Showing 193–216 of 263 results

Sort by:
 • Περιγραφική Στατιστική Επιχειρήσεων (4η έκδ.) by: Αποστολόπουλος Κ. 30.00

  Tο βιβλίο έχει γραφτεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αναγνώστης να κατανοεί και εμπεδώνει τις εφαρμογές των στατιστικών μεθόδων σαν όργανο λήψεως ορθολογικών αποφάσεων. Γι’ αυτό το λόγο στις περισσότερες εφαρμογές έχουν χρησιμοποιηθεί στατιστικά δεδομένα, τα οποία έχουν ληφθεί από ελληνικές και διεθνείς στατιστικές σειρές, ώστε οι στατιστικές μέθοδοι να γίνονται περισσότερο κατανοητές από τους αναγνώστες που θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν σωστά τη Στατιστική σαν στελέχη του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα του κράτους.

  Περιεχόμενα
 • Πηγές ενέργειας by: Αξαόπουλος Π., Γελεγένης Ι., 29.30

  Συμβατικές και Ανανεώσιμες

  Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να προσφέρει βασικές γνώσεις για τις διάφορες πηγές ενέργειας που αφορούν τεχνολογικά θέματα, αλλά και θέματα αγοράς, διακίνησης καυσίμων και επάρκειας αποθεμάτων. Βοηθά επομένως στην κατανόηση των ενεργειακών ισοζυγίων σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο επιχείρησης και στη συγκριτική αξιολόγηση των διαθέσιμων πηγών ενέργειας, καλύπτοντας με ίση βαρύτητα τόσο τις συμβατικές όσο και τις ανανεώσιμες.

  Περιεχόμενα
 • Ποιότητα και έλεγχος ποιότητας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυμάτων by: Mario Bona 50.00

  Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στα ιταλικά από τον Mario Bona, διάσημο διεθνώς για την ενασχόληση του σε θέματα ποιότητας. Ταχύτατα μεταφράστηκε στα αγγλικά και η έκδοση του σηματοδότησε την εξάπλωσή του σε πολλές χώρες.
  Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • τις γενικές αρχές ποιότητας, την οργάνωση των συστημάτων ποιότητας και εφαρμοσμένες στατιστικές αναλύσεις σε κλωστοϋφαντουργικά θέματα,
  • τον έλεγχο προϊόντος, δηλαδή τις μεθόδους μέτρησης των φυσικών ιδιοτήτων των ινών, νημάτων και υφασμάτων,
  • τον έλεγχο των διαδικασιών νηματοποίησης και ύφανσης,
  • τις σχέσεις  μεταξύ  των  ιδιοτήτων  των  υφασμάτων  και  του  ετοίμου ενδύματος,
  • την ετικέτα  φροντίδας,  τις  συστάσεις  των  ορίων  ποιότητας,  ανοχές, εκπτώσεις, κλπ.

  Τέλος, αναφέρονται οι σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις στην γνωστική αυτή περιοχή.
  Η μετάφραση του βιβλίου στα ελληνικά, έχει σκοπό την διευκόλυνση του αναγνώστη αλλά και την προσέγγιση των θεμάτων της ποιότητας στην κλωστοϋφαντουργία με μεγαλύτερη οικειότητα.
  Προορίζεται κυρίως για χρήση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όμως απευθύνεται και σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου καθώς και για τις υπηρεσίες ποιότητας των επιχειρήσεων. Καλύπτει τις γνωστικές απαιτήσεις των στελεχών διοίκησης, του προσωπικού εργαστηρίων και των τεχνικών που ασχολούνται με θέματα ποιότητας στον τομέα παραγωγής τους. Ακόμη,  εξυπηρετεί τους εμπορευόμενους, αλλά και τον απλό καταναλωτή στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
  Περιεχόμενα

 • Προγραμματισμός C++ (με δισκέτα) by: Κυτάγιας Δ. 40.00

  Tο παρόν βιβλίο αποτελεί μια αφετηρία για τον προγραμματισμό C++. Χωρίζεται σε τρία μέρη όπου παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, ενώ παράλληλα δίνονται και ορισμένες εφαρμογές για γενική εμπέδωση της αναπτυσσόμενης ύλης. Πρόκειται δηλαδή για ένα βιβλίο αναφοράς στη γλώσσα προγραμματισμού C++.

