Showing 49–72 of 278 results

Sort by:
 • Γενικά Μαθηματικά by: Βρυζίδης Λάζαρος, Σάσσαλος Σπυρίδων, Μακρυγιάννης Αριστείδης, 62.00

  Το βιβλίο αυτό που αποτελείται από το ΜΕΡΟΣ Α΄ και το ΜΕΡΟΣ Β΄ γράφτηκε για να καλύψει την ύλη των Μαθηματικών που διδάσκεται στα τμήματα του Α΄ εξαμήνου των σχολών των Α.Ε.Ι.

  Το ΜΕΡΟΣ Α΄ περιλαμβάνει τη γραμμική άλγεβρα, την αναλυτική γεωμετρία και τους μιγαδικούς αριθμούς. Το ΜΕΡΟΣ Β΄ περιλαμβάνει το διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό των συναρτήσεων μιας πραγματικής μεταβλητής. Και στα δύο ΜΕΡΗ υπάρχουν άφθονα παραδείγματα και εφαρμογές ώστε να εμπεδώνεται κατά τον καλύτερο τρόπο η υπάρχουσα θεωρία.

  Πιστεύουμε ότι το βιβλίο αυτό αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τους σπουδαστές των Α.Ε.Ι. που για πρώτη φορά θα ασχοληθούν με τα θέματα Μαθηματικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και για τους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα.

  Περιεχόμενα
 • Γενική λογιστική (5η έκδ.) by: Βούλγαρη-Παπαγεωργίου Ευμορφία 30.00

  Tο βιβλίο ασχολείται με θέματα Γενικής Λογιστικής και λογαριασμών τάξεως, τα οποία αναπτύσσονται σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (E.Γ.Λ.Σ.), τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και τη φορολογική νομοθεσία. Επίσης, κάθε κεφάλαιο εμπεριέχει πολλά παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση και ασκήσεις, που βοηθούν στην εμπέδωση της θεωρίας.

  Περιεχόμενα

 • Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική τ.Α’ by: Φίλιος Βασίλειος 60.00

  Με τη λεγόμενη “Γενική (Χρηματοοικονομική) Λογιστική” νοείται συνήθως η των εμπορικών επιχειρήσεων (εμπορική) λογιστική, καθώς επίσης και η λογιστική των επιχειρήσεων παροχής (πάσης φύσεως) υπηρεσιών, ενώ συμπεριλαμβάνεται συχνά μία εισαγωγή στη λογιστική των πάσης φύσεως βιομηχανικών επιχειρήσεων. Με τέτοιο περιεχόμενο – αλλά με ποικίλλοντες τίτλους – έχουν γράψει βιβλίο σχεδόν όλοι όσοι διδάσκουν  κατά  καιρούς τη  βασική λογιστική.  Οι  περισσότεροι,  μάλιστα, το  πρώτο βιβλίο λογιστικής που έγραψαν αφορούσε ακριβώς στις αρχές της λογιστικής που ισχύουν γενικώς επί των πάσης φύσεως οικονομικών μονάδων, δηλαδή ασχέτως του οικονομικού τύπου τους (όπως εμπορικών, τραπεζικών, βιομηχανικών, κ.ο.κ.) ή της νομικής μορφής τους, όπως ατομικών ή εταιρικών (ομορρύθμων, ετερορρύθμων, ανωνύμων εταιρειών, κ.τ.λ.).

  Από διδακτική άποψη, ο ανά χείρας πρώτος τόμος της γενικής χρηματοοικονομικής λογιστικής αποτελεί τη βάση της όλης λογιστικής θεωρίας και τεχνικής, όπου πρωταρχική σημασία και σπουδαιότητα έχει η μεθοδική οικοδόμηση της διδακτέας ύλης, η οποία, ιδιαίτερα επί των εισαγωγικού χαρακτήρα συγγραμμάτων λογιστικής, θεωρείται το πλέον ουσιαστικό κριτήριο της επιτυχίας τους. (Βέβαια, το περιεχόμενο αυτού του συγγράμματος συνιστά ύλη ανάμικτη, τόσο εισαγωγικού – introductory – όσο και μεσαίου επιπέδου – intermediate. Γι’ αυτό εναπόκειται στον διδάσκοντα να επιλέξει τα τμήματα εκείνα του βιβλίου τα οποία προσιδιάζουν στη θεματολογία της διδακτέας από αυτόν ύλης.)

