Showing 73–96 of 278 results

Sort by:
 • Διοικητικό marketing στο λιανικό εμπόριο by: Κυριαζόπουλος Π., Κιουλάφας Κ., 19.00

  Tο παρόν βιβλίο είναι πολύ χρήσιμο για όσους ασχολούνται με το λιανεμπόριο και ιδιαίτερα για την επιμόρφωση τους. Mε λίγα λόγια το έργο αυτό δίνει χρήσιμες πληροφορίες στον αναγνώστη για το πως έρχεται ο καταναλωτής σε επαφή με το προϊόν και ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν την αγοραστική του συμπεριφορά. Aκόμη, πώς ο λιανέμπορος χρησιμοποιώντας τους παραπάνω παράγοντες θα μπορέσει να αναλύσει την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή και συνεπώς θα είναι σε θέση δίνοντάς του τα κατάλληλα ερεθίσματα να καθοδηγεί την καταναλωτική του συμπεριφορά.

  Περιεχόμενα

 • Δρόμοι μετά την αποφοίτηση by: Αλεξανδρίδης Μιχαήλ 17.00

  .

  Πρόλογος

  Αποτελεί γεγονός ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε μία σπουδαστική κοινότητα είναι αρκετά σύνθετος και δεν περιορίζεται μόνο στη διδασκαλία / έρευνα ενός γνωστικού αντικειμένου, αλλά θα πρέπει να επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, που σχετίζονται με τους «διδασκομένους».

  Σε μία περίοδο οικονομικής (και όχι μόνο) κρίσης όπως είναι η σημερινή, όπου η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα είναι διάχυτη σε όλον τον κοινωνικό περίγυρο, ο «συμβουλευτικός» ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός, κυρίως για όσους σπουδαστές / φοιτητές βρίσκονται στα τελευταία εξάμηνα των σπουδών τους και γνωρίζουν ότι σύντομα θα έρθουν αντιμέτωποι με ένα «άγνωστο αύριο».

  Ως καθηγητής οικονομικών μαθημάτων μιας παρόμοιας κοινότητας, έχω γίνει αποδέκτης (τα τελευταία χρόνια) ανησυχιών – κυρίως των τελειοφοίτων – για τις δυνατότητες που υπάρχουν μετά τη λήψη του πτυχίου τους, τόσο για συνέχιση των σπουδών τους, όσο και για ένταξή τους στον επαγγελματικό τομέα.

  Το γεγονός αυτό, στάθηκε αφορμή να πάρω την απόφαση ν’ ασχοληθώ επισταμένως με το όλο θέμα και στην πορεία να εκπλαγώ «ευχάριστα» με την ποικιλία και την πολυαριθμότητα των εναλλακτικών λύσεων που έχουν στη διάθεσή τους οι απόφοιτοι θεωρητικών αλλά και θετικών σπουδών, όταν αποδεχθούν την νέα πραγματικότητα, ότι δηλαδή η ένταξή τους σ’ ένα μεταπτυχιακό ή επαγγελματικό περιβάλλον δεν θα γίνει με τη διαδικασία του «βολέματος» των προηγούμενων δεκαετιών αλλά μέσω εξετάσεων ή άλλης μορφής αντικειμενικής αξιολόγησης.

  Έτσι λοιπόν, στο παρόν πόνημα θεώρησα σκόπιμο να καταχωρήσω τις εμπειρίες και την πληροφόρηση που αποκόμισα από την μέχρι τώρα ενασχόλησή μου με το συγκεκριμένο θέμα, με την ελπίδα ν’ αποτελέσουν ένα χρήσιμο «οδηγό» για κάθε απόφοιτο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. που επιθυμεί μια ουσιαστική αξιοποίηση των βασικών του σπουδών, τόσο σε μεταπτυχιακό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο στην Ελλάδα και στις χώρες της Ενωμένης Ευρώπης.

  Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη δημόσια διοίκηση (3η έκδ.) by: Κόντης Θ. 23.50

  H Δημόσια Διοίκηση αποτελεί ένα δυναμικό φαινόμενο και μια οργάνωση που εφευρίσκει μεθόδους και συστήματα, σχεδιάζει και προγραμματίζει, εφαρμόζει και κατασκευάζει, παρακολουθώντας τις κοινωνικές εξελίξεις και μεταβολές, αλλάζοντας και αυτή κάθε φορά την εσωτερική δομή της και οργάνωση.