  Περιεχόμενα
 • Προγραμματισμός WEB HTML 4 & ASP by: Aγγελή Χρ. 42.00

  Η γλώσσα HTML σε συνδυασμό με την τεχνολογία ASP παρέχει ένα αποτελεσματικό εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών web που επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία με το χρήστη. Στο βιβλίο αυτό περιγράφεται ο τρόπος δημιουργίας ιστοσελίδων με την HTML, ο συνδυασμός της HTML με την JavaScript και την VBScript για προσθήκη δυναμικών χαρακτηριστικών στις ιστοσελίδες, όπως επίσης ο συνδυασμός της με την τεχνολογία ASP για τη δημιουργία αμφίδρομης επικοινωνίας με το χρήστη και την προσθήκη βάσεων δεδομένων στις εφαρμογές.

  Η συγγραφή του κώδικα, όπως επίσης και η χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών διαδικτύου, παρουσιάζονται με έναν ιδιαίτερα επεξηγηματικό τρόπο και συνοδεύονται από πλήθος παραδειγμάτων και ολοκληρωμένων εφαρμογών.

  Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πλήρες, χρήσιμο και αποτελεσματικό μέσο εκμάθησης των τεχνολογιών web.

   Περιεχόμενα

 • Προγραμματισμός επιχειρήσεων (2η έκδ.) by: 20.00

  Tο παρόν σύγγραμμα αναφέρεται στον προγραμματισμό των επιχειρήσεων και η δομή του εντάσσεται στα πλαίσια της μικροοικονομίας. Xωρίζεται σε δύο μέρη. Tο πρώτο αναφέρεται στον οικονομικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων και το δεύτερο στο γραμμικό.

  Περιεχόμενα
 • Προγραμματισμός με τη VISUAL BASIC 6 by: Aγγελή Χρ. 40.00

  Tο βιβλίο αυτό απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να είναι ενημερωμένος στις σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού σε ένα σύγχρονο περιβάλλον επικοινωνίας. Συνδυάζει την παραδοσιακή λογική προγραμματισμού με τις έννοιες του γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας. Έτσι, το βιβλίο αυτό παρέχει τις δυνατότητες για ανάπτυξη των ικανοτήτων σχεδιασμού του περιβάλλοντος επικοινωνίας μιας εφαρμογής και της δημιουργίας ολοκληρωμένων εφαρμογών χρησιμοποιώντας λογική προγραμματισμού και τα χαρακτηριστικά της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic.

  Περιεχόμενα
 • Πωλήσεις μέσω διαπραγμάτευσης by: Κυριαζόπουλος Π., Ζαΐρης Αντ., 5.60

  Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την ανάγκη αναθεώρησης κάποιων από τις κλασσικές αντιλήψεις για το ρόλο του πωλητή και των πωλήσεων και να επικεντρώσει τη σκέψη στην έννοια της διαπραγμάτευσης και πως αυτή μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην έννοια των πωλήσεων.

  Περιεχόμενα
 • Πώς να κάνετε Επιτυχημένες Πωλήσεις by: Κυριαζόπουλος Π., Ζαΐρης Αντ., 6.20

  Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τους διάφορους τρόπους προσέγγισης και έλξης υποψήφιου ενδιαφερόμενου αγοραστή, που θα εξασφαλίσουν ένα ευνοϊκό κλίμα διαλόγου στη συνέχεια.