  Η διδακτέα ύλη διατάσσεται συστηματικώς συμπληρούμενη με πολλά παραστατικά σχήματα και απεικονίσεις επί κάθε ενός περιγραφόμενου και αναλυόμενου θέματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο συνδυασμός της, μετά σκέψεως, θεώρησης (Denkendes Schauen) προς την, μετά θεώρησης, σκέψη (Anschauliches Denken), βασικό προαπαιτούμενο κάθε επιστημονικής γνώσης.

  Προς εξασφάλιση της αφομοίωσης και εμπέδωσης των εκάστοτε κτώμενων γνώσεων παρατίθενται πληθώρα λυμένων ασκήσεων και εφαρμογών επί του κάθε ενός αναπτυσσόμενου θέματος τόσο εντός του κειμένου (με τη μορφή αριθμητικών παραδειγμάτων) όσο και στο τέλος κάθε ενός κεφαλαίου.

  Σε αυτό τον τόμο παρουσιάζεται επίσης η λογιστική ως προαπαιτούμενο για την εύρεση (καθορισμό) του κόστους και για έλεγχο τους κόστους, στοιχεία βασικά για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων από τους εντός και εκτός κάθε εμποροβιομηχανικής επιχείρησης.

  Περιεχόμενα
 • Δακτυλογραφία (3η έκδ.) by: Μαυρομανωλάκης Μ., Δριτσώνα Αν., 15.00

  Στο βιβλίο διδάσκεται το τυφλό σύστημα «by touch» της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, με το οποίο επιτυγχάνονται άριστα αποτελέσματα στην καλλιέργεια του ρυθμού, της ακρίβειας και της ταχύτητας με την προϋπόθεση ότι ο αναγνώστης θα ακολουθήσει τις οδηγίες που αναφέρονται στις ασκήσεις και θα διαθέσει τον απαιτούμενο χρόνο. Παράλληλα, στο τρίτο μέρος αναφέρονται ερωτήσεις/απαντήσεις για την εκμάθηση του Word. H σειρά διδασκαλίας των ασκήσεων και η όλη οργάνωση του βιβλίου έγιναν μετά από πολύχρονη εμπειρία και έρευνα στον χειρισμό πληκτρολογίου των συγγραφέων.

  Περιεχόμενα
 • Δημιουργική Λογιστική by: Φίλιος Βασίλειος 5.90

  Σε αυτή την εργασία η δημιουργική λογιστική εξετάζεται κατ’ αρχήν ως ένα πρόβλημα των χωρών της Eυρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δε θα ήταν ποτέ δυνατόν να λυθεί πλήρως, με βάση τη μέχρι σήμερα υπάρχουσα (αξιόλογη) αγγλική βιβλιογραφία/αρθρογραφία. H εντύπωση που εξάγεται μετά από προσεκτική θεώρηση της βιβλιογραφίας αυτής είναι ότι υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες και δυνατότητες να μειωθεί η πρακτική της, έτσι ώστε να δημιουργήσει στο οικονομικό μας περιβάλλον.

  Περιεχόμενα
 • Δημιουργώντας μια Επιτυχημένη Επιχείρηση by: Κυριαζόπουλος Π. 6.20

  Ένας υποψήφιος επιχειρηματίας χρειάζεται καταρχήν να πάρει μια απόφαση: αν θα πρέπει να ξεκινήσει μια επιχείρηση ή όχι. Eάν τελικά η απόφαση είναι θετική θα πρέπει να ακολουθήσει λίγο πολύ όσα παρουσιάζονται συνοπτικά στο παρόν εγχειρίδιο: στρατηγικές έναρξης, επιλογή προϊόντος και αγοράς, καινοτομίες, μελέτες, επιχειρηματικό σχέδιο, ενημέρωση περί χρηματοδοτήσεων, marketing και πωλήσεις, στελέχωση της επιχείρησης και κάποιους γενικούς «χρυσούς κανόνες».

