ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (76)

Showing 1–24 of 76 results

Sort by:
 • Cad/Cam by: Τσελές Δημήτριος 26.00

  H αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστικών συστημάτων, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής, οι οποίες εξασφαλίζουν αύξηση στην παραγωγικότητα και βελτίωση στην ποιότητα των παραγομένων αγαθών. H χρήση των υπολογιστών, με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό, συνέβαλε στο να υπερκερασθούν προβλήματα της συμβατικής τεχνολογίας και οριοθέτησε την εμφάνιση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών της παραγωγής. Oι τεχνολογίες αυτές εξελίσσονται ταχύτατα, δημιουργώντας ένα πλαίσιο υποδομών για την ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

  Περιεχόμενα
 • CIM, Ενοποιημένη παραγωγή με Η/Υ by: Σκιττίδης Φ. 41.80

  Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να βοηθήσει τον αναγνώστη στην κατανόηση των εννοιών που εμπεριέχονται στην τεχνολογία της Ενοποιημένης Παραγωγής με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Computer Integrated Manufacturing – CIM) και να βοηθήσει στην εφαρμογή αυτών των εννοιών σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής στη βιομηχανία. Το βιβλίο “CIM – Ενοποιημένη Παραγωγή με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή”, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο γνώσης για αυτούς που σκοπεύουν να υιοθετήσουν την τεχνολογία CIM.

  Στα πρώτα 7 κεφάλαια του παρόντος βιβλίου γίνεται μία προσέγγιση των τεχνολογιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του CIM σε κατασκευαστικό περιβάλλον.

  Οι τεχνολογίες αυτές βασίζονται στην επιστήμη της πληροφορικής και αποτελούν τα βασικά μέρη του παζλ που λέγεται CIM. Οι τεχνολογίες είναι:

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ Ή  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΜΕ Η/Υ (COMPUTER AIDED MANUFACTURING SYSTEMS – CAM). ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (COMPUTER AIDED DESIGN – CAD). ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS – FMS). ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ JUST-IN-TIME (JIT). ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ Η/Υ

  Θεωρήθηκε αναγκαίο να προηγηθεί στο βιβλίο η περιγραφή αυτών των τεχνολογιών επειδή ο αναγνώστης όταν φθάσει στο 8ο κεφάλαιο θα πρέπει να γνωρίζει τις τεχνολογίες που προσδοκούμε να ενοποιήσει η εφαρμογή του CIM.

  Επιδιωκόμενοι στόχοι:

  Η εισαγωγή του αναγνώστη στη φιλοσοφία της Ενοποιημένης Παραγωγής με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (CIM) και η επεξήγηση των διαφόρων εννοιών του CIM.

  • Η ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων που προσφέρονται κατά την εφαρμογή του CIM.
  • Ο προσδιορισμός των λειτουργιών των υποσυστημάτων του CIM.
  • Η επεξήγηση των βασικών συστατικών της δομής και οργάνωσης του CIM.
  • Η κατανόηση των βασικών πακέτων λογισμικού που αποτελούν το κορμό κάθε συστήματος CIM.
  Περιεχόμενα
 • Αναλογική εξομοίωση συστημάτων by: Καλλιγερόπουλος Δ., Βασιλειάδου Σουλτ., 26.20

  H παρόν μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο αναλύεται η θεωρία της Aναλογικής Eξομοίωσης. Eνώ, στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εργαστηριακές ασκήσεις που στοχεύουν στην πρακτική εφαρμογή όσων αναφέρθηκαν στη θεωρία. Mε βασικά Aναλογικά Στοιχεία εξομοιώνονται δηλαδή Συστήματα Πρώτης και Δεύτερης Tάξης, Aναλογικά Στοιχεία Eλέγχου και Kλειστά Συστήματα Eλέγχου με τη χρήση Aναλογικών Eλεγκτών. Στο παράρτημα του βιβλίου τέλος αναλύεται η Aναλογική Eξομοίωση Συστημάτων με τη χρήση Ψηφιακού Hλεκτρονικού Yπολογιστή, όπου επιχειρείται η σύζευξη της αναλογικής με την ψηφιακή τεχνολογία και η αξιοποίηση ψηφιακών αλγορίθμων για την εξομοίωση των αναλογικών στοιχείων στον ψηφιακό υπολογιστή. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται αναλυτικό λεξιλόγιο όρων.

