Showing 193–216 of 263 results

Sort by:
 • Ποιότητα και έλεγχος ποιότητας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυμάτων by: Mario Bona 50.00

  Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στα ιταλικά από τον Mario Bona, διάσημο διεθνώς για την ενασχόληση του σε θέματα ποιότητας. Ταχύτατα μεταφράστηκε στα αγγλικά και η έκδοση του σηματοδότησε την εξάπλωσή του σε πολλές χώρες.
  Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • τις γενικές αρχές ποιότητας, την οργάνωση των συστημάτων ποιότητας και εφαρμοσμένες στατιστικές αναλύσεις σε κλωστοϋφαντουργικά θέματα,
  • τον έλεγχο προϊόντος, δηλαδή τις μεθόδους μέτρησης των φυσικών ιδιοτήτων των ινών, νημάτων και υφασμάτων,
  • τον έλεγχο των διαδικασιών νηματοποίησης και ύφανσης,
  • τις σχέσεις  μεταξύ  των  ιδιοτήτων  των  υφασμάτων  και  του  ετοίμου ενδύματος,
  • την ετικέτα  φροντίδας,  τις  συστάσεις  των  ορίων  ποιότητας,  ανοχές, εκπτώσεις, κλπ.

  Τέλος, αναφέρονται οι σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις στην γνωστική αυτή περιοχή.
  Η μετάφραση του βιβλίου στα ελληνικά, έχει σκοπό την διευκόλυνση του αναγνώστη αλλά και την προσέγγιση των θεμάτων της ποιότητας στην κλωστοϋφαντουργία με μεγαλύτερη οικειότητα.
  Προορίζεται κυρίως για χρήση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όμως απευθύνεται και σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου καθώς και για τις υπηρεσίες ποιότητας των επιχειρήσεων. Καλύπτει τις γνωστικές απαιτήσεις των στελεχών διοίκησης, του προσωπικού εργαστηρίων και των τεχνικών που ασχολούνται με θέματα ποιότητας στον τομέα παραγωγής τους. Ακόμη,  εξυπηρετεί τους εμπορευόμενους, αλλά και τον απλό καταναλωτή στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
  Περιεχόμενα

 • Προγραμματισμός επιχειρήσεων (2η έκδ.) by: 20.00

  Tο παρόν σύγγραμμα αναφέρεται στον προγραμματισμό των επιχειρήσεων και η δομή του εντάσσεται στα πλαίσια της μικροοικονομίας. Xωρίζεται σε δύο μέρη. Tο πρώτο αναφέρεται στον οικονομικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων και το δεύτερο στο γραμμικό.

  Περιεχόμενα
 • Προγραμματισμός με τη VISUAL BASIC 6 by: Aγγελή Χρ. 40.00

  Tο βιβλίο αυτό απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να είναι ενημερωμένος στις σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού σε ένα σύγχρονο περιβάλλον επικοινωνίας. Συνδυάζει την παραδοσιακή λογική προγραμματισμού με τις έννοιες του γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας. Έτσι, το βιβλίο αυτό παρέχει τις δυνατότητες για ανάπτυξη των ικανοτήτων σχεδιασμού του περιβάλλοντος επικοινωνίας μιας εφαρμογής και της δημιουργίας ολοκληρωμένων εφαρμογών χρησιμοποιώντας λογική προγραμματισμού και τα χαρακτηριστικά της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic.

  Περιεχόμενα
 • Πωλήσεις μέσω διαπραγμάτευσης by: Κυριαζόπουλος Π., Ζαΐρης Αντ., 5.60

  Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την ανάγκη αναθεώρησης κάποιων από τις κλασσικές αντιλήψεις για το ρόλο του πωλητή και των πωλήσεων και να επικεντρώσει τη σκέψη στην έννοια της διαπραγμάτευσης και πως αυτή μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην έννοια των πωλήσεων.

  Περιεχόμενα
 • Πώς να κάνετε Επιτυχημένες Πωλήσεις by: Κυριαζόπουλος Π., Ζαΐρης Αντ., 6.20

  Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τους διάφορους τρόπους προσέγγισης και έλξης υποψήφιου ενδιαφερόμενου αγοραστή, που θα εξασφαλίσουν ένα ευνοϊκό κλίμα διαλόγου στη συνέχεια.

  Περιεχόμενα
 • Ρομποτική – Αυτόματα by: Βούκαλης Δημήτρης, Βούκαλη Ειρ., 44.90

  Η τεχνολογία των ρομπότ έχει μπει για τα καλά στην κοινωνική μας ζωή.  Το συναρπαστικό πεδίο αυτών των ευφυών συστημάτων, είναι αυτό που εξάπτει το ενδιαφέρον των επιστημόνων και τους φέρει στην ευχάριστη θέση για το πεδίο αυτό να αναπτυχθεί κατακόρυφα. Έτσι ο
  τεχνολογικός αυτός τομέας βρίσκει σήμερα μια ραγδαία αύξηση.