  Περιεχόμενα
 • img-book

  για μια σύγχρονη και λειτουργική Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, υπό το φως των εξελίξεων του 21ου αιώνα


  Δημόσια Διοίκηση by: Ντάνος Αναστάσιος 23.00

  Στα πλαίσια της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, υπό το βάρος των νέων δημοσιονομικών δεδομένων, η δημόσια διοίκηση καλείται να μετασχηματισθεί σε όχημα επίτευξης των νέων μνημονιακών στόχων. Αναγνωριζόμενη από την πλειοψηφία της κοινής γνώμης ως «ο μεγάλος ασθενής» και έχοντας ήδη, σε μεγάλο βαθμό, αφομοιώσει την είσοδο των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία της, η ελληνική δημόσια διοίκηση φαίνεται να ακροβατεί ανάμεσα σε θεσμούς νεοεισερχόμενους, όπως αυτούς της κινητικότητας και διαθεσιμότητας του έμψυχου δυναμικού της, των μηχανισμών ελέγχου και της προσπάθειας αποτίναξης του γραφειοκρατικού παρελθόντος της.

  Στο παρόν σύγγραμμα επιχειρείται η σκιαγράφηση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης υπό τα νέα δεδομένα, η αποτύπωση των νέων θεσμών και η αξιολόγησή τους μέσα από το πρίσμα των αρχών της νομιμότητας και του κράτους δικαίου. Αν και η ελληνική δημόσια διοίκηση φαίνεται να «αλλάζει δέρμα», μέσα από επώδυνες και συχνά εξαναγκαστικές διαδικασίες, μένει η τελική αξιολόγηση των πεπραγμένων στη διάθεση του χρόνου, δεδομένου ότι, υπό τις μνημονιακές συγκυρίες που έχουν αλλάξει άρδην την ελληνική πραγματικότητα, η όποια ασφαλής εκτίμηση φαντάζει παρακινδυνευμένη.

  Υπό τα προαναφερθέντα δεδομένα επιχειρείται ο προσδιορισμός της εννοιολογικής διάστασης της δημόσιας διοίκησης, η αποτύπωση των βασικών αρχών που τη διέπουν, η διάρθρωσή της και η προβολή της εξελικτικής πορείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω της μετάβασης από το πρόγραμμα Καποδίστρια, στον Καλλικράτη.

  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσίαση των νεοσύστατων, στην πλειοψηφία τους, μηχανισμών ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, η κριτική αξιολόγηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η παρουσίαση των αρμοδιοτήτων και του έργου των ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο παράγοντα διασφάλισης της διαφάνειας  και της νομιμότητας της δημόσιας διοίκησης, αλλά και προστασίας των δικαιωμάτων των διοικουμένων.

  Τέλος, γίνεται αναφορά στους νέους θεσμούς της κινητικότητας και διαθεσιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και επιχειρείται μια αξιολογική επισκόπησή τους, υπό το πρίσμα των συνταγματικών και διοικητικών αρχών που διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης. Το εν λόγω θέμα διανθίζεται με πρόσφατες νομολογιακές απόψεις, καταδεικνύοντας το μείζον ζήτημα της βλαπτικής μεταβολής των εργασιακών σχέσεων στον δημόσιο τομέα και της παραβίασης των αρχών της αναλογικότητας και της αξιοκρατίας.

  Περιεχόμενα
 • Δημοσιονομικό Δίκαιο (2η έκδ.) by: Κυριακοπούλου Ελ. 24.00

  Φιλοδοξία του παρόντος διδακτικού συγγράμματος είναι όχι μόνον η πλήρης κατάρτιση του αναγνώστη στο τόσο ενδιαφέρον αυτό αντικείμενο του Δικαίου, αλλά και η ανάδειξή του σε εργαλείο χρήσιμο για κάθε Έλληνα πολίτη και ιδιαίτερα του φορολογούμενου πολίτη. H γνώση των δικαιωμάτων, αλλά και των υποχρεώσεών μας είναι και δικαίωμα, αλλά και καθήκον των δημοκρατικών πολιτών.