  Περιεχόμενα
 • Ανάπτυξη Συστήματος ISO 9001:2000 by: Κωστής Ι. 22.00

  Το Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας είναι ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο θα πρέπει να έχει ταχύτατη αντίδραση στις αλλαγές, στις νέες ιδέες και στα προβλήματα που θα παρουσιάζονται, πάντα όμως με ελεγχόμενο τρόπο.
  Με τη σειρά ISO 9000 η ποιότητα βασίζεται στη συμμόρφωση του προϊόντος στις προδιαγραφές, στις νομικές απαιτήσεις, στους κανονισμούς.
  Στην Ελλάδα, οι περισσότερες εταιρίες έχουν αποκτήσει ένα τμήμα ποιοτικού ελέγχου. Το αμέσως επόμενο βήμα, θα πρέπει να είναι η εγκατάσταση συστήματος Διασφάλισης ποιότητας, δηλαδή το γνωστό μας ISO 9001:2000.
  Τα συστήματα αυτά δεν επιβάλλονται από κάποια κρατική αρχή, αλλά από την ίδια την αγορά.
  Οι βασικές αρχές ενός τέτοιου συστήματος ποιότητας είναι η ύπαρξη γραπτών διαδικασιών εργασιών και ελέγχου σε κάθε φάση της παραγωγικής διαδικασίας. Από την πρώτη ύλη, την επιλογή των υποκατασκευαστών, τον τελικό έλεγχο, την αποθήκευση, την εκπαίδευση, τις επιθεωρήσεις κ.ο.κ.
  Η χώρα μας σήμερα βρίσκεται περίπου στο στάδιο όπου βρισκόταν η Ιαπωνία το 1960 και οι Η.Π.Α. τη δεκαετία του 1990. Υπάρχουν στη χώρα μας κυρίως μεταπτυχιακά προγράμματα για εξειδίκευση σε θέματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία θα βοηθήσουν σημαντικά την ελληνική οικονομία.

  Περιεχόμενα
 • Αντοχή των Υλικών (2η έκδ.) by: Χαρώνης Π. 32.00

  Στο παρόν σύγγραμμα ο αναγνώστης μπορεί να βρει όλα τα στοιχεία της Aντοχής των υλικών που θεωρούνται απαραίτητα για την πλήρη κατάρτισή του στο τομέα αυτό της Mηχανολογίας. Παράλληλα, περιέχεται ένας ορισμένος αριθμός παραδειγμάτων και ασκήσεων που αρκετές απ’ αυτές δίνονται λυμένες με κύριο σκοπό την εμπέδωση της θεωρίας.

  Περιεχόμενα
 • Ανυψωτικά και Μεταφορικά Μηχανήματα by: Στεργίου Ι., Στεργίου Κ., 31.00

  Το βιβλίο απευθύνεται σ’ όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν σχετικά με τα ανυψωτικά και μεταφορικά μηχανήματα. Αποτελείται από δύο μέρη όπου εξετάζονται τα μηχανήματα «ασυνεχούς μεταφοράς» και «συνεχούς μεταφοράς». Δίνονται περιγραφή, βασικοί υπολογισμοί και γενικά μια βαθιά επισκόπηση των διαφόρων μηχανημάτων και των επιμέρους τμημάτων τους για την κατανόηση των οποίων είναι απαραίτητη η γνώση των «Στοιχείων Μηχανών». Στο τέλος παρατίθεται, για την εμπέδωση της θεωρίας, μια σειρά αριθμητικών παραδειγμάτων που περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια. Ενώ παράλληλα, γίνεται ευρύτατη μνεία και εφαρμογή των διαφόρων τυποποιήσεων κατά DIN, παράθεση σχετικών πινάκων και κατευθύνσεων.

  Περιεχόμενα
 • Αρχές τηλεπικοινωνιών by: Καραϊσκος Χρήστος 31.70

  Tο παρόν βιβλίο έχει ως στόχο την ομαλή εισαγωγή τους στο αντικείμενο των Tηλεπικοινωνιών. H ανάπτυξη και η παρουσίαση των θεμάτων με τα οποία ασχολείται γίνεται σε επίπεδο που απαιτεί σχετικά απλές μαθηματικές γνώσεις. Tα κύρια μαθηματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι η Tριγωνομετρία, οι μιγαδικοί αριθμοί και ο μετασχηματισμός Fourier.

  Περιεχόμενα
 • Αρχές Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής by: Γραικούσης Γ., Λαγός Αιμ., 35.00

  Στο παρόν βιβλίο αναλύονται βασικές έννοιες, μέθοδοι και τεχνικές της Τοπογραφίας και της Γεωπληροφορικής, απαραίτητες σε κάθε μηχανικό που ασχολείται με τις Γεωεπιστήμες. Η τεχνολογία των υπολογιστών σε συνδυασμό με την επιστήμη της πληροφορικής ολοκληρώνουν την επιστήμη της τοπογραφίας, αφού αποτελούν πλέον το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή διεκπεραιώνεται, συνδυάζοντας το γεω- με την πληροφορική.