  H παρούσα μελέτη προσεγγίζει τους θεσμούς και τις αρχές που διέπουν τη Δημόσια Διοίκηση στην Eλλάδα και διεθνώς και ειδικότερα στις χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Eιδικότερα αναλύονται οι προβληματισμοί που αφορούν τους θεσμούς στο χώρο της Kεντρικής διοίκησης και στην περιφέρεια με ειδική αναφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση και αποκέντρωση, όπου και προτείνονται οι κατά την άποψη του συγγραφέα προσφορότερες λύσεις για την αποδοτικότερη λειτουργία τους.

  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων by: Ντάνος Αναστάσιος, Σαμαντά Ειρήνη, 28.00

  Είναι γεγονός ότι οι αλλαγές, που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και κυρίως αυτές, που αφορούν το οικονομικό περιβάλλον επηρεάζουν άμεσα τις επιδόσεις των επιχειρήσεων, σε όλους τους κλάδους που δραστηριοποιούνται οι οικονομικοί οργανισμοί.

  Αυτές οι αλλαγές έχουν άμεση επίδραση στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων. Ο φόρτος εργασίας, τα εξαντλητικά ωράρια, η ασάφεια σε ό,τι αφορά τον ρόλο, που έχει ο κάθε εργαζόμενος να διαδραματίσει, τα αυξημένα επαγγελματικά καθήκοντα, ο έντονος ανταγωνισμός στον χώρο εργασίας, είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις, που καλείται να αντιμετωπίσει ο εργαζόμενος και που προκαλούν έντονα συμπτώματα στρες.

  Η διερεύνηση κατ’ αρχάς και η επίλυση στη συνέχεια αυτών των προβλημάτων, αποτελούν τα κύρια θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η σύγχρονη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων δεδομένου ότι, τα προβλήματα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοση των εργαζομένων της επιχείρησης, με συνέπεια την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα.

  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκπόνησης ερευνητικών εργασιών by: Σκιττίδης Φ., Κοίλιαρη Παν., 26.20

  Η πληθώρα εγχειριδίων που κυκλοφορούν στο εμπόριο και απαντούν σε θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας, δημιουργούν πολλές φορές αμηχανία στο φοιτητή ή στον επαγγελματία που ασχολείται για πρώτη φορά με την έρευνα στον τομέα της Τεχνολογίας.

  Το πόνημα αυτό φιλοδοξεί να διαφωτίσει τους ενασχολούμενους με θέματα Τεχνολογικής υφής -κυρίως μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες- σε ό,τι αφορά στη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσουν όταν εκπονούν ερευνητικές μελέτες και εργασίες.

  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών by: Χαλικιάς Μιλτιάδης, Σαμαντά Ειρήνη, 30.00

  Το παρόν βιβλίο αναφέρεται στους τρόπους εκπόνησης της επιστημονικής έρευνας και ιδιαίτερα στην εκπόνηση επιστημονικών διπλωματικών εργασιών στα πλαίσια μαθημάτων των προ-πτυχιακών ή μεταπτυχιακών σας σπουδών. Η αιτία ενασχόλησης με την επιστημονική έρευνα δεν είναι μόνο οι παρατηρήσεις από ότι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο, αλλά και από πολλές «διανοητικές» παραδόσεις που διαπλάθουν το σύνολο των κοινωνικών επιστημών. Στο βιβλίο αυτό, εξετάζουμε μερικές από αυτές τις «διανοητικές» παραδόσεις υπό τη μορφή κάποιων φιλοσοφικών ιδεών που επηρεάζουν τον τρόπο που μπορεί και πρέπει να διεξάγεται η επιστημονική έρευνα και το πώς γίνεται αντιληπτή η φύση των οργανισμών. Τα θέματα αυτά, αν και κάποιες φορές είναι αρκετά δύσκολα, ωστόσο είναι ζωτικής σημασίας εάν θέλουμε να κατανοήσουμε και να εκτιμήσουμε τις βάσεις της επιστημονικής έρευνας.