  Η χώρα μας προσπαθεί ν’ ακολουθήσει στον τομέα αυτό και με διάφορους τρόπους να μπει στο πεδίο με πολύ γρήγορα βήματα. Έτσι στα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν εισαχθεί αντίστοιχα μαθήματα που διδάσκεται το μάθημα της ρομποτικής με σκοπό να τροφοδοτήσουν την βιομηχανία με ικανά στελέχη που θα την υπηρετήσουν με συνέπεια και ικανοποιητικά.

  Περιεχόμενα
 • Σειρές, Άπειρες σειρές – δυναμοσειρές by: Μακρυγιάννης Παν. 10.00

  Tο έργο αυτό απευθύνεται προς όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να κατανοήσουν τη σύγκλιση των σειρών με άπειρους όρους. Eπίσης, μπορούν να μελετήσουν τις σειρές Taylor, Maclaurin και Fourier. Oι σειρές με άπειρους όρους εμφανίζονται σε πολλά επιστημονικά πεδία στην επίλυση διάφορων προβλημάτων, όπως στην λύση της διαφορικής εξίσωσης του Bessel. Στην ανάπτυξη της ύλης έμφαση δόθηκε στα παραδείγματα και στις εφαρμογές που βασίζονται στις θεωρητικές προτάσεις. Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει βασικά θέματα σειρών με άπειρους όρους, ώστε ο αναγνώστης να έχει ένα βοήθημα στο οποίο θα μπορεί να ανατρέξει αν χρειασθεί.

  Περιεχόμενα
 • Σήματα & Συστήματα by: Φωτόπουλος Π., Παλαμίδης Αλ., Βελώνη Αναστασία, 85.00

  Από τον πρόλογο του βιβλίου:

  Τα ‘σήματα και συστήματα’ αποτελούν τη γνώση υπόβαθρου για την μαθηματική μοντελοποίηση, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των συστημάτων.
  Η ανάπτυξη του αντικειμένου είναι τέτοια ώστε να εξοπλίζει τον αναγνώστη για την λύση ασκήσεων. Τα κεφάλαια που αφορούν το πρώτο μέρος του συγγράμματος αναπτύσσονται  σε τρία αλληλένδετα μέρη: θεωρία με παραδείγματα, λυμένες ασκήσεις και άλυτα προβλήματα. Κατά την ανάπτυξη της θεωρίας το κύριο βάρος δίνεται στην κατανόηση των εννοιών κάνοντας άμεσες αναφορές σε πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα. Η μαθηματική περιγραφή αποτελεί το ένα μέρος της θεωρίας, ενώ το υπόλοιπο αφιερώνεται στην ερμηνεία του μαθηματικού φορμαλισμού. Οι αποδείξεις των θεωρημάτων δίνονται επιλεκτικά και μόνο σε περιπτώσεις όπου η γνώση τους βοηθάει άμεσα στην αξιοποίησή τους σε εφαρμογές. Η εμβάθυνση στα θέματα της θεωρίας γίνεται μέσω παραδειγμάτων τα οποία παρεμβάλλονται στην ανάπτυξη της θεωρίας. Η ενότητα θεωρία-παραδείγματα προετοιμάζει τον αναγνώστη να αντιμετωπίσει τις ασκήσεις. Στόχος αυτού του τύπου παρουσίασης είναι να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τα μαθηματικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται και να του δώσει την άνεση να τα αξιοποιεί για την επίλυση προβλημάτων.
  Οι λυμένες ασκήσεις αναπτύσσουν το αντικείμενο σε μεγαλύτερο βάθος και αποσαφηνίζουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την λύση τους. Σε περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό, οι ασκήσεις έχουν οργανωθεί σε ομάδες με στόχο να βοηθήσουν τον αναγνώστη να αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προβλημάτων και να τα συνδέει με αντίστοιχες τακτικές αντιμετώπισης.
  Το βιβλίο είναι γραμμένο από την πλευρά του φοιτητή.  Για τον λόγο αυτό οι λυμένες ασκήσεις παρουσιάζονται με κάθε μαθηματική λεπτομέρεια συνοδευόμενες από τις αιτιολογήσεις που απαιτούνται για να είναι η λύση τους κατανοητή.
  Το δεύτερο μέρος του συγγράμματος είναι η εισαγωγή στη θεωρία των σημάτων και συστημάτων μέσα από αναλυτικά παραδείγματα γραμμένα στο εργαλείο προγραμματισμού Matlab. Έτσι, κάθε θεωρητικός τύπος που παρουσιάζεται συνοδεύεται από την αντίστοιχη υλοποίηση σε κώδικα Matlab. Η ύλη που καλύπτεται εκτείνεται πέραν των αναλογικών σημάτων και συστημάτων και σε αυτά του διακριτού χρόνου.