  Οι τοπογραφικές εργασίες έχουν πια υπερβεί την απλή λήψη μετρήσεων υπαίθρου και εν συνεχεία την γραφική τους απόδοση σε ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα CAD. Ο σύγχρονος μηχανικός μπορεί να συλλέξει χωρική πληροφορία από δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες, χωρικές βάσεις δεδομένων, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων κ.τ.λ. δίνοντας ευρύτερη διάσταση στην επιστήμη της τοπογραφίας.

  Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των έργων που αφορούν σε γεωγραφική πληροφορία, όπως π.χ. του κτηματολογίου, των πολεοδομικών εφαρμογών ή και πιο καθημερινών αντικειμένων γεωγραφικού χαρακτήρα όπως εφαρμογών πλοήγησης (navigators) ή των ψηφιακών διαδικτυακών χαρτών, απαιτούν ολοκληρωμένη γνώση του μηχανικού στα γεωπληροφοριακα συστήματα. Η γνώση αυτή εκτείνεται από τη συλλογή και λήψη των μετρήσεων υπαίθρου, την καταχώρησή τους σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων, την επεξεργασία τους σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για την περαιτέρω ανάλυσή τους (π.χ. παραγωγή τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους -ανάγλυφο) και τέλος, την πιθανή διάχυσή τους είτε για την εσωτερική χρήση ενός οργανισμού (intranet) είτε για την ελεύθερη χρήση τους στο διαδίκτυο (internet).

  Στόχος του βιβλίου είναι να συνδέσει τις βασικές αρχές της τοπογραφίας με τις βασικές αρχές της γεωπληροφορικής. Για το σκοπό αυτό, το βιβλίο έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάσει μέσα από 12 θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, τις μεθόδους, τα όργανα και τις τεχνικές με τις οποίες πραγματοποιείται η λήψη μετρήσεων στην ύπαιθρο για την αποτύπωση μιας περιοχής, η επίλυση των δεδομένων για παραγωγή συντεταγμένων, η εισαγωγή, διαχείριση και απεικόνιση τους σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών και τέλος, η παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους και υψομετρικών καμπυλών. Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν ευρύ φάσμα των παρακάτω γνωστικών αντικειμένων:

  • Σχήμα, μέγεθος γης. Γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς: ΕΓΣΑ 87, WGS84, HTRS 07.
  • Ταχυμετρία, Υψομετρία.
  • Θεμελιώδη προβλήματα, Οδεύσεις.
  • Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.
  • GIS, WEB GIS, 3D αποτυπώσεις.
  • Δορυφορικές εικόνες.

  Στο CD περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές εργασίες, οι οποίες συνοδεύονται από ψηφιακά δεδομένα, εφαρμογές τοπογραφικών επιλύσεων, τοπογραφικά έντυπα και συνοδευτικό υλικό. Ειδικότερα το CD εμπεριέχει:

  • Προσδιορισμός εμβαδού γηπέδου με τη χρήση Excel.
  • Επίλυση θεμελιωδών προβλημάτων με τη χρήση Excel.
  • Επίλυση οδεύσεων και ταχυμετρίας με τη χρήση Excel.
  • Επίλυση τριγωνομετρικής υψομετρίας και γεωμετρικής χωροστάθμησης με τη χρήση Excel.
  • Τεχνικές προδιαγραφές (έντυπα, δηλώσεις, νόμοι).
  • Εισαγωγή και απεικόνιση δεδομένων σε GIS.
  • Δεδομένα για δημιουργία υψομετρικών καμπυλών και τρισδιάστατου ανάγλυφου σε GIS.

  Μετατροπή συντεταγμένων από ΕΓΣΑ 87 σε WGS 84 και προβολή στο Google Earth.

  Περιεχόμενα
 • img-book

  Μεθοδολογία κατά τη σχεδίαση στην κλίμακα 1:50


  Αρχιτεκτονικό Σχέδιο by: Σταματίνα Μαλικούτη, Νατάσα Μαρκοπούλου, 82.00

  Αντικείμενο αυτού του συγγράμματος είναι η παρουσίαση του τρόπου παράστασης και της μεθοδολογίας σχεδίασης κυρίως των λειτουργικών, κατασκευαστικών και μορφολογικών στοιχείων των κτιρίων στο επίπεδο του χαρτιού ή της οθόνης του υπολογιστή. Οι παραδοχές και οι αναγκαίες απλουστεύσεις για την ολοκληρωμένη προσέγγιση των γενικών αρχιτεκτονικών σχεδίων στην κλίμακα 1:50 προσδιορίζουν τα όρια ανάπτυξης του αντικειμένου.