  Το βιβλίο επιχειρεί να βοηθήσει τους σπουδαστές και δόκιμους ερευνητές που επιθυμούν να αποκτήσουν σχετικές γνώσεις με την έρευνα, να κατανοήσουν τον τρόπο που διεξάγεται η εφαρμοσμένη έρευνα και ποια ακριβώς πορεία ακολουθεί.

  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με το MATLAB® (2η έκδ.) by: Κούκος Ιωάννης, Σύρκος Γεώργιος, 29.90

  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εισαγωγή στη σχεδίαση συστημάτων ελέγχου με χρήση CAD πακέτων και ειδικότερα του ευρύτατα γνωστού και χρησιμοποιούμενου πακέτου MATLAB® Version 7 (R14). Το βιβλίο προϋποθέτει την εισαγωγική γνώση της κλασσικής θεωρίας συστημάτων αυτομάτου ελέγχου συνεχούς και διακριτού χρόνου.

  Το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή στη σχεδίαση συστημάτων ελέγχων με τη βοήθεια υπολογιστικών πακέτων (CAD) σε προπτυχιακό επίπεδο. Οι ασκήσεις που παρουσιάζονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του βιβλίου αυτού.

  Περιεχόμενα

   

 • Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα by: Κυριαζόπουλος Π., Βρυζίδης Λάζαρος, 22.00

  H δεκαετία του 2000 είναι γνωστή ως η δεκαετία στην οποία η οικονομική μονάδα κατάλαβε την έννοια της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας: ότι δηλαδή στην ουσία ανταγωνιστικότητα σημαίνει επιβίωση. Tα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000 ήταν χρόνια προσπάθειας να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος επιβίωσης. Λέξεις  όπως συρρίκνωση παραγωγής, αναδόμηση, διοίκηση με στόχους, διαφοροποίηση, προϋπολογισμός μηδενικής βάσης, διαχείριση οργανωτικής δομής, αναδιοργάνωση και επανοργάνωση περιγράφουν τις διάφορες προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Όλα σήμαιναν, μέχρι κάποιο βαθμό, το ίδιο πράγμα: να γίνονται περισσότερα με λιγότερους ανθρώπους. H διαφορά βρισκόταν στην εφαρμογή και αυτή ήταν η επιχειρηματικότητα.

  Ποια είναι όμως η πραγματική έννοια της επιχειρηματικότητας σήμερα;  Πώς πρέπει να δρα ένας υποψήφιος επιχειρηματίας, ώστε να θεωρείται πετυχημένος παγκοσμίως;

  Tο εγχειρίδιο αυτό καλείται να δώσει κάποιες απαντήσεις και να βοηθήσει, ώστε οι επιχειρηματικοί σχεδιασμοί να δίνουν λύσεις για το παρόν και να ανοίγουν δρόμους για το μέλλον.

  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στην έρευνα αγοράς by: Κυριαζόπουλος Π., Σαμαντά Ειρήνη, 21.00

  Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε μια πρακτική προσέγγιση της έρευνας αγοράς που διενεργούν οι οικονομικοί οργανισμοί. Η έρευνα αγοράς συνδέεται με το θέμα της στρατηγικής marketing.
  Το βιβλίο πραγματεύεται δύο είδη έρευνας: την ποσοτική και την ποιοτική έρευνα. Επίσης προσδιορίζονται τα διάφορα είδη του ερευνητικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται στην έρευνα. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά για το σχεδιασμό και τη διατύπωση των ερωτήσεων της έρευνας.
  Κύριος σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τις μεταβλητές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην πορεία της εφαρμογής της έρευνας. Σε σχέση με αυτές τις μεταβλητές, εξετάζεται η διάκριση στην οποία προβαίνουν οι ερευνητές και οι επαγγελματίες μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.
  Έτσι το βιβλίο πραγματεύεται:

  • την αλλαγή διενέργειας έρευνας αγοράς στην εποχή της πληροφορίας
  • τους στόχους της έρευνας αγοράς στην 3η βιομηχανική επανάσταση,
  • την πρωτογενή έρευνα
  • τη χρήση δευτερογενούς έρευνας
  • το σχεδιασμό ενός ερωτηματολογίου
  • τις βασικές έννοιες επεξεργασίας δεδομένων
  • προτάσεις χρήσης ετοίμων ερωτηματολογίων.
  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά by: Κυριαζόπουλος Π., Σαμαντά Ειρήνη, 21.30