  Περιεχόμενα
 • Διακριτά Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές by: Καλογερόπουλος Γρηγόριος 20.00

  Διακριτά Δυναμικά Συστήματα ονομάζονται τα Δυναμικά Συστήματα στα οποία η μεταβλητή, κυρίως ο χρόνος, παίρνει διακριτές τιμές. Τα μαθηματικά μοντέλα τέτοιων συστημάτων περιγράφονται με εξισώσεις ή συστήματα διαφορών (Difference Equations).

  Οι εξισώσεις διαφορών προκύπτουν από τη μελέτη προβλημάτων σε διάφορους χώρους της Επιστήμης π.χ. Πιθανότητες, Στατιστική, Ηλεκτρισμός, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Βιολογία, Γενετική, Οικονομία, Θεωρία Αυτομάτου Ελέγχου κ.λπ.

  Επίσης η μεγάλη ανάπτυξη και ευρεία χρήση των ψηφιακών υπολογιστών στην περιοχή του ψηφιακού ελέγχου συστημάτων (Digital Control Systems), όπου χρησιμοποιούνται μαθηματικά μοντέλα με διακριτές μεταβλητές, επισημαίνει τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα μελέτης των εξισώσεων διαφορών.

  Μέσω της θεωρίας και των παραδειγμάτων που αναπτύσσονται στο κείμενο αυτό γίνεται προσπάθεια ώστε ο αναγνώστης ξεκινώντας από το αρχικό πρόβλημα να επιτύχει τη μαθηματική περιγραφή του προβλήματος και στη συνέχεια την ποσοτική και ποιοτική μελέτη των λύσεων. Έτσι επιτυγχάνεται μέσω των μαθηματικών ένας διαφορετικός τρόπος κατανόησης του κόσμου και των μεταβολών του.

  Περιεχόμενα
 • Διαφορικές εξισώσεις by: Γεωργούδης Ιωάννης, Παλιατσός Αθ., Πρεζεράκος Νικόλαος, 26.00

  Oι διαφορικές εξισώσεις από την άποψη της χρησιμότητας στις τεχνολογικές εφαρμογές τοποθετούνται στην κορυφή των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να παρουσιάσει μια πλήρη εικόνα της ποσοτικής θεωρίας των διαφορικών εξισώσεων, δηλαδή όλων των γνωστών μεθόδων επίλυσής τους.

  Περιεχόμενα
 • Διαχείριση Επενδύσεων by: Αλεξανδρίδης Μιχαήλ 27.00

  Tο παρόν πόνημα έχει ως στόχο μια πρώτη προσέγγιση τόσο στο γνωστικό αντικείμενο της Aξιολόγησης Eπενδύσεων (Investment Evaluation) όσο και της Διαχείρισης Xαρτοφυλακίου (Porfolio Management). Για το σκοπό αυτό στο πρώτο μέρος αναφέρεται στις μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων και συνοδεύεται από ποικίλες εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση των εν λόγω μεθόδων. Tο δεύτερο μέρος καλύπτει διεξοδικά τη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Tέλος, με τη μορφή παραρτημάτων δίνονται στατιστικοί πίνακες για την επίλυση διαφόρων εφαρμογών και το νομοθετικό πλαίσιο για συγκεκριμένους φορείς συλλογικών επενδύσεων.

  Περιεχόμενα
 • Διαχείριση έργων (3η έκδ.) by: Κοκκόσης Απόστολος 23.85

  Η τρίτη έκδοση του παρόντος βιβλίου αποτελεί τη συνέχεια της πρώτης (2005) και της δεύτερης έκδοσης (2011) που αναφέρονται στη διαχείριση έργων. Στην τρίτη έκδοση λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι εξελίξεις της τεχνολογίας, οι περιβαλλοντικές παράμετροι που εντάσσονται και δημιουργούν ένα νέο μοντέλο στη διαμόρφωση της διαχείρισης έργων. Το νέο περιβάλλον διαχείρισης έργων διαφοροποιείται λιγότερο ή περισσότερο σε σύγκριση με την υπάρχουσα κλασσική μεθοδολογία διαχείρισης έργων. Επίσης τα τελευταία χρόνια διαγράφεται μια τάση, η επιλογή των διαχειριστών έργων από τους οργανισμούς να στηρίζεται περισσότερο στην εμπειρία και λιγότερο στις διάφορες πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς, όπως PMI, PRINCE2 κ.ά. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τρία νέα κεφάλαια που σε συνδυασμό με τις σημαντικές βελτιώσεις στα υπάρχοντα κεφάλαια της δεύτερης έκδοσης ανταποκρίνονται καλλίτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις της διαχείρισης έργων.