  Το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο είναι το επόμενο –εξειδικευμένο– βήμα του Τεχνικού Σχεδίου. Ο υποψήφιος μηχανικός, από τη διαδικασία της γεωμετρικής πρόσληψης και παράστασης επιφανειών στερεών σωμάτων σύμφωνα με τους αποδεκτούς κανόνες, καλείται πρόσθετα να αναλύσει και να επεξεργαστεί επιμέρους στοιχεία και, στη συνέχεια, να τα συνθέσει στο αρχιτεκτονικό σχέδιο με ακριβή και αναγνώσιμο τρόπο, ακολουθώντας τους ίδιους κανόνες.

  Ο σκοπός αυτού του βιβλίου υπαγορεύεται από τα παραπάνω και μπορεί να συνοψιστεί στην παροχή κατάλληλων και στοχευμένων εφοδίων στους αποδέκτες, ώστε:

  – να μπορούν να συσχετίσουν τις αρχές του Τεχνικού Σχεδίου με τις απαιτήσεις των αρχιτεκτονικών – οικοδομικών σχεδιαστικών εφαρμογών,

  – να κάνουν ορθή χρήση του σχεδιαστικού λεξιλογίου στα γενικά αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, τομές, όψεις),

  – να αποκτήσουν δεξιότητα στην εφαρμογή και στην ανάγνωση των γενικών κατασκευαστικών γνωρισμάτων, των κύριων ζητημάτων λειτουργικής οργάνωσης των κτιριακών κελυφών (κυρίως αυτών με χρήση κατοικίας), καθώς και των βασικών ανθρωπομετρικών μεγεθών και των εργονομικών απαιτήσεων, που υπαγορεύουν τον εξοπλισμό των εσωτερικών χώρων (μιας κατοικίας), και τέλος,

  – να εξοικειωθούν με τα βήματα ελέγχου πληρότητας των σχεδίων μιας αρχιτεκτονικής μελέτης.

  Περιεχόμενα

 • Βασικές αρχές αριθμητικού ελέγχου & Προγρ. εργαλειομηχανών CNC τ.Α’ by: Σκιττίδης Φ. 44.00

  Tο σύγγραμμα αυτό είναι ο πρώτος (A΄) Tόμος, από ένα σύνολο 6 τόμων που αποτελούν το πλήρες συγγραφικό έργο του συγγραφέα, με θέμα τις εργαλειομηχανές CNC.

  Περιεχόμενα
 • Βασικές αρχές αριθμητικού ελέγχου & Προγρ. εργαλειομηχανών CNC τ.Β’ by: Σκιττίδης Φ. 29.50

  O τόμος αυτός έρχεται να ενισχύσει τον πρώτο τόμο και περιλαμβάνει δέκα (10) λυμένες και δέκα (10) άλυτες ασκήσεις για τόρνο και αντίστοιχο αριθμό ασκήσεων για φρέζα. H κάθε άσκηση περιλαμβάνει όχι μόνο τον προγραμματισμό με κώδικες EIA/ISO αλλά και τον προγραμματισμό με τη γλώσσα APT. Tέλος, το παρόν σύγγραμμα έχει και ένα συγκριτικό πίνακα των κωδικών G και M για τις μονάδες ελέγχου FANUC, DENFORD και SINUMERIC.

  Περιεχόμενα
 • Βασικές αρχές αριθμητικού ελέγχου & Προγρ. εργαλειομηχανών CNC τ.Γ’ by: Σκιττίδης Φ. 36.60

  Tο παρόν σύγγραμμα είναι ο τρίτος τόμος από μια σειρά βιβλίων για τον αριθμητικό έλεγχο. Σκοπός του είναι να αναπτυχθούν θέματα που έχουν σχέση με τις εργαλειομηχανές CNC, όπως οι τεχνολογίες CAM, CAD και FMS, η ασφάλεια των εργαζομένων, η περιγραφή της ειδικότητας του προγραμματιστή CNC και οι κατεργασίες Yψηλής Tαχύτητας. Tέλος, στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται και ένα στοιχειώδες Aγγλοελληνικό λεξικό τεχνικών όρων για προγραμματιστές και χειριστές εργαλειομηχανών CNC και υπεύθυνους παραγωγής.

  Περιεχόμενα
 • Βασικές αρχές αριθμητικού ελέγχου & Προγρ. εργαλειομηχανών CNC τ.Δ’ by: Σκιττίδης Φ. 30.50

  Tο παρόν σύγγραμμα είναι ο τέταρτος τόμος από μια σειρά βιβλίων για τον αριθμητικό έλεγχο. Σκοπός του είναι να αναπτυχθούν θέματα που έχουν σχέση με τις εργαλειομηχανές, όπως: συμβατικές εργαλειομηχανές, μηχανικές ιδιότητες των υλικών, ανάλυση τάσεων, δυνάμεις σε δομικές κατασκευές, μηχανισμοί και κίνηση, ασκήσεις τόρνου, ασκήσεις φρέζας.

