Showing 265–278 of 278 results

Sort by:
 • img-book

  μηχανική – θερμότητα


  Φυσική Ι (2η έκδ.) by: Ζήσος Αθ. 36.60

  Στόχος του βιβλίου είναι η ανάπτυξη των βασικών εννοιών της Μηχανικής και Θερμότητας -σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- με ταυτόχρονη αντιμετώπιση εφαρμογών που η επεξεργασία τους απαιτεί στοιχειώδεις τύπους ολοκληρωτικού λογισμού. Σε κάθε κεφάλαιο δίνονται οι ορισμοί των εννοιών με τις μονάδες μέτρησης, αποδεικνύονται –όπου είναι απαραίτητο– σχέσεις μεταξύ φυσικών μεγεθών, δίνονται λυμένα παραδείγματα και ακολουθούν Eφαρμογές–Προβλήματα για εξάσκηση.

  Περιεχόμενα

 • img-book

  φορτίου, μάζας, ενέργειας


  Φυσική της ροής by: Ζαχαριάδου Κατερίνα, Σκούντζος Αντώνης, 35.00

  Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό της μεγάλης προσπάθειας των συγγραφέων να δημιουργήσουν ένα κείμενο εννοιολογικά και γλωσσολογικά ομογενοποιημένο και κατά το δυνατόν απλό και σαφές αλλά ταυτόχρονα επιστημονικά ακριβές.

  Στις σελίδες αυτού του βιβλίου γίνεται προσπάθεια να υλοποιηθεί η επιθυμία των συγγραφέων να συνδυάσουν την απλοποίηση δύσκολων επιστημονικών θεμάτων, ιδιαίτερα για αναγνώστες στερούμενους στέρεου μαθηματικού υπόβαθρου, με την απαιτούμενη για πανεπιστημιακό σύγγραμμα ακριβολογία και σαφήνεια.

  Επιπλέον, επιδίωξη των συγγραφέων είναι, πέρα από την παρουσίαση και ανάπτυξη των κεφαλαίων της φυσικής που διαπραγματεύονται, να υποστηρίξουν και να καλλιεργήσουν στις συνειδήσεις των αναγνωστών του βιβλίου την άποψη μιας ολιστικής θεώρησης της φυσικής. Αυτό επιδιώκεται με τρεις τρόπους:

  α) με τον τίτλο, ο οποίος υποδηλώνει ότι τα επί μέρους θέματα που αναπτύσσονται στα διάφορα κεφάλαια δεν είναι στην πραγματικότητα παρά διαφορετικές εκφάνσεις μιας βαθύτερης και θεμελιωδέστερης διαδικασίας που είναι η ροή είτε αυτή εκδηλώνεται ως ροή φορτίου είτε ως ροή μάζας είτε ως ροή ενέργειας.

  β) με την παράθεση στην αρχή κάθε κεφαλαίου σύντομων βιογραφικών στοιχείων για σημαντικούς επιστήμονες και φιλοσόφους που συνέβαλαν έμμεσα ή άμεσα στην ανάπτυξη των θεμάτων που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο αυτό, προκειμένου να τονιστεί ότι εκείνοι που συνέβαλλαν στην πρόοδο της επιστήμης ήταν απλοί, καθημερινοί άνθρωποι που προσπάθησαν να επεκτείνουν τα σύνορα της κατανόησης του κόσμου και να περιορίσουν την περιοχή της άγνοιας και της δεισιδαιμονίας.

  γ) Τέλος με τη διασπορά σ’ όλη την έκταση του βιβλίου γνωμικών, απόψεων και αποσπασμάτων από γνωστούς επιστήμονες, διανοητές και λογοτέχνες προκειμένου να καταδειχτεί ότι η αγωνία για την αναζήτηση του όντος καθ’ εαυτού και της πρώτης αιτίας είναι κάτι που διαπερνά εξίσου επιστήμονες, φιλοσόφους αλλά και καλλιτέχνες.

  Περιεχόμενα

 • Φυσική των Η/Υ συστημάτων by: Κουτρουμπάς Κ.Σ., Κουτρουμπάς Σ.Κ., 25.00

  Tο παρόν βιβλίο είναι χρήσιμο για κάθε αναγνώστη που ενδιαφέρεται για τις ιδέες, τις θεωρίες και τα πειράματα της σύγχρονης Φυσικής. Στο βιβλίο αναφέρονται ορισμένα από τα φαινόμενα που προκάλεσαν την αμφισβήτηση της κλασικής Φυσικής και έβαλαν τις βάσεις της σύγχρονης. H κβαντομένη ακτινοβολία του μέλανος σώματος, το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, το φάσμα της ακτινοβολίας των ατόμων κλπ.