  Περιεχόμενα
 • Ρομποτική – Αυτόματα by: Βούκαλης Δημήτρης, Βούκαλη Ειρ., 44.90

  Η τεχνολογία των ρομπότ έχει μπει για τα καλά στην κοινωνική μας ζωή.  Το συναρπαστικό πεδίο αυτών των ευφυών συστημάτων, είναι αυτό που εξάπτει το ενδιαφέρον των επιστημόνων και τους φέρει στην ευχάριστη θέση για το πεδίο αυτό να αναπτυχθεί κατακόρυφα. Έτσι ο
  τεχνολογικός αυτός τομέας βρίσκει σήμερα μια ραγδαία αύξηση.

  Η χώρα μας προσπαθεί ν’ ακολουθήσει στον τομέα αυτό και με διάφορους τρόπους να μπει στο πεδίο με πολύ γρήγορα βήματα. Έτσι στα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν εισαχθεί αντίστοιχα μαθήματα που διδάσκεται το μάθημα της ρομποτικής με σκοπό να τροφοδοτήσουν την βιομηχανία με ικανά στελέχη που θα την υπηρετήσουν με συνέπεια και ικανοποιητικά.

  Περιεχόμενα
 • Σειρές, Άπειρες σειρές – δυναμοσειρές by: Μακρυγιάννης Παν. 10.00

  Tο έργο αυτό απευθύνεται προς όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να κατανοήσουν τη σύγκλιση των σειρών με άπειρους όρους. Eπίσης, μπορούν να μελετήσουν τις σειρές Taylor, Maclaurin και Fourier. Oι σειρές με άπειρους όρους εμφανίζονται σε πολλά επιστημονικά πεδία στην επίλυση διάφορων προβλημάτων, όπως στην λύση της διαφορικής εξίσωσης του Bessel. Στην ανάπτυξη της ύλης έμφαση δόθηκε στα παραδείγματα και στις εφαρμογές που βασίζονται στις θεωρητικές προτάσεις. Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει βασικά θέματα σειρών με άπειρους όρους, ώστε ο αναγνώστης να έχει ένα βοήθημα στο οποίο θα μπορεί να ανατρέξει αν χρειασθεί.

  Περιεχόμενα
 • Σήματα & Συστήματα by: Φωτόπουλος Π., Παλαμίδης Αλ., Βελώνη Αναστασία, 85.00

  Από τον πρόλογο του βιβλίου:

  Τα ‘σήματα και συστήματα’ αποτελούν τη γνώση υπόβαθρου για την μαθηματική μοντελοποίηση, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των συστημάτων.
  Η ανάπτυξη του αντικειμένου είναι τέτοια ώστε να εξοπλίζει τον αναγνώστη για την λύση ασκήσεων. Τα κεφάλαια που αφορούν το πρώτο μέρος του συγγράμματος αναπτύσσονται  σε τρία αλληλένδετα μέρη: θεωρία με παραδείγματα, λυμένες ασκήσεις και άλυτα προβλήματα. Κατά την ανάπτυξη της θεωρίας το κύριο βάρος δίνεται στην κατανόηση των εννοιών κάνοντας άμεσες αναφορές σε πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα. Η μαθηματική περιγραφή αποτελεί το ένα μέρος της θεωρίας, ενώ το υπόλοιπο αφιερώνεται στην ερμηνεία του μαθηματικού φορμαλισμού. Οι αποδείξεις των θεωρημάτων δίνονται επιλεκτικά και μόνο σε περιπτώσεις όπου η γνώση τους βοηθάει άμεσα στην αξιοποίησή τους σε εφαρμογές. Η εμβάθυνση στα θέματα της θεωρίας γίνεται μέσω παραδειγμάτων τα οποία παρεμβάλλονται στην ανάπτυξη της θεωρίας. Η ενότητα θεωρία-παραδείγματα προετοιμάζει τον αναγνώστη να αντιμετωπίσει τις ασκήσεις. Στόχος αυτού του τύπου παρουσίασης είναι να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τα μαθηματικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται και να του δώσει την άνεση να τα αξιοποιεί για την επίλυση προβλημάτων.
  Οι λυμένες ασκήσεις αναπτύσσουν το αντικείμενο σε μεγαλύτερο βάθος και αποσαφηνίζουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την λύση τους. Σε περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό, οι ασκήσεις έχουν οργανωθεί σε ομάδες με στόχο να βοηθήσουν τον αναγνώστη να αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προβλημάτων και να τα συνδέει με αντίστοιχες τακτικές αντιμετώπισης.
  Το βιβλίο είναι γραμμένο από την πλευρά του φοιτητή.  Για τον λόγο αυτό οι λυμένες ασκήσεις παρουσιάζονται με κάθε μαθηματική λεπτομέρεια συνοδευόμενες από τις αιτιολογήσεις που απαιτούνται για να είναι η λύση τους κατανοητή.
  Το δεύτερο μέρος του συγγράμματος είναι η εισαγωγή στη θεωρία των σημάτων και συστημάτων μέσα από αναλυτικά παραδείγματα γραμμένα στο εργαλείο προγραμματισμού Matlab. Έτσι, κάθε θεωρητικός τύπος που παρουσιάζεται συνοδεύεται από την αντίστοιχη υλοποίηση σε κώδικα Matlab. Η ύλη που καλύπτεται εκτείνεται πέραν των αναλογικών σημάτων και συστημάτων και σε αυτά του διακριτού χρόνου.