  Το βιβλίο αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα απόκτησης του απαραίτητου υποβάθρου γνώσεων έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιτυχής αντιμετώπιση των απαιτήσεων για τη διαχείριση ενός έργου. Οι γνώσεις αυτές κρίνεται απαραίτητο, να αποκτηθούν από άτομα που διαχειρίζονται έργα, όπως π.χ. διευθυντές, μηχανικοί, επιστήμονες, στελέχη του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, ερευνητές, φοιτητές κ.ά, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις διαχείρισης ενός έργου. Εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η  ορθολογιστική χρήση των διαθέσιμων οικονομικών, ανθρώπινων και περιβαλλοντικών πόρων κάνει επιτακτική την ανάγκη χρήσης των απαραίτητων δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση ενός έργου ικανοποιώντας πλήρως τις προδιαγραφές του έργου.

  Στο βιβλίο γίνεται μια εκτενής εισαγωγή στη διαχείριση έργων. Αναφέρονται οι δεξιότητες, οι πρακτικές και οι διαδικασίες που ισχύουν στα περισσότερα έργα, και οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι γενικά αποδεκτές. Γενικά αποδεκτές δεν σημαίνει ότι οι γνώσεις, τα εργαλεία και οι πρακτικές που περιγράφονται είναι ή θα πρέπει να εφαρμοστούν ομοιόμορφα σε όλα τα έργα.

  Περιεχόμενα

   

 • Διαχείριση έργων & Σχεδίαση CAD by: Κοκκόσης Απόστολος 33.90

  Το βιβλίο αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα απόκτησης του απαραίτητου  υποβάθρου  γνώσεων έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιτυχής αντιμετώπιση των απαιτήσεων για τη διαχείριση ενός έργου. Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκτηθούν από άτομα που διαχειρίζονται έργα, όπως π.χ ένας διευθυντής, ένας μηχανικός, ένα στέλεχος του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, ένας ερευνητής, ένας φοιτητής, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις διαχείρισης ενός έργου. Εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η  ορθολογιστικότερη χρήση των διαθέσιμων οικονομικών,  ανθρώπινων και  περιβαλλοντικών πόρων κάνει επιτακτική την ανάγκη χρήσης των απαραίτητων δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση ενός έργου ικανοποιώντας πλήρως  τις προδιαγραφές του έργου.

  Το βιβλίο αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια εκτενής εισαγωγή στη διαχείριση έργου. Αναφέρονται οι δεξιότητες, οι πρακτικές και οι διαδικασίες που ισχύουν στα περισσότερα έργα, και οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι γενικά αποδεκτές. Γενικά αποδεκτές δεν σημαίνει ότι οι γνώσεις, τα εργαλεία και οι πρακτικές που περιγράφονται είναι ή θα πρέπει να εφαρμοστούν ομοιόμορφα σε όλα τα έργα. Ο διαχειριστής και η ομάδα διαχείρισης ενός έργου είναι πάντα αρμόδιοι για να καθορίσουν τι είναι αποδεκτό, τι είναι κατάλληλο και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν σε ένα συγκεκριμένο έργο. Επίσης, το πρώτο μέρος του παρόντος βιβλίου είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σαν, ένα κοινό λεξικό όρων που σχετίζονται με το επάγγελμα, την πρακτική, και την περιγραφή που θα οδηγήσουν στη σωστή διαχείριση ενός έργου. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου ασχολείται με τη Σχεδίαση CAD, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας μελέτης σχεδίασης και κατασκευής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, κάνοντας χρήση διαφόρων σχεδιαστικών  εργαλείων (CAD Tools).

  Περιεχόμενα

   

 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων by: Κιόχος Π., Κιόχος Α., Παπανικολάου Γ., 25.00

  Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η ανάλυση των σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών για τη διαμόρφωση χαρτοφυλακίων και αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως αυτές έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα, ώστε ο κάθε επενδυτής να πετύχει όσο το δυνατό υψηλότερες αποδόσεις με το μικρότερο κίνδυνο, ανάλογα με τις συνθήκες και προοπτικές της χρηματιστηριακής αγοράς.

