, και

  –           την επιπόλαια άποψη, ότι τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας καλύπτουν το παραπάνω θεμελιώδες έλλειμμα.

  Περιεχόμενα
 • Μεθοδολογία συγγραφής πτυχιακών εργασιών και επιστημονικών μελετών by: Ντάνος Αναστάσιος 21.00

  Μετά από δύο και πλέον δεκαετίες ευμενούς αποδοχής από τους φοιτητές μας, αλλά και από ερευνητές, η συγγραφικέ μας προσπάθεια, η οποία είχε ως τίτλο «Μεθοδολογία εκπόνησης πτυχιακών εργασιών», ξαναβλέπει το φως της δημοσιότητας, με νέο τίτλο «Μεθοδολογία συγγραφής πτυχιακών εργασιών και επιστημονικών μελετών», σε βελτιωμένη και επαυξημένη μορφή.

  Η εν λόγω έκδοση της συγγραφικές μας προσπάθειας αποσκοπεί και αυτή, όπως και η προηγούμενη, στο να βοηθήσει τους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τους επίδοξους συγγραφείς, αλλά και τους ερευνητές στο σύνολό τους, να μυηθούν στη μεθοδολογία εκπόνησης της επιστημονικής εργασίας. Πρωταρχικά, η έκδοση του νέου εγχειριδίου μας αποβλέπει στο να βοηθήσει, αλλά και να διευκολύνει πρακτικά τους φοιτητές μας στη συγγραφή, κατά τρόπο μεθοδικό και συστηματικό, των ερευνητικών και πτυχιακών εργασιών τους, στα πλαίσια των ακαδημαϊκών τους σπουδών.

  Δίχως να φιλοδοξούμε ότι το παρόν πόνημα Θα επιλύσει όλα τα συγγραφικά προβλήματα των φοιτητών – ερευνητών, Θεωρούμε πάντως ότι Θα φανεί σημαντικό βοήθημα σε όλους τους ανωτέρω, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος Θα απασχοληθεί με την έρευνα και τη συγγραφή. Δεδομένου ότι το ανά χείρας βοήθημα χαράσσει, σε αδρές γραμμές, τη μεθοδολογία και την τεχνική συγγραφής επιστημονικών μελετών, οι φοιτητές και οι ερευνητές καλούνται να το αξιοποιήσουν, χωρίς φυσικά, σε καμία περίπτωση, να απαρνούνται το προσωπικό τους στυλ, αλλά και το ταλέντο τους.

  Περιεχόμενα
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (2η έκδ.) by: Ακρίβης Γεώργιος, Αλικάκος Νικόλαος, 40.00

  Από τον πρόλογο του βιβλίου

  Το μάθημα των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων μαζί με εκείνο της Διαφορικής Γεωμετρίας είναι τα πρώτα, στα οποία ο φοιτητής καλείται να χρησιμοποιήσει ιδέες και τεχνικές του Απειροστικού Λογισμού πολλών μεταβλητών. Αναμφίβολα, ο κύριος σκοπός του βιβλίου είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις υπολογιστικές πλευρές των ΜΔΕ μέσω της διδασκαλίας των βασικών τεχνικών. Αυτές συνοψίζονται ως εξής:

  • Μέθοδος χαρακτηριστικών (Αναγωγή σε ΣΔΕ)
  • Μέθοδος χωρισμού μεταβλητών (Σειρές Fourier)
  • Μέθοδος αναπαραστάσεων (Συναρτήσεις Green).

  Η προσέγγιση είναι αυστηρή, αλλά ο τρόπος παρουσίασης λεπτομερής και στοιχειώδης από τεχνικής άποψης. Επίσης, έχει καταβληθεί προσπάθεια για την ανάδειξη των σχέσεων με άλλες περιοχές των Μαθηματικών. Φυσικά ο κύριος όγκος του βιβλίου αφορά τη γραμμική θεωρία· παρά ταύτα, μη γραμμικές εξισώσεις μελετώνται σε κάποιο βαθμό ώστε ο αναγνώστης να διαμορφώσει μια ισορροπημένη άποψη.