  Περιεχόμενα

 • Σήματα & Συστήματα για τεχνολόγους by: Φωτόπουλος Π., Βελώνη Αναστασία, 50.00

  Οι όροι ‘σήμα’ και ‘σύστημα’ έχουν εισαχθεί στη μελέτη πολύ διαφορετικών
  φαινομένων. Η μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί με αφορμή τη μελέτη των
  συστημάτων, βρίσκει εφαρμογή σε τεχνολογικές δραστηριότητες που
  εκτείνονται από τον σχεδιασμό κυκλωμάτων μέχρι την αεροναυπηγική και
  τον έλεγχο χημικών διαδικασιών. Αντίστοιχα, τα παραδείγματα συστημάτων
  μπορεί να ποικίλουν από τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα μέχρι τους έμβιους
  οργανισμούς όπως για παράδειγμα το σύστημα ομιλίας του ανθρώπου.
  Συχνά λέγεται ότι οι έννοιες ‘σήμα’ και ‘σύστημα’ είναι αναπόσπαστες ή ότι
  αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ποια είναι όμως η αξία του
  ‘νομίσματος’;
  Το σύστημα είναι μια έννοια που έχει εισαχθεί από τους τεχνολόγους στην
  προσπάθειά τους να προβλέψουν και να σχεδιάσουν την συμπεριφορά των
  τεχνολογικών δημιουργημάτων. Αν κανείς απευθυνθεί στη φύση και φωνάξει
  ‘Ύλη!’ τότε τα πάντα θα γυρίσουν να κοιτάξουν: από έμβια όντα μέχρι το φως,
  τα ηλεκτρόνια και τα στοιχειώδη σωμάτια. Εάν στη συνέχεια φωνάξει
  ‘σύστημα’ θα εισπράξει την αδιαφορία της φύσης και την προσοχή των
  ανθρώπων. Η έννοια του συστήματος έχει εισαχθεί από τους τεχνολόγους
  στα πλαίσια μιας ευρύτερης μεθοδολογίας που έχουν αναπτύξει για να
  προβλέπουν και να ελέγχουν την συμπεριφορά της φύσης και των
  τεχνολογικών δημιουργημάτων.
  Κανείς μπορεί να διακρίνει δύο κατευθύνσεις μελέτης και έρευνας που έχουν
  αναπτυχθεί στα πλαίσια της ακαδημαϊκής κοινότητας: την επιστημονική και
  την τεχνολογική. Σκοπός της επιστήμης είναι να ανακαλύψει νέες θεωρίες
  που ερμηνεύουν την φύση, ενώ η τεχνολογία ασχολείται με τον έλεγχο της
  συμπεριφοράς των διατάξεων και των φυσικών συστημάτων. Στην πράξη, οι
  καθημερινές δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας δανείζονται
  στοιχεία από τους δύο τύπους μελέτης και με την έννοια αυτή μπορούν να
  θεωρηθούν συμπληρωματικές. Η προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί σε αυτό το
  βιβλίο εμπίπτει σε αυτό που θα ονόμαζε κανείς μελέτη για τεχνολόγους…