  Περιεχόμενα

 • Χρηματιστήριο αξιών & Χρηματιστήριο παραγώγων (5η έκδ.) by: Βούλγαρη-Παπαγεωργίου Ευμορφία 23.50

  Το βιβλίο αυτό θέλοντας να βοηθήσει ακόμη και τον αμύητο αναγνώστη ξεκινά από απλά και βασικά θέματα και καταλήγει σε πιο εξειδικευμένα και περίπλοκα.

  Τα πρώτα εννέα κεφάλαια είναι αφιερωμένα κυρίως σε θέματα που αφορούν το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, όπως ποιες αξίες διαπραγματεύονται σ’ αυτό, με ποια διαδικασία εισάγονται, πώς γίνονται οι συναλλαγές, ποιος ο τρόπος λειτουργίας και διοίκησής του, ποια τα έντυπα που δημοσιεύει.

  Στα επόμενα πέντε κεφάλαια αναλύεται τι είναι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, Εταιρίες Λήζινγκ, πώς υπολογίζονται οι χρηματιστηριακοί δείκτες, με ποιους τρόπους επιλέγονται οι τίτλοι και πώς σχηματίζεται ένα χαρτοφυλάκιο τίτλων.

  Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πορεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά τα τελευταία δέκα χρόνια μαζί με τα γεγονότα που το επηρέασαν.

  Θεώρησα χρήσιμο να συμπληρώσω την ύλη του βιβλίου με τρία παραρτήματα. Στο πρώτο παράρτημα δίνεται ένα παράδειγμα ανάλυσης για την επιλογή μιας μετοχής. Το δεύτερο παράρτημα περιλαμβάνει ένα λεξιλόγιο με χρηματιστηριακούς όρους και στο τρίτο παράρτημα παρατίθενται στατιστικά στοιχεία που αφορούν το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

  Περιεχόμενα

   

 • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων (2η έκδ.) by: Δασκάλου Γ. 50.00

  Tο παρόν σύγγραμμα εξετάζει την διαρκή εξέλιξη και ανανέωση των μέσων, των μεθόδων και του ρυθμιστικού πλαισίου της χρηματιστικής επιστήμης, κυρίως στο χώρο της χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του πονήματος είναι η άντληση πολλών στοιχείων από εθνικά ή κοινοτικά νομοθετικά ή άλλα κείμενα και αναφορές σε πολλές επιχειρήσεις, ώστε να διευκολυνθεί η συνέχιση των προσωπικών διερευνήσεων του αναγνώστη.

  Περιεχόμενα

 • Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων by: Κιόχος Π., Θάνος Γ., Παπανικολάου Γ., 40.00

  Tο βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για όσους ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την χρήση των σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης των χρηματοοικονομικών φαινομένων. Γι αυτό το σκοπό γίνεται συστηματική παρουσίαση αυτών των σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών της χρηματοδοτικής των επιχειρήσεων, ήτοι του συγκεκριμένου εκείνου κλάδου της οικονομικής επιστήμης που ασχολείται με την λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων που αφορούν επενδύσεις και τις επιδράσεις διαφόρων αποφάσεων που σχετίζονται με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

  Περιεχόμενα

 • Χρηματοοικονομική ανάλυση τ.Α’ (2η έκδ.) by: Φίλιος Βασίλειος 18.00

  O κύριος σκοπός του παρόντος έργου είναι να παρουσιαστεί μια συστηματική εξήγηση του πως να αναλύονται και ερμηνεύονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων καθώς επίσης ορισμένων κατ’ επιλογή ειδικευμένων κλάδων. Επίσης, αξιοσημείωτη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση και ενδελεχή συζήτηση των μεθόδων και αρχών χρηματοοικονομικής ανάλυσης, όπως επίσης στην διαδικασία ερμηνείας των χρηματοοικονομικών/λογιστικών εκθέσεων καταστάσεων. Mε μια τέτοια επιστημονική και μεθοδική δομή το έργο αυτό είναι πρωτίστως θεωρητικής-μεθοδολογικής εκπαίδευσης της σκέψης που καθιστά τον ενδιαφερόμενο όχι μόνο να αναγνωρίζει το ουσιώδες αλλά και να δίνει λύσεις στα αναρίθμητα προσωπικά θέματα της οικονομίας των επιχειρήσεων (ιδίως του ιδιωτικού τομέα).