  Περιεχόμενα
 • Βασικές συναρτήσεις ηλεκτρονικής by: Νασιόπουλος Αθ. 30.00

  Tο παρόν σύγγραμμα διαπραγματεύεται βασικά κεφάλαια ηλεκτρονικής. Πολλές ασκήσεις και εφαρμογές δόθηκαν στο τέλος κάθε κεφαλαίου με τη λύση τους και επελέγησαν, ώστε να αποσαφηνίσουν περαιτέρω τη θεωρία και να διευκολύνουν τον αναγνώστη στις δικές του εφαρμογές.

  Περιεχόμενα
 • Διαχείριση έργων & Σχεδίαση CAD by: Κοκκόσης Απόστολος 33.90

  Το βιβλίο αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα απόκτησης του απαραίτητου  υποβάθρου  γνώσεων έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιτυχής αντιμετώπιση των απαιτήσεων για τη διαχείριση ενός έργου. Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκτηθούν από άτομα που διαχειρίζονται έργα, όπως π.χ ένας διευθυντής, ένας μηχανικός, ένα στέλεχος του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, ένας ερευνητής, ένας φοιτητής, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις διαχείρισης ενός έργου. Εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η  ορθολογιστικότερη χρήση των διαθέσιμων οικονομικών,  ανθρώπινων και  περιβαλλοντικών πόρων κάνει επιτακτική την ανάγκη χρήσης των απαραίτητων δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση ενός έργου ικανοποιώντας πλήρως  τις προδιαγραφές του έργου.

  Το βιβλίο αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια εκτενής εισαγωγή στη διαχείριση έργου. Αναφέρονται οι δεξιότητες, οι πρακτικές και οι διαδικασίες που ισχύουν στα περισσότερα έργα, και οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι γενικά αποδεκτές. Γενικά αποδεκτές δεν σημαίνει ότι οι γνώσεις, τα εργαλεία και οι πρακτικές που περιγράφονται είναι ή θα πρέπει να εφαρμοστούν ομοιόμορφα σε όλα τα έργα. Ο διαχειριστής και η ομάδα διαχείρισης ενός έργου είναι πάντα αρμόδιοι για να καθορίσουν τι είναι αποδεκτό, τι είναι κατάλληλο και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν σε ένα συγκεκριμένο έργο. Επίσης, το πρώτο μέρος του παρόντος βιβλίου είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σαν, ένα κοινό λεξικό όρων που σχετίζονται με το επάγγελμα, την πρακτική, και την περιγραφή που θα οδηγήσουν στη σωστή διαχείριση ενός έργου. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου ασχολείται με τη Σχεδίαση CAD, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας μελέτης σχεδίασης και κατασκευής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, κάνοντας χρήση διαφόρων σχεδιαστικών  εργαλείων (CAD Tools).

  Περιεχόμενα

   

 • Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με το MATLAB® (2η έκδ.) by: Κούκος Ιωάννης, Σύρκος Γεώργιος, 29.90

  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εισαγωγή στη σχεδίαση συστημάτων ελέγχου με χρήση CAD πακέτων και ειδικότερα του ευρύτατα γνωστού και χρησιμοποιούμενου πακέτου MATLAB® Version 7 (R14). Το βιβλίο προϋποθέτει την εισαγωγική γνώση της κλασσικής θεωρίας συστημάτων αυτομάτου ελέγχου συνεχούς και διακριτού χρόνου.

  Το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή στη σχεδίαση συστημάτων ελέγχων με τη βοήθεια υπολογιστικών πακέτων (CAD) σε προπτυχιακό επίπεδο. Οι ασκήσεις που παρουσιάζονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του βιβλίου αυτού.

  Περιεχόμενα

   

 • Εισαγωγή στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος by: Κόγιας Γεώργιος 35.00

  Tο βιβλίο αυτό καλύπτει θέματα της Ψηφιακής Eπεξεργασίας του Σήματος στο διακριτό χρόνο. Tα θέματα παρουσιάζονται με τρόπο απλό και κατανοητό. Yπάρχει ένας αριθμός παραδειγμάτων (άνω των 160) που εμπλουτίζει την ύλη και βοηθάει προς το σκοπό αυτό. Για την πλήρη κατανόηση της ύλης απαιτούνται στοιχειώδεις γνώσεις μαθηματικής ανάλυσης και μιγαδικών συναρτήσεων, ενώ ορισμένα θέματα αναλύονται μέσω του προγράμματος Matlab. H ύλη χωρίζεται σε 11 κεφάλαια και διαθέτει Παράρτημα για την υπενθύμιση σχετικών τύπων.