  Στο βιβλίο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε βασικές θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις που έχουν σχέση με την κατασκευή και την αξιολόγηση χαρτοφυλακίων και αμοιβαίων κεφαλαίων και τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων.

  Περιεχόμενα
 • Διεθνές Marketing by: Σαμαντά Ειρήνη 20.00

  Πρόλογος
  Το Παγκόσμιο και Διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν σήμερα oι επιχειρήσεις χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα. Η παγκοσμιοποίηση, η εκρηκτική αύξηση του εμπορίου και του ανταγωνισμού και η τεχνολογική μεταβολή είναι δυνάμεις που συνοδεύουν τις δραματικές αλλαγές. Το αποτέλεσμα είναι η παγκόσμια αγορά να συρρικνώνεται με γρήγορους ρυθμούς. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης αναφέρεται στη συνένωση των εθνικών αγορών, οι οποίες, ήταν ιστορικά διακριτές και ξεχωριστές μεταξύ τους, σε μία τεράστια αγορά. Οι αναδυόμενες παγκόσμιες τάσεις και προκλήσεις της νέας οικονομίας έχουν επιφέρει την όξυνση του ανταγωνισμού, ο οποίος δημιουργεί προβλήματα στις επιχειρήσεις.
  Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, επηρεάζει άμεσα τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός έχει οδηγήσει έναν μεγάλο αριθμό οικονομικών μονάδων να αναζητούν επιχειρηματικές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους και να προστατεύσουν την θέση τους στην αγορά. Ουσιαστικό κίνητρο εξόδου μίας επιχείρησης στις ξένες αγορές είναι η ανάγκη απεγκλωβισμού της από τα στενά πλαίσια της εγχώριας αγοράς. Ιδιαίτερα, όταν η επιχείρηση διαθέτει ικανοποιητική εμπειρία στον τομέα του διεθνούς marketing αποτελεί μία από τις διαδικασίες που την καθιστούν πραγματικά ανταγωνιστική και έχει άμεσα αποτελέσματα στην οικονομική της ανάπτυξη και ισχυροποίηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το βιβλίο αναλύει τον τρόπο λήψης αποφάσεων διεθνοποίησης μιας επιχείρησης και περιγράφει τις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τις διεθνείς δραστηριότητες της. Εξετάζονται οι πηγές πληροφοριών από πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία ενός Διεθνούς Συστήματος Πληροφοριών Marketing, περιγράφονται οι εναλλακτικές στρατηγικές διείσδυσης σε ξένες αγορές και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν. Αναλύονται οι στρατηγικές που αφορούν το προϊόν, την τιμολόγηση, τα δίκτυα διανομής και την προβολή και επικοινωνία για τις διεθνείς αγορές.
  Η πραγματική σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας θα προέλθει μόνο μέσα από τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας ιδιαίτερα των βιομηχανικών επιχειρήσεων, η οποία με τη σειρά της δεν μπορεί να στηρίζεται παρά στον τεχνολογικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό τους και στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών. Συνεπώς, το θέμα της διεθνοποίησης είναι ιδιαίτερα επιβεβλημένο για τη χώρα μας, η οποία έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλή εξαγωγικό εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Περιεχόμενα

 • Διεθνές εμπόριο by: Δασκάλου Γ. 21.00

  Tο παρόν σύγγραμμα αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για τους επιχειρηματίες που εναγωνίως αναζητούν τη λύση στα καθημερινά προβλήματα των συναλλαγών τους με το εξωτερικό. Aρχικά παρατίθονται μια σειρά κεφαλαίων ιστορίας και προβληματισμού γύρω από τις βασικές κατευθύνσεις του Διεθνούς εμπορίου. Mετά ακολουθεί η επεξεργασία θεμάτων σχετικών με τις πληρωμές, την αγορά συναλλάγματος, τα συμβόλαια και τις διασφαλίσεις, διότι η εισροή του χρήματος αποτελεί το επισφράγισμα των προσπαθειών του Διεθνούς εμπορίου. Tέλος, αναπτύχθηκαν οι τομείς των μεταφορών και των τελωνειακών διαδικασιών και εδόθη ιδιαίτερη έμφαση στο οργανωτικό πλαίσιο του Διεθνούς εμπορίου, δηλαδή στις συμφωνίες GATT κλπ.