  Περιεχόμενα

 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση by: Αλεξανδρίδης Μιχαήλ 18.00

  Tο πόνημα αυτό ασχολείται με την ορθολογική διαχείριση του συντελεστή παραγωγής κεφάλαιο και πιο συγκεκριμένα με την εκμάθηση κάποιων μεθόδων υπολογισμού. Επίσης, δίνεται έμφαση στους νέους χρηματοοικονομικούς θεσμούς (Leasing – Forfaiting – Franching), οι οποίοι τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται όλο και περισσότερο από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

  Περιεχόμενα

 • Χρηματοοικονομική διοίκηση & πολιτική by: Κιόχος Π., Κιόχος Α., Θάνος Γ., Παπανικολάου Γ., 40.00

  Σήμερα η χρηματοοικονομική διοίκηση και πολιτική συνεχίζει να εξελίσσεται με ένα συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό. Oι συνεχείς μεταβολές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας οδηγούν συνεχώς σε νέους τρόπους χρηματοδότησης, σε νέες μεθόδους των χρηματοοικονομικών φαινομένων και σε σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους διαχείρισης κινδύνων (risk management) που συμβάλλουν αποτελεσματικά στη λήψη ορθολογικών χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

  Σκοπός του πονήματος αυτού είναι η περιγραφή και η ανάλυση των σύγχρονων αντικειμένων της χρηματοοικονομικής διοίκησης και πολιτικής, όπως αυτά έχουν εξελιχθεί κατά τα τελευταία χρόνια στον παγκόσμιο χώρο.

  Περιεχόμενα

 • Χωροχρονική Θεωρία τ.Α’ by: Κερτσόπουλος Γεώργιος 21.00

  Ο παρών τόμος Α΄ της «Χωροχρονικής Θεωρίας», η Φιλοσοφία του Χωρόχρονου επαναπροσδιορίζει τους σκοπούς, τις μεθόδους και τις προϋποθέσεις της φιλοσοφίας, διευρύνοντας τη μεταφιλοσοφική έρευνα.
  Από τα κείμενα του βιβλίου:

  • … Ο τετραδιάστατος χωρόχρονος σχετίζεται άμεσα με τρεις οριακές συνθήκες: α) της σταθεράς του φωτός, β) του εσωτερικού μιας μαύρης τρύπας και γ) των χορδών του σύμπαντος.
  • … Ενώ ο χώρος και ο χρόνος στον αισθητό κόσμο εννοούνται ως διαστάσεις, στο φυσικό κόσμο είναι δυνάμεις, γι’ αυτό και ο χώρος ως συνολική έννοια είναι διαστασοδύναμη και ο χρόνος δυναμοδιάσταση.
  • … Η υλική και άυλη υπόσταση του ανθρώπου δημιουργεί ένα πλήθος χωροχρονικών και μη χωροχρονικών αντιθέσεων, οι οποίες δύνανται να συνάπτονται και να αίρονται συγχρόνως από τον ίδιο, όταν κατά την ίδια στιγμή η γνωσοάγνοιά του, του δίνει τη δυνατότητα αυτόβουλης κι απεριόριστης δράσης.
  • … Για κάθε 300.000 χλμ. περίπου χωρικής απόστασης που σημειώνεται μεταξύ οποιουδήποτε συστήματος αναφοράς όμοιου με του γήινου και της συνθήκης του φωτός, το σύστημα αναφοράς χρεώνεται με ποσοτική διάρκεια κύλισης χρόνου ενός δευτερολέπτου…
  • … Η αδυναμία του συστήματος αναφοράς να συντρέξει με τη συνθήκη του φωτός, δηλαδή της μη κύλισης χρόνου, γίνεται η αιτία ύπαρξης χρόνου για το σύστημα.
  • … Αυτό είναι το χρονικό κόστος της ύπαρξης.

  Περιεχόμενα

 • Ψηφιακές Επικοινωνίες by: Γιαννακόπουλος Παναγ. 29.00

  Η Επικοινωνία είναι μια από τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου και από την αρχαιότητα ένα από τα κύρια μελήματά του. Με τον όρο επικοινωνία, εννοούσαμε την δυνατότητα μεταφοράς μηνυμάτων με οποιονδήποτε τρόπο. Σήμερα τα σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών που αναπτύσσονται με μεγάλη ταχύτητα και τα υπάρχοντα κλασσικά αναλογικά συστήματα επικοινωνιακών μετατρέπονται σε ψηφιακά.