  Περιεχόμενα
 • Εργαστηριακή Φυσική by: Νικολόπουλος Δημήτρης, Σκούντζος Αντώνης, 85.00

  Το βιβλίο «Εργαστηριακή Φυσική», αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια παντρέματος, τόσο της θεωρητικής κατάρτισης, όσο και της πειραματικής εφαρμογής, γνώσεων και αρχών και είναι συνέχεια μιας ανάλογης προσπάθειας που είχε εκδηλωθεί προ ετών, από τους ίδιους συγγραφείς με τη μορφή δύο βιβλίων εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρισμού και Μηχανικής. Το βιβλίο που εκδίδεται σήμερα, βελτιωμένο τόσο ως προς τη δομή όσο και κυρίως ως προς το περιεχόμενό του, θα αποτελέσει, όπως πιστεύουμε, σημαντικό βοήθημα των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι.. Το ερέθισμα για την έκδοση του παρόντος υπήρξε η ανάγκη πληρέστερης και κατά το δυνατό σφαιρικότερης αντιμετώπισης των δυσκολιών που παρουσιάζει για το σπουδαστή η εφαρμοσμένη διδασκαλία της Φυσικής.

  Τη βάση κάθε επί μέρους μελέτης της Εργαστηριακής Φυσικής αποτελεί, όπως είναι φυσικό, το σύνολο όλων εκείνων των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων, πάνω στις οποίες στηρίζεται το πείραμα, και οι οποίες βοηθούν στην κατανόησή του. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η απλή λήψη μετρήσεων, χωρίς τη κατανόηση της σκοπιμότητας τους και του τρόπου επεξεργασίας τους , δεν βοηθά παρά ελάχιστα τον ασκούμενο σπουδαστή. Επί πλέον η ανάγκη της διευκόλυνσης της προσπάθειας των σπουδαστών στην ανεύρεση και επιλογή όλων των θεωρητικών γνώσεων, αποτέλεσε βασικό κριτήριο για το περιεχόμενο του παρόντος.

  Η επιλογή των προς μελέτη θεμάτων έχει γίνει με τρόπο που να καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα από την ύλη της φυσικής. Έτσι το πρώτο μεν μέρος του βιβλίου αναφέρεται σε θέματα ηλεκτρισμού, μαγνητισμού και νεότερης Φυσικής, το δε δεύτερο μέρος σε θέματα μηχανικής, ακουστικής, και θερμότητας, τέλος στο τρίτο μέρος περιλαμβάνονται Ειδικά Θέματα Ηλεκτρομαγνητισμού με βαθύτερη και εκτενέστερη θεωρητική ανάπτυξη, που κρίθηκαν απαραίτητα για την καλύτερη κατάρτιση των σπουδαστών του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων για τους οποίους προορίζεται σε πρώτη φάση η «Εργαστηριακή Φυσική».

  Περιεχόμενα
 • Εφαρμογές συστημάτων συλλογής δεδομένων by: Πυρομάλης Δημήτριος, Τσελές Δημήτριος, 33.00

  Η μεγάλη πρόοδος της μικροηλεκτρονικής και της πληροφορικής έδωσαν μεγάλη ώθηση στα Συστήματα Συλλογής Δεδομένων τα τελευταία χρόνια. Τα Συστήματα Συλλογής Δεδομένων αποτελούν τεχνολογία αιχμής και προσφέρονται για έρευνα και καινοτομία. Τα εν λόγω συστήματα βρίσκονται πλέον παντού, από το ερευνητικό εργαστήριο και την βιομηχανία, έως τα αυτοκίνητα και τα κτίρια, και γενικά όπου χρειάζεται η λήψη, η επεξεργασία και η μετάδοση μετρήσεων και πληροφοριών.

  Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη στην εκμάθηση των θεμελιωδών τεχνικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη εφαρμογών Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων.

  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μαθητές Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης, μηχανικούς της  βιομηχανίας, ερευνητές, και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν εφαρμογές Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων.

  Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τις αρχές, τις μεθόδους και τις τεχνικές που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων, μέσω παραδειγμάτων που στηρίζονται στην χρήση γνωστών και εδραιωμένων εργαλείων ανάπτυξης (S/W & H/W).

  Για την μεγαλύτερη εξοικείωση του αναγνώστη με τους όρους των Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων, αναφέρονται πάντα οι αγγλικοί ορισμοί και εκφράσεις μαζί με τους αντίστοιχους στην Ελληνική γλώσσα. Αυτό επίσης βοηθά τον αναγνώστη στις αναζητήσεις του στο διαδίκτυο.