  Περιεχόμενα
 • Διεθνές εμπόριο by: Μορφοβασίλης Δ. 12.00

  Πρόθεση του παρόντος βιβλίου είναι να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους επιχειρηματίες που αναζητούν τη λύση στα καθημερινά προβλήματα των συναλλαγών τους με το εξωτερικό. Aρχικά παρατίθονται μια σειρά κεφαλαίων σχετικά με τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, τις θεωρίες του διεθνούς εμπορίου: προσφορά-ζήτηση, τον προσδιορισμό του εθνικού εισοδήματος σε μια ανοικτή αγορά, το συνάλλαγμα, το ισοζύγιο πληρωμών, τους δασμούς και για τις τελωνειακές ενώσεις. Tέλος, παρατίθονται οι δυναμικοί παράγοντες που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο (θεώρημα του Rybczynski) και οι μακροχρόνιες κινήσεις κεφαλαίων έναντι των βραχυχρόνιων διεθνών κινήσεων κεφαλαίων.

  Περιεχόμενα

 • Διεθνή λογιστικά πρότυπα by: Φίλιος Βασίλειος, Τσόλης Κ., 8.50

  Για το έτος 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε ότι όλες οι ελληνικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Κάποια δεδομένα επομένως έπρεπε να αλλάξουν. Το παρόν έργο έχει ως κύριο σκοπό να κάνει μια εισαγωγή στο τι είναι Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και πόσο επηρεάζει η εφαρμογή τους τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους.

  Περιεχόμενα
 • Διεθνής λογιστική: τα πλαίσιά της. International Accounting: its frameworks τ.Α’ by: Φίλιος Βασίλειος 12.50

  To πόνημα αυτό απευθύνεται κυρίως σε λογιστές που επιζητούν να ενσωματώσουν στην επαγγελματική τους γνώση κάθε εξέλιξη στον κλάδο που απασχολούνται, ανεξάρτητα από τη χώρα προσέλευσής τους, η οποία μπορεί να βελτιώσει τη δυνατότητά τους να εκτελούν τη λειτουργία τους στην κοινωνία που ζουν. Aυτή τη νέα γνώση προσπαθούν να την προσαρμόσουν στις πολιτικές και πολιτιστικές απαιτήσεις της χώρας τους. Nέες λογιστικές επινοήσεις γίνονται σε διάφορα μέρη του κόσμου κατά καιρούς και, εάν αυτές έχουν δυνατότητα εφαρμογής σε άλλες χώρες, είναι σωστό να υποδεικνύονται τρόποι για διευκόλυνση της διεθνούς ροής των λογιστικών εννοιών και μεθόδων.

  Περιεχόμενα

 • Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 3η Βιομηχανική Επανάσταση by: Κυριαζόπουλος Π., Τερζίδης Κωνσταντίνος, 28.00

  Tο παρόν πόνημα αποτελεί ένα συστηματικό οδηγό για την ίδρυση και λειτουργία μιας Μικρομεσαίας επιχείρησης. Απευθύνεται σε δυνητικούς νέους επιχειρηματίες με όραμα, οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τα ειδικά προβλήματα του μάνατζμεντ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φιλοδοξεί να τους μεταδώσει τις εξειδικευμένες γνώσεις οικονομικού και διοικητικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητες για την επιτυχή μετουσίωση του οράματός τους σε πράξη.

  Περιεχόμενα

 • Διοίκηση προσωπικού by: Μαντάς Ν. 10.00

  Tο παρόν βιβλίο ασχολείται με θέματα διαδικασιών οργάνωσης των επιχειρήσεων από έμψυχο υλικό. H χρησιμότητα της εργασίας αυτής είναι προφανής γιατί ο συγγραφέας κατά τρόπο επιστημονικό, μεθοδικό και γλαφυρό προσεγγίζει το θέμα της Διοίκησης προσωπικού και βοηθάει αποτελεσματικά τον άνθρωπο να λειτουργήσει στο χώρο της εργασίας ειδικότερα και γενικότερα μέσα την κοινωνία ως παραγωγική μονάδα, αλλά συνάμα και ως άνθρωπος.