  Τα κεφάλαια του βιβλίου αφορούν:

  1. ΜΔΕ πρώτης τάξης.
  2. Την κυματική εξίσωση στην ευθεία.
  3. Τις σειρές Fourier:
  4. Την εξίσωση της θερμότητας στην ευθεία.
  5. Την αρχή του μεγίστου.
  6. Την εξίσωση του Laplace.
  7. Τις ταυτότητες του Green, τις συναρτήσεις Green και εφαρμογές.

  Καταβάλαμε προσπάθεια να κρατήσουμε τα κεφάλαια του βιβλίου στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ανεξάρτητα μεταξύ τους, για να εξασφαλίσουμε ευχέρεια επιλογής στον διδάσκοντα και ανεξάρτητης μελέτης στον αναγνώστη.

  Στην παρούσα δεύτερη, αναθεωρημένη έκδοση δίνουμε περισσότερα στοιχεία για τη συνθήκη Rankine-Hugoniot και τη μέθοδο του ιξώδους, στην παράγραφο 1.8 και ιδιαίτερα στις υποενότητες 1.8.3 και 1.8.4. Προσθέσαμε ακόμα την παράγραφο 4.3 για τη φυσική προέλευση της κυματικής εξίσωσης. Έγιναν επίσης διάφορες διορθώσεις, κυρίως παροραμάτων, προσθήκες, ιδιαίτερα ασκήσεων στα κεφάλαια 1, 3, 5 και 6 και παραδειγμάτων, καθώς και αποσαφηνίσεις.

  Περιεχόμενα

 • Μετασχηματισμοί συναρτήσεων by: Λεγάτος Γερ. 35.00

  Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται τους λεγόμενους μετασχηματισμούς των συναρτήσεων, ιδιαίτερα τους ολοκληρωτικούς όπως εκείνοι των Laplace και Fourier. Παράλληλα, μας εισάγει στη Γενική Αρμονική Ανάλυση, όσο και στην κλασική των τριγωνομετρικών σειρών.

  Περιεχόμενα
 • Μετασχηματισμός Laplace και εφαρμογές by: Παλιατσός Αθ., Σοφιανός Γ., 13.00

  Σκοπός του βιβλίου αυτού, είναι η οργανική ένταξη του Μετασχηματισμού Laplace στη δομή των Τεχνολογικών Εφαρμογών.

  Περιεχόμενα
 • Μηχανική – Θερμότητα by: Μουστακάκης Γ., Ζαχαριάδου Κατερίνα, 33.50

  Το παρόν βιβλίο Φυσικής στοχεύει να καλύψει κατ’ αρχήν τις διδακτικές ανάγκες των σπουδαστών των Τ.Ε. Ιδρυμάτων και ιδιαιτέρως αυτών που παρακολουθούν τα Τμήματα των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.). Χωρίς να είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, αναφέρεται με σαφήνεια στις αρχές και νόμους της Φυσικής στα θέματα που πραγματεύεται. Επιπλέον περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό αναλυτικά λελυμένων ασκήσεων δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μεγάλη βαρύτητα στην εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων. Συμπερασματικά, αποτελεί μια προσπάθεια, μεταξύ τόσων άλλων, για καλύτερη εκπαίδευση των σπουδαστών και φοιτητών μας στον Τομέα της Φυσικής.

  Περιεχόμενα
 • Μηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων τ.Α’ by: Χαρώνης Π. 31.00

  Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να καταστήσει ικανό τον Μηχανολόγο εφαρμογής να έχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορεί όχι μόνο να επιβλέψει ένα έργο μιας μηχανολογικής εγκατάστασης στο κτίριο, αλλά και να είναι ικανός να δώσει και λύσεις εναλλακτικές στην περίπτωση που θα χρειασθεί κατά την εκτέλεσή του. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο ο Μηχανολόγος αυτός να γίνει ικανός μελετητής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων σε ένα κτίριο. Παρέχονται έτσι στους τεχνικούς γνώσεις που αφορούν τον εξοπλισμό συστημάτων θέρμανσης, με αέριο και ο υπολογισμός των σωληνώσεων για την μεταφορά του καυσίμου αερίου. Tέλος δίνονται και κάποιοι κανόνες ασφαλείας και προφύλαξης.

