MARKETING (7)

Εμφάνιση όλων των 7 αποτελεσμάτων

Sort by:
 • Διεθνές Marketing by: Σαμαντά Ειρήνη 20.00

  Πρόλογος
  Το Παγκόσμιο και Διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν σήμερα oι επιχειρήσεις χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα. Η παγκοσμιοποίηση, η εκρηκτική αύξηση του εμπορίου και του ανταγωνισμού και η τεχνολογική μεταβολή είναι δυνάμεις που συνοδεύουν τις δραματικές αλλαγές. Το αποτέλεσμα είναι η παγκόσμια αγορά να συρρικνώνεται με γρήγορους ρυθμούς. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης αναφέρεται στη συνένωση των εθνικών αγορών, οι οποίες, ήταν ιστορικά διακριτές και ξεχωριστές μεταξύ τους, σε μία τεράστια αγορά. Οι αναδυόμενες παγκόσμιες τάσεις και προκλήσεις της νέας οικονομίας έχουν επιφέρει την όξυνση του ανταγωνισμού, ο οποίος δημιουργεί προβλήματα στις επιχειρήσεις.
  Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, επηρεάζει άμεσα τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός έχει οδηγήσει έναν μεγάλο αριθμό οικονομικών μονάδων να αναζητούν επιχειρηματικές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους και να προστατεύσουν την θέση τους στην αγορά. Ουσιαστικό κίνητρο εξόδου μίας επιχείρησης στις ξένες αγορές είναι η ανάγκη απεγκλωβισμού της από τα στενά πλαίσια της εγχώριας αγοράς. Ιδιαίτερα, όταν η επιχείρηση διαθέτει ικανοποιητική εμπειρία στον τομέα του διεθνούς marketing αποτελεί μία από τις διαδικασίες που την καθιστούν πραγματικά ανταγωνιστική και έχει άμεσα αποτελέσματα στην οικονομική της ανάπτυξη και ισχυροποίηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το βιβλίο αναλύει τον τρόπο λήψης αποφάσεων διεθνοποίησης μιας επιχείρησης και περιγράφει τις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τις διεθνείς δραστηριότητες της. Εξετάζονται οι πηγές πληροφοριών από πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία ενός Διεθνούς Συστήματος Πληροφοριών Marketing, περιγράφονται οι εναλλακτικές στρατηγικές διείσδυσης σε ξένες αγορές και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν. Αναλύονται οι στρατηγικές που αφορούν το προϊόν, την τιμολόγηση, τα δίκτυα διανομής και την προβολή και επικοινωνία για τις διεθνείς αγορές.
  Η πραγματική σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας θα προέλθει μόνο μέσα από τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας ιδιαίτερα των βιομηχανικών επιχειρήσεων, η οποία με τη σειρά της δεν μπορεί να στηρίζεται παρά στον τεχνολογικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό τους και στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών. Συνεπώς, το θέμα της διεθνοποίησης είναι ιδιαίτερα επιβεβλημένο για τη χώρα μας, η οποία έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλή εξαγωγικό εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Περιεχόμενα

 • Διοικητικό marketing στο λιανικό εμπόριο by: Κυριαζόπουλος Π., Κιουλάφας Κ., 19.00

  Tο παρόν βιβλίο είναι πολύ χρήσιμο για όσους ασχολούνται με το λιανεμπόριο και ιδιαίτερα για την επιμόρφωση τους. Mε λίγα λόγια το έργο αυτό δίνει χρήσιμες πληροφορίες στον αναγνώστη για το πως έρχεται ο καταναλωτής σε επαφή με το προϊόν και ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν την αγοραστική του συμπεριφορά. Aκόμη, πώς ο λιανέμπορος χρησιμοποιώντας τους παραπάνω παράγοντες θα μπορέσει να αναλύσει την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή και συνεπώς θα είναι σε θέση δίνοντάς του τα κατάλληλα ερεθίσματα να καθοδηγεί την καταναλωτική του συμπεριφορά.

  Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην έρευνα αγοράς by: Κυριαζόπουλος Π., Σαμαντά Ειρήνη, 21.00

  Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε μια πρακτική προσέγγιση της έρευνας αγοράς που διενεργούν οι οικονομικοί οργανισμοί. Η έρευνα αγοράς συνδέεται με το θέμα της στρατηγικής marketing.
  Το βιβλίο πραγματεύεται δύο είδη έρευνας: την ποσοτική και την ποιοτική έρευνα. Επίσης προσδιορίζονται τα διάφορα είδη του ερευνητικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται στην έρευνα. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά για το σχεδιασμό και τη διατύπωση των ερωτήσεων της έρευνας.
  Κύριος σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τις μεταβλητές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην πορεία της εφαρμογής της έρευνας. Σε σχέση με αυτές τις μεταβλητές, εξετάζεται η διάκριση στην οποία προβαίνουν οι ερευνητές και οι επαγγελματίες μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.
  Έτσι το βιβλίο πραγματεύεται:

  • την αλλαγή διενέργειας έρευνας αγοράς στην εποχή της πληροφορίας
  • τους στόχους της έρευνας αγοράς στην 3η βιομηχανική επανάσταση,
  • την πρωτογενή έρευνα
  • τη χρήση δευτερογενούς έρευνας
  • το σχεδιασμό ενός ερωτηματολογίου
  • τις βασικές έννοιες επεξεργασίας δεδομένων
  • προτάσεις χρήσης ετοίμων ερωτηματολογίων.
  Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στο Marketing / χθες..σήμερα…αύριο by: Σαμαντά Ειρήνη, Κυριαζόπουλος Π., 43.00

  Ζούμε σε μια πρωτοφανή και πρωτόγνωρη περίοδο για τα παγκόσμια δεδομένα. Δεν μπορούσε κάποιος ποτέ να προβλέψει τη διάρκεια και το βάθος αυτής της κρίσης που δημιουργεί η μετάβαση από την 2η στην 3η βιομηχανική επανάσταση. Η σύγκριση που γίνεται με τα δεδομένα της δεκαετίας του  1970, με τις αλλεπάλληλες πετρελαϊκές κρίσεις που είχαμε, είναι ατυχής. Τη δεκαετία του ’70 αφενός είχαμε ένα σοκ στην Ευρώπη και στην οικονομία  αλλά μετά έγιναν επενδύσεις για την ανοικοδόμηση των ερειπίων της κρίσης. Οι εταιρείες τότε ήταν μικρές. Σήμερα οι εταιρείες έχουν μεγαλώσει υπερβολικά, απεδείχθη ότι ήταν πολύ πιο εύκολο να αλλάξει πορεία μια βάρκα παρά ο Τιτανικός. Την εποχή των ανεξάρτητων οικονομιών υπήρχε τεράστια ευελιξία. Τα σημερινά μεγέθη καθιστούν δύσκολη και πολύ επίπονη την προσαρμογή μιας εταιρείας στα νέα δεδομένα. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να πάμε δέκα πέντε χρόνια πίσω και να προσαρμόσουμε ανάλογα τις επιχειρήσεις. Αυτή, όμως, είναι μια άσκηση επί χάρτου που δεν μπορεί να γίνει  στην πραγματικότητα. Μια εταιρεία είναι ένας δυναμικός οργανισμός, και αναπτύσσεται σε νέους τομείς, ενώ αλλάζουν τα δεδομένα της αγοράς και οι κανονιστικές προδιαγραφές, ιδιαίτερα μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπου το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η “sharing economy”. Οι επιχειρήσεις είναι  υποχρεωμένες να εργάζονται με εξαιρετικά χαμηλό κόστος και να εξυπηρετούν ένα  υψηλό κύκλο εργασιών με πολύ μικρά περιθώρια κέρδους. Μεταξύ 1998 και 2008, οι εταιρείες παρουσίαζαν  χαμηλούς τζίρους, αλλά με υψηλά περιθώρια κέρδους. Σήμερα, στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ευρώπη, οι επιχειρήσεις προσπαθούν  να μειώσουν  τους μισθούς στα επίπεδα της περασμένης δεκαετίας αλλά αυτό δεν πρόκειται να  αποφέρει κέρδος στην ανταγωνιστικότητα ενός Οργανισμού και φυσικά αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Εφόσον πάντα υπάρχει και θα υπάρχει ζήτηση για καλά στελέχη στην αγορά και όταν η επιχείρηση εφαρμόσει μια λογική να γυρίσει  τη μηχανή ανάποδα, το πιθανότερο είναι ότι θα χάσει πολύ καλά στελέχη τα οποία αποτελούν το άυλο κεφάλαιο τους, και το κεφάλαιο δεν το απολύεις. Η μείωση μισθών είναι ένας ολισθηρός και πολύ επικίνδυνος δρόμος.

