ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (2)

Εμφάνιση όλων των 2 αποτελεσμάτων

Sort by:
  • Επιχείρηση και κοινωνία by: Κουλουγλιώτης Ν. 10.00

    Tο ενδιαφέρον του παρόντος βιβλίου επικεντρώνεται στην αλληλεξάρτηση, αλληλοσχέτιση και αλληλεπίδραση των πολύπλοκων σχέσεων του υποσυστήματος της επιχείρησης, ως συντελεστού οικονομικής ανάπτυξης, με το ευρύτερο σύστημα, την κοινωνία. Δεδομένου όμως ότι η οικονομία είναι ανθρώπινες σχέσεις σε οικονομικό επίπεδο, που σημαίνει αυτό ότι έχει κοινωνιολογικές προεκτάσεις, επιχειρούμε κυρίως μια κοινωνιολογική προσέγγιση και θεώρηση, αναλύοντας όλες τις κοινωνικές παραμέτρους που επηρεάζουν αυτές τις σχέσεις.

    Περιεχόμενα
  • Κοινωνιολογία by: Κουλουγλιώτης Ν. 20.00

    Tο παρόν πόνημα υποδιαιρείται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος ο συγγραφέας επιχειρεί μία συστηματική εισαγωγή στην επιστήμη της κοινωνιολογίας. Στο δεύτερο μέρος επικεντρώνεται σε θέματα κοινωνιολογίας της σύγχρονης Eλλάδας. Kαι στο τρίτο μέρος γίνεται λόγος για θέματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και αναλύεται η σχέση της παιδείας με την οικονομία, την οικογένεια, τη γλώσσα, την κοινωνική κινητικότητα κ.λπ. Στη συνέχεια εξετάζεται το φαινόμενο της ισότητας των ευκαιρίων στην εκπαίδευση, το σχολείο ως κοινωνικός οργανισμός, η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα, η διαδικασία της επικοινωνίας και οι ανθρώπινες σχέσεις στο σχολείο και τέλος γίνεται παράθεση των σύγχρονων απόψεων, για τη κρίση του σχολείου.

    Περιεχόμενα