ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (35)

Showing 25–35 of 35 results

Sort by:
 • Μαθηματικά προσανατολισμού β’ λυκείου by: Κατωπόδης Σπύρος 12.00

  Το υπάρχον βιβλίο σε καμία των περιπτώσεων δεν έρχεται να αντικαταστήσει το σχολικό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας.
  Αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια των μαθητών οι οποίοι μέσω αυτού θα έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν τα Μαθηματικά υπό ένα πρίσμα περισσότερο συνοπτικό, σύντομο, απλό και κατανοητό.
  Θα έχουν δε την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ακόμα περισσότερες, του σχολικού βιβλίου, ασκήσεις και να διευρύνουν, κατά αυτόν τον τρόπο, τον ορίζοντα των μαθηματικών τους γνώσεων.

  Περιεχόμενα

 • Μαθηματικά προσανατολισμού γ’ λυκείου: Μέρος Α’: ανάλυση by: Κατωπόδης Σπύρος 12.00

  Το υπάρχον βιβλίο σε καμία των περιπτώσεων δεν έρχεται να αντικαταστήσει το σχολικό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας.
  Αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια των μαθητών οι οποίοι μέσω αυτού θα έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν τα Μαθηματικά υπό ένα πρίσμα περισσότερο συνοπτικό, σύντομο, απλό και κατανοητό.
  Θα έχουν δε την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ακόμα περισσότερες, του σχολικού βιβλίου, ασκήσεις και να διευρύνουν, κατά αυτόν τον τρόπο, τον ορίζοντα των μαθηματικών τους γνώσεων.

  Περιεχόμενα

 • Μαθηματικά προσανατολισμού γ’ λυκείου: Μέρος Β’: ανάλυση by: Κατωπόδης Σπύρος 12.00

  Το υπάρχον βιβλίο σε καμία των περιπτώσεων δεν έρχεται να αντικαταστήσει το σχολικό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας.
  Αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια των μαθητών οι οποίοι μέσω αυτού θα έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν τα Μαθηματικά υπό ένα πρίσμα περισσότερο συνοπτικό, σύντομο, απλό και κατανοητό.
  Θα έχουν δε την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ακόμα περισσότερες, του σχολικού βιβλίου, ασκήσεις και να διευρύνουν, κατά αυτόν τον τρόπο, τον ορίζοντα των μαθηματικών τους γνώσεων.

  Περιεχόμενα

 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (2η έκδ.) by: Ακρίβης Γεώργιος, Αλικάκος Νικόλαος, 40.00

  Από τον πρόλογο του βιβλίου

  Το μάθημα των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων μαζί με εκείνο της Διαφορικής Γεωμετρίας είναι τα πρώτα, στα οποία ο φοιτητής καλείται να χρησιμοποιήσει ιδέες και τεχνικές του Απειροστικού Λογισμού πολλών μεταβλητών. Αναμφίβολα, ο κύριος σκοπός του βιβλίου είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις υπολογιστικές πλευρές των ΜΔΕ μέσω της διδασκαλίας των βασικών τεχνικών. Αυτές συνοψίζονται ως εξής:

  • Μέθοδος χαρακτηριστικών (Αναγωγή σε ΣΔΕ)
  • Μέθοδος χωρισμού μεταβλητών (Σειρές Fourier)
  • Μέθοδος αναπαραστάσεων (Συναρτήσεις Green).

  Η προσέγγιση είναι αυστηρή, αλλά ο τρόπος παρουσίασης λεπτομερής και στοιχειώδης από τεχνικής άποψης. Επίσης, έχει καταβληθεί προσπάθεια για την ανάδειξη των σχέσεων με άλλες περιοχές των Μαθηματικών. Φυσικά ο κύριος όγκος του βιβλίου αφορά τη γραμμική θεωρία· παρά ταύτα, μη γραμμικές εξισώσεις μελετώνται σε κάποιο βαθμό ώστε ο αναγνώστης να διαμορφώσει μια ισορροπημένη άποψη.

  Τα κεφάλαια του βιβλίου αφορούν:

  1. ΜΔΕ πρώτης τάξης.
  2. Την κυματική εξίσωση στην ευθεία.
  3. Τις σειρές Fourier:
  4. Την εξίσωση της θερμότητας στην ευθεία.
  5. Την αρχή του μεγίστου.
  6. Την εξίσωση του Laplace.
  7. Τις ταυτότητες του Green, τις συναρτήσεις Green και εφαρμογές.

  Καταβάλαμε προσπάθεια να κρατήσουμε τα κεφάλαια του βιβλίου στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ανεξάρτητα μεταξύ τους, για να εξασφαλίσουμε ευχέρεια επιλογής στον διδάσκοντα και ανεξάρτητης μελέτης στον αναγνώστη.