  Σήμερα υπάρχει μόνο μία επιλογή. Μία επιχείρηση πρέπει να βρει τον τρόπο να συνεχίσει να αναπτύσσεται ακόμα και σε μια φθίνουσα αγορά. Αυτό είναι το κλειδί. Οι  εταιρείες δεν  συρρικνώνονται προς την κερδοφορία. Ακόμα και αυτό να επιτευχθεί πρόσκαιρα, ίσως για μία χρονιά, δεν μπορεί να έχει συνέχεια. Όταν μια εταιρεία μπει σε μια λογική πτωτικής πορείας θα οδηγηθεί σίγουρα στη χρεοκοπία. Γι’ αυτό επιβάλλεται να βρει τους τρόπους για να αναπτυχθεί προσαρμόζοντας τη στρατηγική του marketing που θα εφαρμόσει. Αν πουλάει ακριβά προϊόντα να κατευθυνθεί προς φθηνότερα. Αν είναι προσανατολισμένη σε καταναλωτές υψηλής εισοδηματικής στάθμης θα πρέπει να προσαρμόσει το προϊόν της στις προτιμήσεις κοινού χαμηλότερης αγοραστικής δύναμης. Αν είναι εγκλωβισμένη σε αγορές που σβήνουν, να κάνει γρήγορα στροφή σε νέες που αναπτύσσονται.

  Η εποχή της στασιμότητας έχει περάσει, σήμερα η Επιχείρηση οφείλει να πάει στον καταναλωτή ακόμη και αν χρειαστεί να τον πλησιάσει μέσω των smartphone και των tablets και αύριο να μοιραστεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της μέσω της νεφο-πληροφορικής (Cloud Computing).

  Αυτή η προσέγγιση επιχειρείται από τους συγγραφείς του ανά χείρας πονήματος, ελπίζοντας πως θα δώσουμε το ερέθισμα για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος από τους φοιτητές.

  Περιεχόμενα
 • Έρευνα Αγοράς by: Κυριαζόπουλος Π., Κιουλάφας Κ., 17.00

  Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να γνωρίσει στον αναγνώστη το πεδίο της Έρευνας αγοράς, όπως απαντάται στην επαγγελματική πρακτική. Eπίσης, αγγίζει ένα ευαίσθητο τομέα για κάθε υπεύθυνο έρευνας προκειμένου να δημιουργήσει μια πρόταση έρευνας, προβληματίζοντας τον αναγνώστη και δίνοντας κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση και παρουσίαση του ερευνητικού έργου.

  Περιεχόμενα
 • Εφαρμοσμένο Marketing (3η έκδ.) by: Κυριαζόπουλος Π. 30.00

  Στη σημερινή παγκόσμια ανταγωνιστική αγορά οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ευέλικτες και ικανές να προσαρμόζονται στις συνεχείς αλλαγές. Αυτή η ικανότητα όμως δεν είναι υπαρκτή αν η επιχείρηση διακατέχεται από έλλειψη εμπιστοσύνης και καμιά πρόοδος δεν είναι εφικτή, αν δεν υπάρχει γερή βάση εμπιστοσύνης. Tο κλειδί της επιτυχημένης επιχείρησης είναι ο διαχειριστής της, που πρέπει να παίρνει ενεργό μέρος στις λειτουργίες της, να δρα με τους εργαζομένους, να τους λαμβάνει σοβαρά υπόψη και να δείχνει να ενδιαφέρεται.

  Tέλος, καμιά επιχείρηση δεν μπορεί να επιβιώσει και ούτε φυσικά αν ακμάσει, χωρίς πελάτες. Mια πετυχημένη επιχείρηση παρέχει άμεση ικανοποίηση της ζήτησης.

  Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο νέος τρόπος σκέψης στη διοίκησης μιας επιχείρησης καθώς και οι νέες τάσεις στο τρόπο του σκέπτεσθαι από τους ανθρώπους του Marketing.

  Περιεχόμενα

 • Τεχνικές των πωλήσεων στην 3η βιομηχανική επανάσταση (2η έκδ.) by: Κυριαζόπουλος Π., Ζαΐρης Αντ., 42.00

  Κύριος στόχος του παρόντος συγγράμματος είναι να τονιστεί η χρησιμότητα της διαδικασίας της Πώλησης ως βασικού παράγοντα μετεξέλιξης της σύγχρονης επιχείρησης, υιοθετώντας ένα νέο πρότυπο-μοντέλο ανάπτυξης που κεφαλαιοποιεί την πολυπολιτισμική εμπειρία και γνώση, λειτουργεί ως πυλώνας στην εταιρική κουλτούρα, τη συνεχή διαφοροποίηση και την εξειδίκευση. Η δημιουργία δεύτερης έκδοσης κρίθηκε αναγκαία προκειμένου ο αναγνώστης να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάλυση κάποιων γνωστικών αντικειμένων.

  Περιεχόμενα