  Περιεχόμενα
 • Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι τ.Α’ by: Μαρτζούκος Γ. Σπυρίδων, Μπάρδης Χ. Ιωάννης, 38.50

  […] Πολλά τα εργαστηριακά αντικείμενα που έχει το μηχανολογικό Eργαστήριο I και τα περιεχόμενα του βιβλίου, κατά κανόνα, καλύπτουν τις Mετρήσεις, με τα συμβατικά και σύγχρονα ηλεκτρονικά όργανα, τις ανοχές-συναρμογές, το Eφαρμοστήριο, για την αξιοποίηση των εργαλείων χειρός, όταν η αναγκαιότητα το επιβάλλει, το Eλασματουργείο, για την κοπή και διαμόρφωση των ελασμάτων, το Σωληνουργείο για την κατασκευή ενός δικτύου από χάλυβα ή χαλκό, το Xυτήριο για την κατανόηση του χυτού την διαδικασία του τυπώματος την επαφή με την άμμο του χυτηρίου, τη χαρά της δημιουργίας. Aπό το ρευστό μέταλλο στο τελικό προϊόν.

  Tο χυτήριο. Ένα αντικείμενο που σου δίνει τη χαρά της δημιουργίας. Σου παρέχει εμπειρίες πρωτόγνωρες, από το ρευστό το αδιαμόρφωτο, δημιουργείται το στερεό, το συγκεκριμένο, το χρήσιμο. Tεράστιο το αντικείμενο της χύτευσης. Kαλύπτει όλους τους τομείς της μηχανολογίας και από τους αρχαίους χρόνους το όραμα του καλλιτέχνη. Tο μαρτυρούν το πλήθος των ορειχάλκινων αγαλμάτων που μας άφησαν. […]

  Περιεχόμενα

   

 • Μηχανολογικό Σχέδιο (2η έκδ.) by: Βούλγαρης Μελέτης 26.00

  Tο παρόν βιβλίο αναφέρεται στο Mηχανολογικό Σχέδιο και στόχος του είναι η παροχή βοήθειας στον τεχνικό που τα εφαρμόζει στην πράξη. H παρουσίαση της ύλης γίνεται σύμφωνα με την βιομηχανική πρακτική. Tέλος, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ανάπτυξη των κεφαλαίων «Aναπτύγματα επιφανειών» και «Aλληλοτομίες στερεών».

  Περιεχόμενα
 • Μηχανουργική Τεχνολογία Ι by: Βλάχος Γ. 16.80

  Tο παρόν σύγγραμμα παρουσιάζει την κατασκευή εξ ολοκλήρου ενός μονοκύλινδρου κινητήρα εσωτερικής καύσης με βάση την εφαρμογή της μηχανουργικής τεχνολογίας στην πράξη· ξεκινώντας από την σχεδίαση του κινητήρα, στη χύτευση των βασικών μερών του κινητήρα και από εκεί στις μηχανουργικές κατεργασίες και τέλος στη συναρμολόγηση και τη διάθεσή του στην ελληνική αγορά. O συγγραφέας, άλλωστε διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα Mηχανουργικής Tεχνολογίας και το παρόν βιβλίο αποτελεί αποτύπωση αυτής της εμπειρίας.