  Στην παρούσα δεύτερη, αναθεωρημένη έκδοση δίνουμε περισσότερα στοιχεία για τη συνθήκη Rankine-Hugoniot και τη μέθοδο του ιξώδους, στην παράγραφο 1.8 και ιδιαίτερα στις υποενότητες 1.8.3 και 1.8.4. Προσθέσαμε ακόμα την παράγραφο 4.3 για τη φυσική προέλευση της κυματικής εξίσωσης. Έγιναν επίσης διάφορες διορθώσεις, κυρίως παροραμάτων, προσθήκες, ιδιαίτερα ασκήσεων στα κεφάλαια 1, 3, 5 και 6 και παραδειγμάτων, καθώς και αποσαφηνίσεις.

  Περιεχόμενα

 • Μετασχηματισμοί συναρτήσεων by: Λεγάτος Γερ. 35.00

  Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται τους λεγόμενους μετασχηματισμούς των συναρτήσεων, ιδιαίτερα τους ολοκληρωτικούς όπως εκείνοι των Laplace και Fourier. Παράλληλα, μας εισάγει στη Γενική Αρμονική Ανάλυση, όσο και στην κλασική των τριγωνομετρικών σειρών.

  Περιεχόμενα
 • Μετασχηματισμός Laplace και εφαρμογές by: Παλιατσός Αθ., Σοφιανός Γ., 13.00

  Σκοπός του βιβλίου αυτού, είναι η οργανική ένταξη του Μετασχηματισμού Laplace στη δομή των Τεχνολογικών Εφαρμογών.

  Περιεχόμενα
 • Σειρές, Άπειρες σειρές – δυναμοσειρές by: Μακρυγιάννης Παν. 10.00

  Tο έργο αυτό απευθύνεται προς όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να κατανοήσουν τη σύγκλιση των σειρών με άπειρους όρους. Eπίσης, μπορούν να μελετήσουν τις σειρές Taylor, Maclaurin και Fourier. Oι σειρές με άπειρους όρους εμφανίζονται σε πολλά επιστημονικά πεδία στην επίλυση διάφορων προβλημάτων, όπως στην λύση της διαφορικής εξίσωσης του Bessel. Στην ανάπτυξη της ύλης έμφαση δόθηκε στα παραδείγματα και στις εφαρμογές που βασίζονται στις θεωρητικές προτάσεις. Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει βασικά θέματα σειρών με άπειρους όρους, ώστε ο αναγνώστης να έχει ένα βοήθημα στο οποίο θα μπορεί να ανατρέξει αν χρειασθεί.

  Περιεχόμενα
 • Στατιστική by: Αλεξανδρόπουλος Αντώνιος, Κατωπόδης Επ., Παλιατσός Αθ., Πρεζεράκος Νικόλαος, 34.00

  Kύριος στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να πληροφορήσει τον αναγνώστη για τις βασικές γνώσεις της Στατιστικής επιστήμης. Περιλαμβάνει την Περιγραφική Στατιστική, τη θεωρία Πιθανοτήτων, την Στατιστική Eπαγωγή και την Aνάλυση Παλινδρόμησης και Συσχέτισης. Eπίσης, γίνεται παράθεση αρκετών παραδειγμάτων από την καθημερινή πρακτική ώστε να γίνουν κατανοητά τα θέματα που αντιμετωπίζονται.

  Περιεχόμενα
 • Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών by: Γεωργούδης Ιωάννης, Μακρυγιάννης Αριστείδης, Σάσσαλος Σπυρίδων, 25.00

  Tο παρόν σύγγραμμα θα φανεί χρήσιμο σε κάθε αναγνώστη που χρειάζεται, πέρα από τη θεωρητική παρουσίαση, να δει και ένα μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων στα θέματα που ο λογισμός των συναρτήσεων πολλών μεταβλητών πραγματεύεται. Δηλαδή δίνεται έμφαση στις εφαρμογές και στη περιγραφή με παραδείγματα των φυσικών κινήτρων που οδήγησαν σε πολλές από τις έννοιες που εξετάζονται.

  Περιεχόμενα

 • Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (2η έκδοση) by: Αλικάκος Νικόλαος, Καλογερόπουλος Γρηγόριος, 65.00

  Tο παρόν βιβλίο απευθύνεται σ’ όσους ενδιαφέρονται για την εκμάθηση των διαφορικών εξισώσεων χρησιμοποιώντας ιδέες και τεχνικές του Απειροστικού Λογισμού στη μελέτη επιστημονικών προβλημάτων και εφαρμογών. Αναμφίβολα, ο κύριος σκοπός του βιβλίου είναι η εξοικείωση του αναγνώστη με τις υπολογιστικές πλευρές του θέματος μέσω της εκμάθησης κάποιων τεχνικών. Επίσης, το σύγγραμμα περιέχει μια προσεχτική και αυτοδύναμη παρουσίαση των γραμμικών συστημάτων εξισώσεων διαφορών.

  Περιεχόμενα