  Είναι γεγονός ότι στα τελευταία χρόνια του εικοστού αιώνα έχουμε γίνει μάρτυρες αξιόλογων και ραγδαίων αλλαγών που αναφέρονται στον τρόπο της ζωής μας τόσο σε θεσμούς όσο και αξίες. Η πρόοδος της σύγχρονης τεχνολογίας, η διάδοση της επιστημονικής, οικονομικής και κάθε μορφής πληροφόρησης στον τομέα της λήψης αποφάσεων και η εξέταση των κοινωνικών δομών, αξιών, όπως επίσης και των θεσμών των βιομηχανοποιημένων εθνών, είναι σε όλους εμφανής. Μια σύγχρονη επιχείρηση χρειάζεται αναμφισβήτητα να αντιμετωπίσει τόσο τις εξωτερικές όσο και τις εσωτερικές αλλαγές του περιβάλλοντος, αλλά και εκείνες που έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής και εργασίας των υπαλλήλων της.

  Η στατική ή τελείως αντιδραστική επιχείρηση δύσκολα θα επιζήσει σε μια κοινωνία που συνεχώς μεταβάλλεται. Οι επιτυχίες του χθες μετρούν πολύ λίγο σε ένα περιβάλλον που απαιτεί, χρειάζεται και χρησιμοποιεί προϊόντα και υπηρεσίες που δεν ήταν προσιτά τον περασμένο μήνα ή χρόνο. Για να επιζήσουν οι οργανισμοί πρέπει να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα που να τους καθιστά ικανούς να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις αλλαγές. Οι οργανισμοί πρέπει συνεχώς να επανεξετάζουν τα προγράμματα τους, έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις συνθήκες που διαρκώς μεταβάλλονται.

  Πρέπει να αποδεχθούμε το γεγονός ότι, για να επιτύχουν οι προσπάθειες που αποβλέπουν σε μια προγραμματισμένη αλλαγή, πρέπει να έχουν σαν πρώτιστο στόχο τη βελτίωση της οργανωτικής υγείας, την ικανότητα δηλαδή του επιχειρηματικού συστήματος, όχι μόνο να λειτουργεί αποτελεσματικά, αλλά και να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται σε ένα σύστημα που να λειτουργεί πληρέστερα. Η προσοχή στην υγεία του οργανισμού πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα κάθε διευθυντή που ενδιαφέρεται σοβαρά να φέρει καινοτομίες στο επιχειρηματικό περιβάλλον σήμερα.

  Οι προσπάθειες για οργανωτική αλλαγή και εξέλιξη, τυπικά συνδέονται με μια ποικιλία από στόχους και ορολογίες. Μερικοί από τους πιο συνηθισμένους στόχους είναι η αυξημένη ή μεγαλύτερη απόδοση, η βελτίωση των κινήτρων και της συνεργασίας, η σαφέστερη επικοινωνία, η ελάττωση των απουσιών από την εργασία, η ελάττωση των προστριβών και το μειωμένο κόστος. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο όρος οργανωτική ανάπτυξη (organizational development, OD) περιγράφει την πορεία πραγματοποίησης της αλλαγής. Αυτοί θεωρούν την οργανωτική ανάπτυξη σαν ένα καινούργιο τομέα της οργανωτικής θεωρίας που χρησιμοποιεί γνώσεις από την επιστήμη της συμπεριφοράς, με σκοπό να βοηθηθούν οι οργανισμοί στην προσαρμογή τους στην αλλαγή.

  Το παρόν βιβλίο ασχολείται με τον τρόπο που θα «επιβιώσει» η σημερινή επιχείρηση μέσα στην λαίλαπα του παγκόσμιου ανταγωνισμού, σε συνδυασμό με τις μεταβολές που φέρνει η 3η Βιομηχανική Επανάσταση.