  Περιεχόμενα

 • Σήματα & Συστήματα για τεχνολόγους by: Φωτόπουλος Π., Βελώνη Αναστασία, 50.00

  Οι όροι ‘σήμα’ και ‘σύστημα’ έχουν εισαχθεί στη μελέτη πολύ διαφορετικών
  φαινομένων. Η μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί με αφορμή τη μελέτη των
  συστημάτων, βρίσκει εφαρμογή σε τεχνολογικές δραστηριότητες που
  εκτείνονται από τον σχεδιασμό κυκλωμάτων μέχρι την αεροναυπηγική και
  τον έλεγχο χημικών διαδικασιών. Αντίστοιχα, τα παραδείγματα συστημάτων
  μπορεί να ποικίλουν από τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα μέχρι τους έμβιους
  οργανισμούς όπως για παράδειγμα το σύστημα ομιλίας του ανθρώπου.
  Συχνά λέγεται ότι οι έννοιες ‘σήμα’ και ‘σύστημα’ είναι αναπόσπαστες ή ότι
  αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ποια είναι όμως η αξία του
  ‘νομίσματος’;
  Το σύστημα είναι μια έννοια που έχει εισαχθεί από τους τεχνολόγους στην
  προσπάθειά τους να προβλέψουν και να σχεδιάσουν την συμπεριφορά των
  τεχνολογικών δημιουργημάτων. Αν κανείς απευθυνθεί στη φύση και φωνάξει
  ‘Ύλη!’ τότε τα πάντα θα γυρίσουν να κοιτάξουν: από έμβια όντα μέχρι το φως,
  τα ηλεκτρόνια και τα στοιχειώδη σωμάτια. Εάν στη συνέχεια φωνάξει
  ‘σύστημα’ θα εισπράξει την αδιαφορία της φύσης και την προσοχή των
  ανθρώπων. Η έννοια του συστήματος έχει εισαχθεί από τους τεχνολόγους
  στα πλαίσια μιας ευρύτερης μεθοδολογίας που έχουν αναπτύξει για να
  προβλέπουν και να ελέγχουν την συμπεριφορά της φύσης και των
  τεχνολογικών δημιουργημάτων.
  Κανείς μπορεί να διακρίνει δύο κατευθύνσεις μελέτης και έρευνας που έχουν
  αναπτυχθεί στα πλαίσια της ακαδημαϊκής κοινότητας: την επιστημονική και
  την τεχνολογική. Σκοπός της επιστήμης είναι να ανακαλύψει νέες θεωρίες
  που ερμηνεύουν την φύση, ενώ η τεχνολογία ασχολείται με τον έλεγχο της
  συμπεριφοράς των διατάξεων και των φυσικών συστημάτων. Στην πράξη, οι
  καθημερινές δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας δανείζονται
  στοιχεία από τους δύο τύπους μελέτης και με την έννοια αυτή μπορούν να
  θεωρηθούν συμπληρωματικές. Η προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί σε αυτό το
  βιβλίο εμπίπτει σε αυτό που θα ονόμαζε κανείς μελέτη για τεχνολόγους…

  Περιεχόμενα
 • Στρατηγική των επιχειρήσεων by: Μηλιώτη Ειρ. 30.60

  Ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τις τελευταίες δεκαετίες καθώς υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφικού υλικού και αναβρασμός στον τρόπο δημιουργίας προγραμμάτων δράσης ώστε να γίνει η επιχείρηση ανταγωνιστική και να αρχίζει να εφαρμόζει στρατηγικές ανάπτυξης.
  Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στη χώρα μας με την ισχύ του Αναπτυξιακού Νόμου 2234/94 καθώς τα επιχειρηματικά σχέδια επιχορηγούνται κατά 35% από το ίδιο το κράτος. Πως όμως δημιουργούνται τα επιχειρηματικά σχέδια; Πως σχεδιάζει η επιχείρηση;
  Αντικείμενο του βιβλίου αυτού είναι ο σχεδιασμός. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός που ξεκινά από το επίπεδο συγκροτήματος επιχειρήσεων και διαχέεται στο επίπεδο επιχείρησης και στο επίπεδο λειτουργιών. Θεωρήθηκε απαραίτητη αυτή η ανάλυση καθώς η επιχείρηση είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα και οι δράσεις της Ανώτατης Διοίκησης επηρεάζουν και διαμορφώνουν κάθε δράση της επιχείρησης και κάθε λειτουργίας.
  Ο σχεδιασμός είναι η πρώτη και βασική λειτουργία της διοίκησης. Με βάση τη λειτουργία αυτή ασκείται και η λειτουργία του ελέγχου. Στο σχεδιασμό στηρίζεται όλο το σύστημα που ονομάζεται επιχείρηση, οργανισμός.
  Τα προγράμματα δράσης δημιουργούνται στα πλαίσια του σχεδιασμού της επιχείρησης και των λειτουργιών. Δεν μπορούν όμως να απομονωθούν απ` αυτά. Γι` αυτό και στο βιβλίο αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σφαιρική παρουσίαση του θέματος του σχεδιασμού. […]

  Περιεχόμενα

 • Συγκριτική Διοίκηση (BENCHMARKING) by: Τερζίδης Κωνσταντίνος 5.60

  H παρούσα εργασία στοχεύει να παρουσιάσει την έννοια του Benchmarking και την χρησιμότητα του σε μια επιχείρηση. Mε αυτή την τεχνική κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα της, να αυξήσει τις πωλήσεις της και να έχει πιο αποτελεσματικό μάρκετινγκ θα βρει τις λύσεις που αναζητά.

  Περιεχόμενα