  Το παρόν πλήρες εγχειρίδιο περιλαμβάνει το θεωρητικό και το πειραματικό μέρος του μαθήματος των Ψηφιακών Επικοινωνιών και αποτελεί ένα εγχειρίδιο που έχει σαν στόχο να οδηγήσει τους φοιτητές σε περαιτέρω έρευνα θεμάτων ψηφιακών επικοινωνιών από την διεθνή βιβλιογραφία.

  Στο θεωρητικό τμήμα του βιβλίου αναπτύσσονται οι βασικές ιδιότητες των σημάτων, γενικά περί φασιθετών, τον μετασχηματισμό Fourier, την συνάρτηση Dirac-Delta, την συνάρτηση μοναδιαίου βήματος, την Περιέλιξη, την φασματική πυκνότητα ισχύος (PSD), Ιδανικά Φίλτρα, Mείκτες, Διαμορφώσεις ΑΜ, FM και συστήματά τους, το κύκλωμα COSTAS, Παραγωγή SSB, την NBFM, την WBFM, συστήματα DSB-SC και SSB, PM. Επίσης δειγματοληψία, διαμόρφωση-αποδιαμόρφωση PAM και πολυπλεξία χρόνου.

  Στο εργαστηριακό τμήμα οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται υλοποιούνται με τις εργαστηριακές μονάδες ΤPS-3431, TPS-3481, TPS-3491 και ΤPS-3421 της SES (Scientific Education Systems). H κάθε εργαστηριακή άσκηση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία πειραματικές διατάξεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν εγχειρίδιο. Έτσι υπάρχει ένα σύνολο από τουλάχιστον δώδεκα εργαστηριακές ασκήσεις που ολοκληρώνουν την θεματολογία με την χρήση των δοκιμαστηρίων του εργαστηρίου.

  Περιεχόμενα

 • Ψηφιακή επεξεργασία σήματος by: Σύρκος Γεώργιος 30.00

  εισαγωγή, θεωρία και εφαρμογές

 • Ψηφιακός Έλεγχος by: Σύρκος Γεώργιος 36.40

  Είναι πλέον αναμφισβήτητο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των βιομηχανικών ελεγκτών υλοποιούνται από ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα  (μC, μE).

  Είναι συνεπώς απαραίτητο για τους μηχανικούς αυτοματισμού να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά της λειτουργίας των ψηφιακών ελεγκτών για να μπορούν να εκτιμήσουν τα πλεονεκτήματα τους όπως και να λάβουν υπόψη τα μειονεκτήματα τους.

  Ο σκοπός του βιβλίου είναι να δώσει στον μελετητή με τρόπο κατανοητό και με πολλά παραδείγματα, τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή, για τον έλεγχο ή/και την ανάλυση μιας παραγωγικής διεργασίας σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον.

  Η ύλη του βιβλίου προϋποθέτει βασικές γνώσεις κλασικής ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (ΣΑΕ), όπως μετασχηματισμό Laplace, διαγράμματα Bode, Nyquist και ΓΤΡ, σχεδίαση ελεγκτών με προδιαγραφές στο πεδίο συχνοτήτων (Φm, Gm) ή στο πεδίο χρόνου (Ts, Tr, ζ), ανάλυση στο πεδίο χρόνου κλ.

  Περιεχόμενα

 • Ψηφιακός Έλεγχος Συστημάτων by: Σύρκος Γεώργιος 25.00

  O σκοπός του έργου αυτού είναι να δώσει στον μελετητή με τρόπο κατανοητό και με πολλά παραδείγματα, τις απαραίτητες γνώσεις, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή, για τον έλεγχο ή/και την ανάλυση της παραγωγικής διεργασίας σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον.

  H ύλη του βιβλίου προϋποθέτει βασικές γνώσεις κλασικής ανάλυσης και σχεδίασης αναλογικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (ΣAE), όπως μετασχηματισμό Laplace, διαγράμματα Bode, Nyquist και ΓTP, σχεδίαση ελεγκτών με προδιαγραφές στο πεδίο συχνοτήτων (Φm,. Gm) ή στο πεδίο χρόνου (Ts, Tr,ζ), ανάλυση στο πεδίο χρόνου κλπ.

  Tέλος, η ύλη του βιβλίου χωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες: α) Θεωρητική υποδομή διακριτών και υβριδικών συστημάτων και β) σχεδίαση ψηφιακών ελεγκτών.

  Περιεχόμενα