ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (2)

Εμφάνιση όλων των 2 αποτελεσμάτων

Sort by:
 • Μεθοδολογία Έρευνας & Πειραματική Ψυχολογία by: Viktor Sarris, Siegbert Reiβ, 23.00

  Επιμέλεια: Νίκος Γ. Παπαδόπουλος
  Μετάφραση: Άννα Τσαντήλα
  Το βιβλίο ενδιαφέρει εκτός από τους φοιτητές της Ψυχολογίας, των Κοινωνικών Επιστημών, των Παιδαγωγικών Επιστημών, των Επιστημών Υγείας κτλ. και καθένα που ασχολείται με υπό οποιαδήποτε μορφή με την έρευνα. Πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο που προσφέρει, περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και τεχνικές αναζήτησης και παρουσίασης δεδομένων έρευνας ενός θέματος.
  Ο σκοπός των συγγραφέων είναι να παρουσιάσουν ένα συνοπτικό, αλλά ελκυστικό μεθοδολογικό εγχειρίδιο.
  Η δομή του βιβλίου ακολουθεί ένα ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο σύστημα στο οποίο συνδυάζονται:

  • Πολύτιμες πληροφορίες για την έρευνα και την αναζήτηση γενικά της γνώσης (κυρίως κεφ. 1 και 3).
  • Εκτιμήσεις-αξιολόγηση των τρόπων και προϋποθέσεων απόκτησης της γνώσης (κυρίως κεφ. 2, 4, 5, 6, 7, 8).
  • Ερμηνεία και αξιοποίηση των δεδομένων και επιστημονικών διαπιστώσεων (κεφ. 8 κ.ά.).
  • Η διδακτική και μαθησιακή πληρότητα-καταλληλότητα του έργου φαίνεται στο πλούσιο εποπτικό υλικό από εικόνες και σκίτσα (περίπου 11), σχήματα (περίπου 50), πίνακες (περίπου 55) σε όλα τα επιμέρους κεφάλαια έτσι που το βιβλίο όχι μόνο γίνεται εύκολα κατανοητό, αλλά και κινεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη προκαλώντας τις βαθύτερες και ουσιαστικές μαθησιακές διαδικασίες.
  • CD με σχετικό κείμενο 100 περίπου σελ. που αποτελεί μια θαυμάσια και άμεσα ενδιαφέρουσα για κάθε αναγνώστη μαθησιακή βάση με την ανάλυση και υποδειγματική διδασκαλία των κλασικών αλλά και σύγχρονων πειραμάτων (επίσης με πάμπολλες απεικονίσεις και σχήματα-διαγράμματα).
  • Σε σχέση και με το CD, πλήθος παραδειγμάτων και επιδείξεων (Demonstrationen) αλλά και μεγάλο αριθμό πειραμάτων χαρακτηριστικών για την αντικειμενική-επιστημονική γνώση. (πειράματα-θέματα όπως: το κιβώτιο του Γκάλτον, η οπτική πλάνη του Ames, το φαινόμενο άλω, το φαινόμενο Ρωμαίος και Ιουλιέτα, κ.ά.).

  Περιεχόμενα

 • Χωροχρονική Θεωρία τ.Α’ by: Κερτσόπουλος Γεώργιος 21.00

  Ο παρών τόμος Α΄ της «Χωροχρονικής Θεωρίας», η Φιλοσοφία του Χωρόχρονου επαναπροσδιορίζει τους σκοπούς, τις μεθόδους και τις προϋποθέσεις της φιλοσοφίας, διευρύνοντας τη μεταφιλοσοφική έρευνα.
  Από τα κείμενα του βιβλίου:

  • … Ο τετραδιάστατος χωρόχρονος σχετίζεται άμεσα με τρεις οριακές συνθήκες: α) της σταθεράς του φωτός, β) του εσωτερικού μιας μαύρης τρύπας και γ) των χορδών του σύμπαντος.
  • … Ενώ ο χώρος και ο χρόνος στον αισθητό κόσμο εννοούνται ως διαστάσεις, στο φυσικό κόσμο είναι δυνάμεις, γι’ αυτό και ο χώρος ως συνολική έννοια είναι διαστασοδύναμη και ο χρόνος δυναμοδιάσταση.
  • … Η υλική και άυλη υπόσταση του ανθρώπου δημιουργεί ένα πλήθος χωροχρονικών και μη χωροχρονικών αντιθέσεων, οι οποίες δύνανται να συνάπτονται και να αίρονται συγχρόνως από τον ίδιο, όταν κατά την ίδια στιγμή η γνωσοάγνοιά του, του δίνει τη δυνατότητα αυτόβουλης κι απεριόριστης δράσης.
  • … Για κάθε 300.000 χλμ. περίπου χωρικής απόστασης που σημειώνεται μεταξύ οποιουδήποτε συστήματος αναφοράς όμοιου με του γήινου και της συνθήκης του φωτός, το σύστημα αναφοράς χρεώνεται με ποσοτική διάρκεια κύλισης χρόνου ενός δευτερολέπτου…
  • … Η αδυναμία του συστήματος αναφοράς να συντρέξει με τη συνθήκη του φωτός, δηλαδή της μη κύλισης χρόνου, γίνεται η αιτία ύπαρξης χρόνου για το σύστημα.
  • … Αυτό είναι το χρονικό κόστος της ύπαρξης.

  Περιεχόμενα