  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στην πληροφορική και στον προγραμματισμό by: Κοΐνης Κ., Κουκουλέτσος Κ., 20.00

  Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να συγκεντρώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που βοηθούν στην κατανόηση των εισαγωγικών εννοιών της Πληροφορικής, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη και κατανοητή η προσέγγιση του αναγνώστη στα θέματα αυτά. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια εισαγωγή στην πληροφορική, όπου αναφέρονται οι όρου που τη δομούν και δίνονται όλοι οι απαραίτητοι ορισμοί με βάση τη διαδοχική αιτιότητα των καταστάσεων. Tο δεύτερο μέρος είναι μια εκτενής αναφορά στο Λειτουργικό σύστημα MS-DOS. Tέλος, το τρίτο μέρος εισάγει τις έννοιες για τον προγραμματισμό και εκθέτει τους συντακτικούς κανόνες της γλώσσας προγραμματισμού BASIC.

  Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος by: Κόγιας Γεώργιος 35.00

  Tο βιβλίο αυτό καλύπτει θέματα της Ψηφιακής Eπεξεργασίας του Σήματος στο διακριτό χρόνο. Tα θέματα παρουσιάζονται με τρόπο απλό και κατανοητό. Yπάρχει ένας αριθμός παραδειγμάτων (άνω των 160) που εμπλουτίζει την ύλη και βοηθάει προς το σκοπό αυτό. Για την πλήρη κατανόηση της ύλης απαιτούνται στοιχειώδεις γνώσεις μαθηματικής ανάλυσης και μιγαδικών συναρτήσεων, ενώ ορισμένα θέματα αναλύονται μέσω του προγράμματος Matlab. H ύλη χωρίζεται σε 11 κεφάλαια και διαθέτει Παράρτημα για την υπενθύμιση σχετικών τύπων.

  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στις δημόσιες σχέσεις by: Μαντάς Ν., Kουτρομάνος Κ., 10.50

  Tο παρόν βιβλίο ασχολείται με τις δημόσιες σχέσεις, όπου αντικείμενο και στόχος τους είναι ο άνθρωπος και η δράση του. Aναλύει την έννοια του όρου και παρουσιάζει την σημασία τους στη σύγχρονη κοινωνία.

  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στο Marketing / χθες..σήμερα…αύριο by: Σαμαντά Ειρήνη, Κυριαζόπουλος Π., 43.00

  Ζούμε σε μια πρωτοφανή και πρωτόγνωρη περίοδο για τα παγκόσμια δεδομένα. Δεν μπορούσε κάποιος ποτέ να προβλέψει τη διάρκεια και το βάθος αυτής της κρίσης που δημιουργεί η μετάβαση από την 2η στην 3η βιομηχανική επανάσταση. Η σύγκριση που γίνεται με τα δεδομένα της δεκαετίας του  1970, με τις αλλεπάλληλες πετρελαϊκές κρίσεις που είχαμε, είναι ατυχής. Τη δεκαετία του ’70 αφενός είχαμε ένα σοκ στην Ευρώπη και στην οικονομία  αλλά μετά έγιναν επενδύσεις για την ανοικοδόμηση των ερειπίων της κρίσης. Οι εταιρείες τότε ήταν μικρές. Σήμερα οι εταιρείες έχουν μεγαλώσει υπερβολικά, απεδείχθη ότι ήταν πολύ πιο εύκολο να αλλάξει πορεία μια βάρκα παρά ο Τιτανικός. Την εποχή των ανεξάρτητων οικονομιών υπήρχε τεράστια ευελιξία. Τα σημερινά μεγέθη καθιστούν δύσκολη και πολύ επίπονη την προσαρμογή μιας εταιρείας στα νέα δεδομένα. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να πάμε δέκα πέντε χρόνια πίσω και να προσαρμόσουμε ανάλογα τις επιχειρήσεις. Αυτή, όμως, είναι μια άσκηση επί χάρτου που δεν μπορεί να γίνει  στην πραγματικότητα. Μια εταιρεία είναι ένας δυναμικός οργανισμός, και αναπτύσσεται σε νέους τομείς, ενώ αλλάζουν τα δεδομένα της αγοράς και οι κανονιστικές προδιαγραφές, ιδιαίτερα μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπου το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η “sharing economy”. Οι επιχειρήσεις είναι  υποχρεωμένες να εργάζονται με εξαιρετικά χαμηλό κόστος και να εξυπηρετούν ένα  υψηλό κύκλο εργασιών με πολύ μικρά περιθώρια κέρδους. Μεταξύ 1998 και 2008, οι εταιρείες παρουσίαζαν  χαμηλούς τζίρους, αλλά με υψηλά περιθώρια κέρδους. Σήμερα, στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ευρώπη, οι επιχειρήσεις προσπαθούν  να μειώσουν  τους μισθούς στα επίπεδα της περασμένης δεκαετίας αλλά αυτό δεν πρόκειται να  αποφέρει κέρδος στην ανταγωνιστικότητα ενός Οργανισμού και φυσικά αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Εφόσον πάντα υπάρχει και θα υπάρχει ζήτηση για καλά στελέχη στην αγορά και όταν η επιχείρηση εφαρμόσει μια λογική να γυρίσει  τη μηχανή ανάποδα, το πιθανότερο είναι ότι θα χάσει πολύ καλά στελέχη τα οποία αποτελούν το άυλο κεφάλαιο τους, και το κεφάλαιο δεν το απολύεις. Η μείωση μισθών είναι ένας ολισθηρός και πολύ επικίνδυνος δρόμος.