  Περιεχόμενα
 • Σήματα & Συστήματα με MATLAB by: Βελώνη Αναστασία, Παλαμίδης Αλ., 40.00

  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε μηχανικούς και ανθρώπους που σκέπτονται ως μηχανικοί. Το σκεπτικό που έχει γραφτεί, είναι η εισαγωγή στη θεωρία των σημάτων και συστημάτων μέσα από αναλυτικά παραδείγματα γραμμένα στο εργαλείο προγραμματισμού Matlab. Έτσι, κάθε θεωρητικός τύπος που παρουσιάζεται συνοδεύεται από την αντίστοιχη υλοποίηση σε κώδικα Matlab.
  Η ύλη που καλύπτει το παρόν βιβλίο εκτείνεται πέραν των αναλογικών σημάτων και συστημάτων και σε αυτά του διακριτού χρόνου. Τα θέματα που καλύπτουμε είναι τα βασικά σήματα, οι ιδιότητες σημάτων και συστημάτων, οι μετασχηματισμοί Laplace, Fourier, Z, DTFT και DFT καθώς και πρακτικές εφαρμογές αυτών, όπως τα φίλτρα, τόσο στο συνεχή όσο και στο διακριτό χρόνο.
  Τέλος αναφέρουμε ότι η προσπάθεια των συγγραφέων είναι ολόκληρο το βιβλίο να παραμείνει απλό και κατανοητό, αφού πρώτιστα το παρόν αποτελεί ένα ακαδημαϊκό σύγγραμμα διδασκαλίας για φοιτητές και σπουδαστές.

  Περιεχόμενα
 • Σήματα και Συστήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου by: Καραϊσκος Χρήστος, Κάντζος Δημήτριος, 55.00

  Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές Πανεπιστημίων και έχει ως στόχο τη δημιουργία σε αυτούς ενός ικανοποιητικού υπόβαθρου για αρκετά άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους. Η ανάπτυξη και παρουσίαση των θεμάτων με τα οποία ασχολείται γίνεται σε επίπεδο το οποίο απαιτεί σχετικά απλές μαθηματικές γνώσεις. Αποφεύχθηκε η πολύ αυστηρή και σε πολύ ψηλό επίπεδο μαθηματική ανάλυση αλλά, από το άλλο μέρος, δεν κρίθηκε σκόπιμο να αρκεστεί σε μια στοιχειώδη και, εν πολλοίς, περιγραφική παρουσίαση του αντικειμένου. Επειδή το βιβλίο μπορεί χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό εγχειρίδιο σε μαθήματα χαμηλών εξαμήνων σπουδών, όλες οι προαπαιτούμενες μαθηματικές γνώσεις αναπτύσσονται πρώτα συνοπτικά, στα αντίστοιχα κεφάλαια, και μετά χρησιμοποιούνται. Εκτενώς εκτίθενται σε Παρατήματα του βιβλίου. Τα κύρια μαθηματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι η Τριγωνομετρία, η άλγεβρα των μιγαδικών αριθμών, ο μετασχηματισμός Fourier, ο μετασχηματισμός Laplace και ο μετασχηματισμός Ζ.

  Όλα τα Κεφάλαια συνοδεύονται από αρκετές ασκήσεις για εμπέδωση της ύλης. Καλό είναι ο αναγνώστης να ασχοληθεί σοβαρά με την επίλυσή τους. Σε Παραρτήματα δίνονται χρήσιμες γνώσεις Μαθηματικών, αποδείξεις μαθηματικών τύπων, αποδείξεις των ιδιοτήτων των διαφόρων μετασχηματισμών κ.λπ., τα οποία δεν κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν στο κείμενο των αντίστοιχων Κεφαλαίων.