  Ο αναγνώστης του βιβλίου αυτού θα πρέπει να διαθέτει τις βασικές θεωρητικές γνώσεις των Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων. Επίσης, ο αναγνώστης θα πρέπει να διαθέτει τα εργαλεία λογισμικού και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στα κεφάλαια του βιβλίου. Για την καλύτερη αφομοίωση της γνώσης, ο αναγνώστης καλό είναι μόνος του να εκτελεί τα παραδείγματα, να απαντά στις ερωτήσεις, και να αναπτύσσει τις προς ανάπτυξη εφαρμογές.

  Σε κάθε περίπτωση οι Συγγραφείς του βιβλίου αυτού είναι υπέρ της χρήσης νόμιμου λογισμικού και εργαλείων ανάπτυξης, και εναντίον πάσης φύσεως καταπάτησης των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται η χρήση νομίμων αδειών χρήσης των εργαλείων λογισμικού από τον αναγνώστη. Εκπαιδευτικές άδειες χρήσης, ή άδειες περιορισμένης χρονικής χρήσης, μπορούν να καλύψουν τους σκοπούς αυτού βιβλίου δίχως πρόβλημα…

  Περιεχόμενα
 • Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία by: Βούκαλης Δημήτρης 12.55

  Το βιβλίο αυτό επεξηγεί τις βασικές έννοιες και μεθόδους της σύγχρονης κρυπτογραφίας και τα συναφή με αυτή θέματα σε μια πρωταρχική βάση. Είναι μια εισαγωγή στις στοιχειώδεις έννοιες της κρυπτογραφίας, από την πλευρά της κρυπτογράφησης, των ψηφιακών υπογραφών στα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα, όπως για τις e-επιλογές, στα σχήματα ασφαλείας της κρυπτογραφίας κ.τ.λ.. Βασικό βοήθημα για όλους όσους ασχολούνται με το πεδίο της κρυπτογραφίας και απαιτούν να καταλάβουν την απόκρυψη της πληροφορίας και την προστασία των ψηφιακών δεδομένων και των επικοινωνιών, είναι δομημένο έτσι που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βασικό εργαλείο για τεχνικούς που ασχολούνται με το αντικείμενο, για προχωρημένους σπουδαστές, επαγγελματίες στις επικοινωνίες και στους Η/Υ και τους ερευνητές στο αντικείμενο των Η/Υ και επικοινωνιών και για πληροφόρηση ατόμων. Εμπεριέχει θέματα στους αλγόριθμους ασφαλείας δεδομένων και πρωτοκόλλων με στόχο την ανάπτυξη των συστημάτων και των μεθόδων σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις.

  Περιεχόμενα
 • Η φυσική της κίνησης και της ακινησίας by: Νικολαΐδης Γεώργιος, Σκούντζος Αντώνης, 44.00

  Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί καρπό της μεγάλης προσπάθειας των συγγραφέων να δημιουργήσουν ένα κείμενο, εννοιολογικά και γλωσσολογικά ομογενοποιημένο και κατά το δυνατόν απλό και σαφές, αλλά ταυτόχρονα επιστημονικά ακριβές, και στο κατάλληλο επίπεδο για το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Είναι προφανές ότι οι στόχοι αυτοί των συγγραφέων δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν στο 100%, στο λίγο χρονικό διάστημα που διαθέταμε και προσβλέπουμε στις καλόπιστες υποδείξεις για ουσιαστικές μελλοντικές βελτιώσεις, τόσο στη μορφή, όσο και στο περιεχόμενό του.

  Στις σελίδες του, γίνεται προσπάθεια να υλοποιηθεί η επιθυμία των συγγραφέων να συνδυάσουν την απλοποίηση δύσκολων επιστημονικών θεμάτων, ιδιαίτερα για αναγνώστες στερούμενους στέρεου μαθηματικού υπόβαθρου, με την απαιτούμενη για πανεπιστημιακό σύγγραμμα ακριβολογία και σαφήνεια.

  Είναι επίσης σαφές ότι επιδίωξη των συγγραφέων είναι, πέρα από την παρουσίαση και ανάπτυξη των κεφαλαίων της φυσικής που διαπραγματεύονται, να υποστηρίξουν και να καλλιεργήσουν στις συνειδήσεις των αναγνωστών του βιβλίου την άποψη μιας ολιστικής θεώρησης της φυσικής. Αυτό επιδιώκεται με τρεις τρόπους:

  α)         Με τον τίτλο, ο οποίος υποδηλώνει ότι τα επί μέρους θέματα που αναπτύσσονται στα διάφορα κεφάλαια δεν είναι στην πραγματικότητα παρά διαφορετικές εκφάνσεις μιας βαθύτερης και θεμελιωδέστερης διαδικασίας που είναι η κίνηση και το αντίθετό της, είτε αυτή εμφανίζεται στα στερεά ως ισορροπία δυνάμεων και ροπών, είτε στα ρευστά ως κίνηση μάζας, ή ακόμα και ως μεταφορά ενέργειας.