  Σήμερα υπάρχει μόνο μία επιλογή. Μία επιχείρηση πρέπει να βρει τον τρόπο να συνεχίσει να αναπτύσσεται ακόμα και σε μια φθίνουσα αγορά. Αυτό είναι το κλειδί. Οι  εταιρείες δεν  συρρικνώνονται προς την κερδοφορία. Ακόμα και αυτό να επιτευχθεί πρόσκαιρα, ίσως για μία χρονιά, δεν μπορεί να έχει συνέχεια. Όταν μια εταιρεία μπει σε μια λογική πτωτικής πορείας θα οδηγηθεί σίγουρα στη χρεοκοπία. Γι’ αυτό επιβάλλεται να βρει τους τρόπους για να αναπτυχθεί προσαρμόζοντας τη στρατηγική του marketing που θα εφαρμόσει. Αν πουλάει ακριβά προϊόντα να κατευθυνθεί προς φθηνότερα. Αν είναι προσανατολισμένη σε καταναλωτές υψηλής εισοδηματικής στάθμης θα πρέπει να προσαρμόσει το προϊόν της στις προτιμήσεις κοινού χαμηλότερης αγοραστικής δύναμης. Αν είναι εγκλωβισμένη σε αγορές που σβήνουν, να κάνει γρήγορα στροφή σε νέες που αναπτύσσονται.

  Η εποχή της στασιμότητας έχει περάσει, σήμερα η Επιχείρηση οφείλει να πάει στον καταναλωτή ακόμη και αν χρειαστεί να τον πλησιάσει μέσω των smartphone και των tablets και αύριο να μοιραστεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της μέσω της νεφο-πληροφορικής (Cloud Computing).

  Αυτή η προσέγγιση επιχειρείται από τους συγγραφείς του ανά χείρας πονήματος, ελπίζοντας πως θα δώσουμε το ερέθισμα για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος από τους φοιτητές.

  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο by: Κυριακόπουλος Π., Κυριακοπούλου Ελ., 24.00

  Tο παρόν πόνημα είναι όσο το δυνατόν πιο άρτιο και συγχρονισμένο προς τις τροποποιήσεις που έγιναν τόσο στον Aστικό μας Kώδικα όσο και στο Σύνταγμα. Παράλληλα, προσφέρει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να αποκτήσει και μια ευρύτερη νομική παιδεία και γνώση για τις ιστορικές καταβολές του Δικαίου και των θεμελιωδών αρχών του. Kαι, προπάντων, αποσκοπεί να του αποκαλύψει μια μεγάλη επιστημονική αλήθεια: ότι KAI TO ΔIKAIO EINAI EΛΛHNIKO ΔHMIOYPΓHMA.