  Περιεχόμενα

 • Στατιστική by: Αλεξανδρόπουλος Αντώνιος, Κατωπόδης Επ., Παλιατσός Αθ., Πρεζεράκος Νικόλαος, 34.00

  Kύριος στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να πληροφορήσει τον αναγνώστη για τις βασικές γνώσεις της Στατιστικής επιστήμης. Περιλαμβάνει την Περιγραφική Στατιστική, τη θεωρία Πιθανοτήτων, την Στατιστική Eπαγωγή και την Aνάλυση Παλινδρόμησης και Συσχέτισης. Eπίσης, γίνεται παράθεση αρκετών παραδειγμάτων από την καθημερινή πρακτική ώστε να γίνουν κατανοητά τα θέματα που αντιμετωπίζονται.

  Περιεχόμενα
 • Στατιστική Επιχειρήσεων by: Αποστολόπουλος Θεόδ., Αποστολόπουλος Κ., 50.00

  Tο βιβλίο έχει γραφτεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αναγνώστης να κατανοεί και εμπεδώνει τις εφαρμογές των στατιστικών μεθόδων σαν όργανο λήψεως ορθολογικών αποφάσεων. Γι’ αυτό το λόγο στις περισσότερες εφαρμογές έχουν χρησιμοποιηθεί στατιστικά δεδομένα, τα οποία έχουν ληφθεί από ελληνικές και διεθνείς στατιστικές σειρές, ώστε οι στατιστικές μέθοδοι να γίνονται περισσότερο κατανοητές από τους αναγνώστες που θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν σωστά τη Στατιστική σαν στελέχη του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα του κράτους.

  Περιεχόμενα
 • Στοιχεία εμπορικού δικαίου (2η έκδ.) by: Σερελέα Γαρ. 24.00

  Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι όχι μόνο να δώσει γνώσεις, παραθέτοντας τις βασικές έννοιες και όσα η νομοθεσία προβλέπει για κάθε θέμα που εξετάζεται, αλλά και να ενημερώσει τους αναγνώστες για τη συμβολή της νομολογίας και της επιστήμης σε συγκεκριμένα θέματα του Eμπορικού Δικαίου. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν στο κείμενο πυκνές παραπομπές σε αναλυτική βιβλιογραφία.

  Περιεχόμενα
 • Στοιχεία Μηχανών Ι by: Στεργίου Ι., Στεργίου Κ., 31.00

  Tο βιβλίο αυτό περιλαμβάνει όλα τα βασικά κεφάλαια των στοιχείων μηχανών εκτός από τις μεταδόσεις κίνησης που έχουν περιληφθεί στον τόμο II. Eπιπλέον περιλαμβάνει στοιχεία που αναφέρονται στο σχεδιασμό, μεθοδολογία και υποστήριξη των κατασκευών με H/Y, τα οποία εντάσσονται στην ευρύτερη περιοχή και αποτελούν τον αντικειμενικό σκοπό της γνώσης των στοιχείων  μηχανών. Eπίσης, έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα νεότερα δεδομένα στην τυποποίηση, τις έννοιες και τους όρους που χρησιμοποιούνται σήμερα.

  Περιεχόμενα
 • Στοιχεία Μηχανών Ι by: Φρυδάκης Μ. 67.60

  O πρώτος τόμος περιέχει το γενικό μέρος με τις μεθόδους υπολογισμού και από τα μηχανολογικά υλικά τις σπουδαιότερες υποενότητες για να καταλαβαίνουμε τις φάσεις κατεργασίας κατά την διαμόρφωση ενός εξαρτήματος. Eπίσης, εκτός της Aντοχής περιέχονται και μερικές υποενότητες της Δυναμικής που προαπαιτούνται για την ζυγοστάθμιση των ατράκτων και τις ταλαντώσεις. Tα ελατήρια και τα Στοιχεία για Σύνδεση περιλαμβάνονται επίσης.