  Περιεχόμενα

 • Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα (2η έκδ.) by: Γιαννακόπουλος Διον., Παπουτσής Ι., 30.00

  Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών καθιστούν πολύ γρήγορα ξεπερασμένα ή έστω ανεπίκαιρα σημαντικά στοιχεία αυτής της τεχνολογίας, από τα απλά εξαρτήματα των Η/Υ, το λογισμικό και τα μέσα ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων μέχρι και τα σχετικά συγγράμματα.

  Στην προηγούμενη (πρώτη) έκδοση είχαμε υποσχεθεί σύντομα μια νεώτερη με όλες τις εξελίξεις της τεχνολογίας των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (ΠΣΔ), αλλά και βελτιώσεις στην παρουσίαση ορισμένων ενοτήτων.

  Με τη νέα έκδοση που παρουσιάζουμε, πιστεύουμε ότι προσεγγίσαμε εν μέρει τον πρώτο στόχο και πετύχαμε το δεύτερο. Με εξαίρεση τα δύο πρώτα κεφάλαια που αναφέρονται σε βασικές διαχρονικές έννοιες της θεωρίας των Συστημάτων και των ΠΣΔ και στα οποία έγιναν μόνο ορισμένες συντακτικές και γραμματικές βελτιώσεις, στα υπόλοιπα κεφάλαια επήλθαν σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις, ενώ προστέθηκε ένα επιπλέον κεφάλαιο προκειμένου να δοθεί έμφαση στην επιχειρηματική ευφυΐα σαν βάση προσομοίωσης επιχειρηματικών διαδικασιών και ανάπτυξης ΠΣΔ, που αποβλέπουν στην υποστήριξη εξειδικευμένων λειτουργιών των επιχειρήσεων.

  Τέλος αφαιρέθηκαν τμήματα που αφορούσαν σε λογισμικό αυτοματισμού γραφείου, θεωρώντας ότι ξεφεύγει πλέον από το σκοπό του συγκεκριμένου συγγράμματος, μιας και θεωρείται πλέον στοιχειώδης γνώση Πληροφορικής για κάθε πολίτη του 21ου αιώνα.

  Περιεχόμενα

 • Διοικητική δεοντολογία & πρακτική by: Μαντάς Ν., Κακούνης Π., Ντάνος Αναστάσιος, 11.50

  Tο παρόν βιβλίο έχει διαιρεθεί σε εννέα κεφάλαια: Tο πρώτο κεφάλαιο πραγματεύεται τα βασικά στοιχεία της θεωρίας της διοικητικής των επιχειρήσεων. Tο δεύτερο κεφάλαιο το ρόλο των στελεχών της διοίκησης στην επιχείρηση και στην κοινωνία. Tο τρίτο κεφάλαιο τη διάκριση των διοικητικών στελεχών και την αποστολή τους. Tο τέταρτο πραγματεύεται την ηγεσία, ενώ το πέμπτο τη δεοντολογία και επαγγελματική κατάρτιση. Tο έκτο κεφάλαιο τη διαδραμάτιση των διαφόρων ρόλων. Tο έβδομο πραγματεύεται την εποπτεία και τα μέσα εποπτείας. Tο όγδοο κεφάλαιο εξετάζει τις τεχνικές και ποσοτικές μεθόδους της διοίκησης, ενώ το τελευταίο κεφάλαιο τα επιχειρησιακά παιχνίδια.

  Περιεχόμενα

 • Διοικητική ψυχολογία by: Κόντης Θ. 18.00

  H παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια κατάταξης των επιστημονικών και θεωρητικών ενοτήτων που καλύπτουν την έρευνα στον τομέα της διοικητικής ψυχολογίας και απευθύνεται σε οποιονδήποτε έχει ιδιαίτερη έφεση στην έρευνα των ανθρωπίνων προβλημάτων και γενικά στη μελέτη της ανθρώπινης παρουσίας μέσα στους οργανισμούς.

  Περιεχόμενα