  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στον δομημένο προγραμματισμό – Εγχειρίδιο εργαστηρίου τ.Α’ by: Αλεξανδράκης Ν. 29.00

  Tο βιβλίο αυτό περιλαμβάνει και περιγράφει τον τρόπο ανάπτυξης αλγορίθμων διαφόρων ειδών με έμφαση στις αρχές του Δομημένου Προγραμματισμού, ενώ παράλληλα εμπεριέχει μεγάλη ποικιλία επεξεργασμένων εφαρμογών με λεπτομερείς αναλύσεις και τελικές λίστες προγραμμάτων. O κύριος στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη του αναγνώστη στην πρακτική εφαρμογή του μαθήματος στο εργαστήριο. Mέσα και μετά από την περιγραφή κάθε μεθόδου ή κατηγορίας ασκήσεων υπάρχουν επεξεργασμένες ασκήσεις.

  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στον δομημένο προγραμματισμό – Εγχειρίδιο εργαστηρίου τ.Β’ by: Αλεξανδράκης Ν. 27.00

  Tο βιβλίο αυτό περιλαμβάνει και περιγράφει τον τρόπο ανάπτυξης αλγορίθμων διαφόρων ειδών με έμφαση στις αρχές του Δομημένου Προγραμματισμού, ενώ παράλληλα εμπεριέχει μεγάλη ποικιλία επεξεργασμένων εφαρμογών με λεπτομερείς αναλύσεις και τελικές λίστες προγραμμάτων. O κύριος στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη του αναγνώστη στην πρακτική εφαρμογή του μαθήματος στο εργαστήριο. Mέσα και μετά από την περιγραφή κάθε μεθόδου ή κατηγορίας ασκήσεων υπάρχουν επεξεργασμένες ασκήσεις.

  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στον δομημένο προγραμματισμό – γλώσσα προγραμματισμού Pascal by: Αλεξανδράκης Ν. 25.00

  Tο βιβλίο αυτό περιλαμβάνει και περιγράφει βασικές εισαγωγικές έννοιες, αλλά και τα λειτουργικά συστήματα DOS, WINDOWS και το σύστημα (IDE) της Turbo Pascal. Eνώ, στο τρίτο μέρος υπάρχει αναλυτική περιγραφή της γλώσσας προγραμματισμού Pascal και Turbo Pascal.

  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στους μικροεπεξεργαστές (3η έκδ.) by: Κόγιας Γεώργιος 16.00

  Οι δύο πρώτες εκδόσεις του βιβλίου είχαν σκοπό την εισαγωγή στους επεξεργαστές των 8bits. Η προσπάθεια εκείνη περιελάμβανε μία αναλυτική παρουσίαση της CPU Z-80 αλλά και μία εισαγωγή σε άλλες γνωστές CPU των 8 bits (8080/8085, MC6800/6809, MCS6502) καθώς και στους μικροελεγκτές 8 bits με κύρια αναφορά στον μικροελεγκτή 8051 της Intel.
  Όπως υποστηρίχθηκε τότε και υποστηρίζεται και σήμερα, θεωρούμε ότι η γνωριμία με μία CPU,  όπως η Ζ-80, αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την εισαγωγή στην οργάνωση και λειτουργία των μικροεπεξεργαστών και μικροελεγκτών.
  Η Ζ-80 φαίνεται ότι υπήρξε μία επιτυχημένη CPU στα 8 bits, αφού μετά την χρησιμοποίησή της σε μικροϋπολογιστικά συστήματα, δεν αποσύρθηκε από το προσκήνιο, όπως έχει συμβεί με άλλες ανάλογες CPUs. Ακόμη και σήμερα η Ζ-80, με βελτιωμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά, αποτελεί υπολογιστική βαθμίδα σε πολλές περιφερειακές διατάξεις. Δεν είναι εξ άλλου τυχαία η ευρεία κυκλοφορία πολλών εξομοιωτών της λειτουργίας της.
  Η σκέψη αυτή αποτέλεσε το κίνητρο για την νέα αυτή, βελτιωμένη και προσαρμοσμένη έκδοση, με έμφαση στη CPU Z-80.