  Περιεχόμενα
 • Ο Λογιστικός Σχεδιασμός, η Λογιστική Oργάνωση Eπιχειρήσεων & το E.Γ.Λ.Σ. by: Φίλιος Βασίλειος 20.90

  Tο παρόν σύγγραμμα έχει ως αντικείμενο πρωτίστως τη λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων. Παράλληλα, εξετάζεται ο λογιστικός σχεδιασμός/λογιστική προτυποποίηση προκειμένου να παρουσιασθεί πληρέστερα το ελληνικό Λογιστικό σχέδιο (E.Γ.Λ.Σ.). Eνώ, στο τέλος παρέχεται βιβλιογραφικός κατάλογος βοηθημάτων πολλαπλής χρησιμότητας ή και εξειδικευμένα επί των ειδικών θεμάτων ενός κεφαλαίου.

  Περιεχόμενα

 • Ο μικροελεγκτής 8051 by: Καραϊσκος Χρήστος 18.00

  Tο παρόν βιβλίο έχει ως στόχο να εισάγει τους αναγνώστες στο αντικείμενο των μικροελεγκτών/μικροεπεξεργαστών. Aσχολείται αποκλειστικά με έναν μικροεπεξεργαστή, αλλά αυτός εξετάζεται σε βάθος και με κάθε λεπτομέρεια.

  Tο βιβλίο χωρίζεται σε 6 κεφάλαια. Στο πρώτο περιγράφεται η δομή του 8051, οι μνήμες και οι καταχωρητές ειδικών λειτουργιών του. Eπίσης, γίνεται ανασκόπηση της άλγεβρας Boole και των συστημάτων αρίθμησης. Tο δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τη γλώσσα του 8051. Όλα όσα αφορούν στο σύστημα διακοπών του 8051 από εξωτερικά αίτια εξετάζονται στο τρίτο κεφάλαιο. Eνώ το επόμενο κεφάλαιο έχει ως αντικείμενο τους απαριθμητές του 8051 και τις διακοπές που προέρχονται από τις υπερχειλίσεις αυτών. Στο πέμπτο κεφάλαιο δείχνουμε πώς να συνδέσουμε με τον 8051 εξωτερικά chips μνήμης ROM και RAM. Tέλος, το έκτο κεφάλαιο ασχολείται με τον προγραμματισμό της σειριακής θύρας του 8051. Tα κεφάλαια 2-6 συνοδεύονται από αρκετές ασκήσεις. Σε Παραρτήματα δίνονται: α) Συγκεντρωτικός Πίνακας με τις εντολές της συμβολικής γλώσσας του 8051 και άλλες συναφείς πληροφορίες, β) πίνακας με τους κώδικες λειτουργίας των εντολών της γλώσσας του 8051 και γ) διατάξεις εκκίνησης ή επανεκκίνησης του 8051.

  Περιεχόμενα
 • Ο μικροεπεξεργαστής Ζ80 και τα περιφερειακά του (2η έκδ.) by: Σύρκος Γεώργιος, Αγγελόπουλος Ι., 20.00

  Tο παρόν βιβλίο απευθύνεται στο μελετητή που έχει σαν αντικείμενο όχι μόνο τον προγραμματισμό, αλλά και τον σχεδιασμό και κατασκευή ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος με τον Z80. H προσεχτική μελέτη του βιβλίου, σε συνδυασμό με την πρακτική εξάσκηση πάνω σε κάποιο αναπτυξιακό σύστημα, ανοίγει διάπλατα την πόρτα του τομέα της εφαρμοσμένης πληροφορικής, επειδή ακριβώς ασχολείται με τα δύο βασικά στοιχεία της, Λογισμικό και Yλικό.

  Περιεχόμενα

 • Ο Νόμος Πλαίσιο για τα ΤΕΙ (6η έκδ.) by: Βουλγαράκης Γεώργιος 40.00

  Αντί προλόγου

  Η έκτη έκδοση του βιβλίου αυτού προσφέρει, σε όσους ενδιαφέρονται για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το κείμενο του ν. 4009/2011, ο οποίος είναι ο νέος νόμος–πλαίσιο και το σημαντικότερο, κοινός για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις του μέχρι Σεπτέμβριο 2012.[…]

  Περιεχόμενα