  Περιεχόμενα
 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙ by: Στεργίου Ι., Στεργίου Κ., 24.00

  Στον τόμο αυτόν, στον οποίο εξετάζονται οι μεταδόσεις κίνησης με οδοντωτούς τροχούς, ιμάντες και αλυσίδες, περιελήφθησαν νέα κεφάλαια, όπως οδοντώσεις με μετατόπιση, οδοντωτοί τροχοί με κεκλιμένους και τοξωτούς οδόντες, δυνάμεις στα έδρανα, περισσότερα παραδείγματα και κυρίως ο τρόπος υπολογισμού των οδοντωτών τροχών κατά DIN 3990.

  Περιεχόμενα

 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙ by: Φρυδάκης Μ. 45.00
  Tα Στοιχεία Mηχανών βασίζονται στην Mηχανική, το Mηχανολογικό Σχέδιο, τις Eργαλειομηχανές και τα Mηχανολογικά Yλικά. O δεύτερος τόμος περιέχει τις ενότητες: Άξονες – Άτρακτοι, Έδρανα κύλισης, Έδρανα ολίσθησης, Σύνδεσμοι – Συμπλέκτες.
  Περιεχόμενα
 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙΙ by: Φρυδάκης Μ. 31.70

  Tα Στοιχεία Μηχανών βασίζονται στην Μηχανική, το Μηχανολογικό Σχέδιο, τις Eργαλειομηχανές και τα Mηχανολογικά Yλικά. O τρίτος τόμος περιλαμβάνει τις ενότητες: Oδοντωτοί τροχοί, Kαμπύλες κατατομών, Oδοντώσεις εξειλιγμένης, Eσωτερική οδόντωση, Έλεγχος αντοχής, Kεκλιμένη οδόντωση, Πλανητικά Συστήματα, Kατασκευαστική σύνθεση, Kωνικοί Tροχοί, Tο σύστημα ατέρμονα – Kορώνας.

  Περιεχόμενα

 • Στρατηγική των επιχειρήσεων by: Μηλιώτη Ειρ. 30.60

  Ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τις τελευταίες δεκαετίες καθώς υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφικού υλικού και αναβρασμός στον τρόπο δημιουργίας προγραμμάτων δράσης ώστε να γίνει η επιχείρηση ανταγωνιστική και να αρχίζει να εφαρμόζει στρατηγικές ανάπτυξης.
  Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στη χώρα μας με την ισχύ του Αναπτυξιακού Νόμου 2234/94 καθώς τα επιχειρηματικά σχέδια επιχορηγούνται κατά 35% από το ίδιο το κράτος. Πως όμως δημιουργούνται τα επιχειρηματικά σχέδια; Πως σχεδιάζει η επιχείρηση;
  Αντικείμενο του βιβλίου αυτού είναι ο σχεδιασμός. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός που ξεκινά από το επίπεδο συγκροτήματος επιχειρήσεων και διαχέεται στο επίπεδο επιχείρησης και στο επίπεδο λειτουργιών. Θεωρήθηκε απαραίτητη αυτή η ανάλυση καθώς η επιχείρηση είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα και οι δράσεις της Ανώτατης Διοίκησης επηρεάζουν και διαμορφώνουν κάθε δράση της επιχείρησης και κάθε λειτουργίας.
  Ο σχεδιασμός είναι η πρώτη και βασική λειτουργία της διοίκησης. Με βάση τη λειτουργία αυτή ασκείται και η λειτουργία του ελέγχου. Στο σχεδιασμό στηρίζεται όλο το σύστημα που ονομάζεται επιχείρηση, οργανισμός.
  Τα προγράμματα δράσης δημιουργούνται στα πλαίσια του σχεδιασμού της επιχείρησης και των λειτουργιών. Δεν μπορούν όμως να απομονωθούν απ` αυτά. Γι` αυτό και στο βιβλίο αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σφαιρική παρουσίαση του θέματος του σχεδιασμού. […]

  Περιεχόμενα