  Περιεχόμενα
 • Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου τ.Α’ by: Φίλιος Βασίλειος 16.00

  Στο παρόν σύγγραμμα παρουσιάζεται και αναλύεται με απλό και κατανοητό τρόπο ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, οι μέθοδοι αποτίμησης, καθώς και η διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιογράφων χρέους, αφού πρώτα παρουσιάζονται και αναλύονται οι κίνδυνοι της εμπορικής τραπεζικής. Eίναι απαλλαγμένο από αυστηρούς μαθηματικούς και στατιστικούς φορμαλισμούς προσφέροντας, έτσι, τη δυνατότητα και στον μη-μυημένο αναγνώστη να μπορεί να παρακολουθήσει και να κατανοήσει τα πολύπλοκα εργαλεία και τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνου.

  Περιεχόμενα
 • Ελληνική οικονομία by: Αλεξανδρίδης Μιχαήλ 20.00

  Tο παρόν πόνημα έχει ως στόχο τη μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης των βασικών τομέων παραγωγής της ελληνικής οικονομίας, καθώς και την ανάλυση των σύγχρονων οικονομικών και δημογραφικών παραμέτρων της Eλλάδας. Eπιπροσθέτως, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της εφαρμοζόμενης πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης και των επιπτώσεων από την ένταξη της Eλλάδας στην Eυρωπαϊκή Kοινότητα. Tέλος, με τη μορφή παραρτημάτων δίδεται το νομοθετικό πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής παροχής οικονομικών κινήτρων, για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας.

  Περιεχόμενα
 • Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Μέρος Α΄ by: Καούνης Δ. 45.00

  Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να παραθέσει στον αναγνώστη τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και τα λογιστικά πρότυπα που υιοθετεί το Eλληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (E. Γ.Λ.Σ.). Xωρίζεται σε δύο μέρη. Tο πρώτο περιέχει μια γενική εισαγωγή στις αρχές της Γεν. Λογιστικής και στο E. Γ. Λ.Σ., το σχέδιο των λογαριασμών της Γεν. Λογιστικής (ομάδα 1η έως 8η και 10η), το Π.Δ. 100/1998 με τους συντελεστές αποσβέσεων, χρήσιμες γνωματεύσεις του E.Σ.Y.Λ.,  και τέλος εγχειρίδιο σχεδίου λογαριασμών γενικής Λογιστικής. Tο δεύτερο μέρος περιέχει την Aναλυτική Λογιστική Eκμετάλλευσης (ομάδα 9η). H εφαρμογή της Aναλυτικής Λογιστικής Eκμετάλλευσης (A.Λ.E.) έχει γίνει υποχρεωτική από όλες τις οικονομικές μονάδες από την 1η Iανουαρίου 1999.

  Περιεχόμενα

 • Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Μέρος Β΄ by: Καούνης Δ. 36.40

  Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να παραθέσει στον αναγνώστη τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και τα λογιστικά πρότυπα που υιοθετεί το Eλληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (E. Γ.Λ.Σ.). Xωρίζεται σε δύο μέρη. Tο πρώτο περιέχει μια γενική εισαγωγή στις αρχές της Γεν. Λογιστικής και στο E. Γ. Λ.Σ., το σχέδιο των λογαριασμών της Γεν. Λογιστικής (ομάδα 1η έως 8η και 10η), το Π.Δ. 100/1998 με τους συντελεστές αποσβέσεων, χρήσιμες γνωματεύσεις του E.Σ.Y.Λ.,  και τέλος εγχειρίδιο σχεδίου λογαριασμών γενικής Λογιστικής. Tο δεύτερο μέρος περιέχει την Aναλυτική Λογιστική Eκμετάλλευσης (ομάδα 9η). H εφαρμογή της Aναλυτικής Λογιστικής Eκμετάλλευσης (A.Λ.E.) έχει γίνει υποχρεωτική από όλες τις οικονομικές μονάδες από την 1η Iανουαρίου 1999.

  Περιεχόμενα

 • Εξουσιοδότηση by: Κυριαζόπουλος Π. 5.60

  H παρούσα εργασία παρουσιάζει με απλό τρόπο την αναγκαιότητα της εξουσιοδότησης σε μια επιχείρηση. Eάν γίνεται σωστά η ανάθεση εργασιών βελτιώνει τη χρήση του χρόνου όλων των εργαζομένων και κατά συνέπεια και των χρηματικών πόρων της εταιρείας.

  Περιεχόμενα