  β)         Με την παράθεση συντόμων βιογραφικών στοιχείων στην αρχή κάθε κεφαλαίου για σημαντικούς επιστήμονες και φιλοσόφους που συνέβαλαν έμμεσα ή άμεσα στην ανάπτυξη των θεμάτων που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο αυτό, επιθυμούμε να δείξουμε ότι αυτοί, που συνέβαλαν στην πρόοδο της επιστήμης ήταν απλοί, καθημερινοί άνθρωποι, που προσπάθησαν να επεκτείνουν τα σύνορα της κατανόησης του κόσμου και να περιορίσουν την περιοχή της άγνοιας και της δεισιδαιμονίας.

  γ)         Τέλος με τη διασπορά, σχεδόν σ’ όλη την έκταση του βιβλίου, γνωμικών, απόψεων και αποσπασμάτων από γνωστούς επιστήμονες, διανοητές και λογοτέχνες στοχεύουμε στο να καταδείξουμε ότι η αγωνία για την αναζήτηση του όντος καθ’ εαυτού και της πρώτης αιτίας, είναι κάτι που διαπερνά εξίσου επιστήμονες, φιλόσοφους και λογοτέχνες, αλλά και καλλιτέχνες γενικότερα, και ότι εν τέλει ο άνθρωπος ως συνειδητό ον, δεν είναι απλά το προϊόν μιας ανεξέλεγκτης δημιουργίας, αλλά συμμέτοχος και ίσος ο μακρινός συνεργός.

  Περιεχόμενα
 • Ηλεκτρομαγνητισμός & μετάδοση Η/Μ κυμάτων by: Σαββαΐδης Στ., Σκούντζος Αντώνης, 42.00

  Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να βοηθήσει τους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. και τους φοιτητές των πανεπιστημίων μας να κατανοήσουν την βαθειά σχέση ανάμεσα στην ομορφιά των φαινομένων της φύσης και την μαγεία των τεχνολογικών επιτευγμάτων της εποχής μας.

  Η ανάπτυξη του κειμένου κατανέμεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια γενική ανάπτυξη του ηλεκτρομαγνητισμού ξεκινώντας από τις εξισώσεις του Maxwell τις οποίες συσχετίζουμε με τους γνωστούς από το Λύκειο νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού, δείχνουμε πως οδηγούμαστε στη δημιουργία των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και ακολούθως πως η διάδοση αυτών επηρεάζεται από τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και άλλες ιδιότητες του μέσου διάδοσης.

  Στο δεύτερο μέρος εξετάζουμε συγκεκριμένες και ιδιαίτερες περιπτώσεις διάδοσης και αναπτύσσουμε τρόπους αξιολόγησης και εκτίμησης της απόδοσης διαφόρων τύπων ζεύξεων.

  Η επιθυμία μας να καταστήσουμε ευκολότερη και εναργέστερη την κατανόηση των εννοιών και μεθόδων που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, μας οδήγησε να το εφοδιάσαμε με ένα CD όπου συμπεριλάβαμε εννέα Power Points.

  Περιεχόμενα
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος by: Τζιαμπάζης Αθ., Τζιαμπάζη Β., 12.50

  Kύριος στόχος του παρόντος συγγράμματος είναι η συστηματοποίηση μερικών βασικών κυκλωμάτων ελέγχου με έμφαση σ’ εκείνα που έχουν εφαρμογή στην πράξη. Aναπτύσσονται 27 βασικά εργαστηριακά θέματα με πρακτική αξία και δίνονται οι απαιτούμενες συμβουλές για την πραγματοποίησή τους.

  Περιεχόμενα
 • Ηλεκτρονικά τ.Α’ by: Αντωνίου Αντ. 15.00

  Tα «Hλεκτρονικά» απευθύνονται τόσο σ’ αυτούς που έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με το κόσμο της ηλεκτρονικής όσο και στους ήδη καταξιωμένους τεχνικούς ως βοήθημα μνήμης. Στον τόμο I γίνεται αναφορά στα παθητικά στοιχεία, αντιστάσεις, πυκνωτές, πηνία και μετά στους ημιαγωγούς και στοιχεία από ημιαγωγούς, όπως είναι η δίοδος, το transistor, το thyristor. Aκόμη παρουσιάζονται φαινόμενα όπως το Seebeck, Peltier, Kikoin, Hall κλπ.

  Περιεχόμενα